Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

The Neolithic in the middle Morava Valley


ISSN 1820-4724

 

Knjiga 1 – Volume 1

The Central Pomoravlje in Neolithization of South East Europe

(editors-in-chef Miloje Vasić, Predrag Vučković, Branislav... [ даље ]


Newsletter
NEWSLETTERБИБЛИОТЕКА АРХЕОЛОШКОГ ИНСТИТУТА


Библиотека Археолошког института

Библиотека Археолошког института постоји од његовог оснивања. У почетку је то била билиотека затвореног типа, намењенa само сарадницима Института. Временом корисници постају и сви други који се баве археолошким истраживањима у својим установама.

 

Фонд

Данас Библиотека Археолошког института има фонд од  преко16 540 монографије и 950 часописа са преко 26 000 инвентарисаних јединица. Фонд се увећава углавном разменом, чак 90 %, у мањој мери поклоном и минимално куповином. Размена се обавља са 364 научне, музејске и високошколске установе, од којих је 71 у земљи и 293 у иностранству. Прилив у фонд износи око 700 јединица годишње.

 

Каталози

За монографије постоји електронски каталог WINISIS са предметним одредницама. За серијске публикације тј. часописе постоји акцесорни каталог.

 

Посебне библиотеке

Библиотека Археолошког института има три посебне библиотеке – легата:

- Легат Ђурђа Бошковића са око 5 000 јединица.

- Легат Војислава Трбуховића са око 3 000 јединица

- Легат Милутина Гарашанина са око 7 000 јединица.

Легати су још увек недоступни за коришћење.

 

Коришћење библиотека

Корисници Библиотеке имају на располагању 10 места, рачунаре, скенер и прикључке за ноутбук рачунаре.  Дозвољено је фотографисање публикација.

Радно време библиотеке је 9.00 – 15.00, од понедељка до петка.

 

Библиотекар

Љубица Цветковић

lj.cvetkovic@ai.ac.rs