Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Dušica MINIĆ, Obrenija VUKADIN, Srednjovekovni Stalać  

(English summary: Dušica Minić,  ... [ даље ]


Др Радмила Зотовић, виши научни сарадник

Археолошки институт, Кнеза Михаила 35/IV
11000 Београд
тел. +381(0)112637191; факс +381(0)112180189
моб. +381(0)642008008

Пројекат: Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије, Министарство за просвету и науку Републике Србије (бр. 177007).


 

Образовање

1987. године на Филозофском факултету у Београду одбранила дипломски рад на тему: Насеља и комуникације источног дела римске провинције Далмације

1992. године на Филозофском факултету у Београду одбранила магистарску тезу на тему: Типологија и хронологија римских надгробних споменика источног и југоисточног дела провинције Далмације

1996. године на Филозофском факултету у Београду одбранила докторску дисертацију на тему:  Становништво и привреда источног дела римске провинције Далмације

 

Стручна усавршавања

1994. године: у Русији (Археолошки институт и музеј Ермитаж у Санкт Петербургу)

2006. године: у Бугарској (Археолошки институт у Софији)

 

Запослење

Од 1988. до 1992. године у Народном музеју у Ужицу

Од 1993. године у Археолошком институту у Београду

 

Стипендије и награде

2001. године: добитник је новчане награде Министарства за науку и технологију као једна од оних који су докторирали у рекордном року

2004. године: добитник награде за постигнуте резултате рада (трећа група)

 

Најважнија учешћа на ископавањима

Археолошка истраживања долине Поблаћнице (руководилац др Михаило Зотовић);

Насеља и комуникације на источној периферији провинције Далмације (руководилац др Петар Петровић)

 

Области научног истраживања

Урбанизација, романизација, социо-културна антропологија, култ, религија, римски надгробни и вотивни споменици

 

Језици        

Енглески, немачки, француски (пасивно), шпански (пасивно)

 

Најпознатии конгреси, учешћа, чланства

У више наврата била је учесник скупова у нашој земљи у организацији Народног музеја у Лесковцу и Српског археолошког друштва и античке секције САД-а:

● 1996. године у Лесковцу, конгрес „Лесковац и околина у прошлости и садашњости“, реферат „Прстен са представом Пана из збирке Народног музеја у Лесковцу“;

● 2002. године у Београду, античка секција Српског археолошког друштва, реферат „Основне смернице проучавања социјалне структуре становништва Србије у периоду римске доминације на основу епиграфског материјала“;

● 2003. године у Новом Пазару, Конгрес Српског археолошког друштва, реферат „Дуги и кратки транзит у касној антици на примеру Муњског брда и Рогатице“;

● 2004. године у Краљеву, античка секција Српског археолошког друштва, реферат „Приказ књиге Драгане Спасић-Ђурић Виминацијум“;

● 2005. године у  Бјељини, Конгрес Српског археолошког друштва, реферат „Значај и однос археолошких рекогносцирања и топографије са аспекта проблематике урбанизације римског периода“.

 

Међународни конгреси:

● 2004. године у Албанији (Тирана), IX међународни конгрес за југоисточну Европу, реферат „Romanization of the Population of the Eastern Part of the Roman Province of Dalmatia“;

● 2004. године у Београду, међународни конгрес „Sa bedekerom po jugoistočnoj Evropi“, реферат „Antičko nasledje Male Azije – ’Turska zemlja kontrasta i raskošne lepote’“;

● 2005. године у Новом Саду, међународни конгрес „Balkan i Panonija kroz istoriju“, реферат „Kulturno-etničke karakteristike stanovništva istočnog dela rimske provincije Dalmacije“;

● 2005. године у Тутракану (Бугарска), међународни конгрес „Lower Danube in Antiquity“, реферат „Luxory ceramics in the Roman Fortress Boljetin on the Danube“;

● 2006. године у Шумену (Бугарска), међународни конгрес „Thracians and the World Around“, реферат „The Relief Presentation of the Rider on the Grave Monuments of the Eastern Part of the Roman Province of Dalmatia“;

● 2007. године у Сибиу (Румунија), међународни конгрес, 8-th International Colloquium of the Funerary Archaeology „Funerary Practices in Europe before and after the Roman conquest (3-rd c. BC-3-rd c. AD)“, реферат  „Social and Cultural Aspects of the Burial Krajčinovići – Slana voda (middle of II c. BC, Western Serbia);

● 2007. године у Петровцу (Република Црна Гора), VI конгрес Археолошког друштва Црне Горе, реферат „Епиграфски налази са локалитета Златица – Дољан;

● 2009. године у Сплиту (Хрватска), међународни конгрес „Umjetnost na nadgrobnim spomenicima rimskog perioda“, реферат „Autochtonic Elements on the Grave Monuments on the Territory of the Eastern Part of the Roman Province of Dalmatia“;

● 2011. године у Крагујевцу (Србија), Први међународни конгрес „Хармонија и духовност на камену“ , реферат „Тhe relief  Presentation of the Dishes on the Grave Monuments on the Territory of the Easter Part of the Roman Province of Dalmatia“;

● 2011. године у Ужицу (Србија), 4th International Conference „Science and Higher Education in Function of Sustainable Development, реферат „The Questions of Urbanization and Architekture or the Questions of Living Standard on the Wider Area of Užice in the Roman Period“.

 

Од 2011. године: члан редакције часописа Крушевачки зборник

Од 2004. до 2008. године: члан редакције часописа Гласник Српског археолошког друштва

Од 2000. до 2004. године: члан Надзорног одбора Српског археолошког друштва

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 

● Jedan novi pogled na pitanje municipijuma Malvesatiuma, Užički zbornik 17, Titovo Užice 1988, 79–90.

● Naselja istočnog dela rimske provincije Dalmacije, Užički zbornik 18, Titovo Užice 1989, 15–38.

● Les monuments funeraires et votivs romains de la collection epigraphique du Musee regional, Užički zbornik 19, Užice 1990, 153–170.

● Rimske lampe iz zbirke Narodnog muzeja u Užicu, Užički zbornik 20, Užice 1991, 5–12.

● Dva bronzana predmeta iz antičke zbirke Narodnog muzeja u Užicu, Glasnik SAD 8, Beograd 1992, 102–104.

● A Relief of Silvan and Some Aspect of His Cult, Starinar XLIII/XLIV, Belgrad 1992/1993, 177–181.

● Rimski kameni lavovi iz zbirke Narodnog muzeja u Užicu, Saopštenja XXVI, Beograd 1995, 123–130.

● Dva votivna žrtvenika iz Užica, Glasnik SAD 12, Beograd 1996, 175–177.

● Antički kultovi na području Užica, Užički zbornik 24, Užice 1995, 5–10.

● Prsten sa prestavom Pana iz zbirke Narodnog muzeja u Leskovcu, Leskovački zbornik XXXVII, Leskovac 1997, 23–27.

● Rimski nadgrobni spomenici istočnog dela provincije Dalmacije, Užice 1995, 1–153 (en serbe, résumé en anglais).

● Rückblick auf die Probleme verschiedener Kultureller Elemente Südwest Serbiens in der Zeit vor und wörhend der römischen Vorherrschaft, Balcanica XXXIX, Belgrad 1998, 35–46.

● O tipu „istočnodalmacijskog“ cipusa, Starinar XLVIII, Beograd 1997, 173–183.

● Tragovi naseljenosti na području Leskovca u periodu antike, Leskovački zbornik XXXIX, Leskovac 1999, 41–45.

● Questions et problèmes des recherches archéoloques sur l'urbanisation de la période romaine dans la région d'Užice, Užički zbornik 25–26, Užice 1996–1997, 5–16.

● Metalni nalazi sa lokaliteta Čuljevina kod Čačka, Zbornik radova Narodnog muzeja u Čačku XXIX, Čačak 1999, 25–31.

● Kratak osvrt na pitanje naseljenosti Čačka i okoline u antičkom periodu, Zbornik radova Narodnog muzeja u Čačku XXX, Čačak 2000, 37–45.

● Antički kultovi na području Prijepolja i Pljevalja, Vestigatio Vetustatis Aleksandrini Cermanović-Kuzmanović, Beograd 2001, 181&‐197.

● Population and Economy of the Eastern Part of the Roman Province of Dalmatia, British Archaeological Reports International Series 1060, Oxford 2002, 1–116.

● Rezultati rekognosciranja sela Ribaševina, Trnava i Dubin do na području opštine Užice – praistoriјski lokaliteti, Užički zbornik 28, Užice 2002, 443–452.

● Pitanje naseljenosti Požege i okoline u antičkom periodu, Požeški godišnjak 2, Požega 2002, 27–39.

● B. Olsen, Od predmeta do teksta. Teorijske perspektive arheoloških istraživanja, Starinar LII, Beograd 2002, 223–224.

● Rimski kameni lavovi iz zbirke Narodnog muzeja u Požarevcu, Viminacium 13–14, Pozarevac 2003, 87–96.

● Ekonomski, administrativni i socijalni aspekti romanizacije na području Požege u antičkom periodu, Požeški godišnjak 3, Požega 2003, 5–10.  

● Osnovne smernice proučavanja socijalne strukture stanovništva Srbije u periodu rimske dominacije na osnovu epigrafskog materijala, Glasnik Srpskog arheološkog društva 19, Beograd 2003, 291–297.

● Gradja za proučavanje vojske na tlu Srbije u periodu rimske dominacije, Glasnik Srpskog arheološkog društva 19, Beograd 2003, 321–337.

● Alka Starac, Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji I, Monografije i katalozi 10/I, Arheološki muzej Istre, Pula 1999, str. 194, Starinar LIII, Belgrade 2003 (comptes rendus, en serbe).

● The Greek and Romans in the Modern World, edited by R. Paul-Droi, Social Science Monographs, Boulder distributed by Columbia University Press, New York 1998 (p. 291), Starinar LIII, Belgrade 2003 (comptes rendus, en serbe).

● Romanization of the Population of the Eastern Part of the Roman Province of Dalmatia, Balcanica XXXIV, Belgrade 2004, 19–38.

● Dugi i kratki tranzit u kasnoj antici na primeru Munjskog brda i Rogatice, Glasnik Srpskog arheološkog društva 20, Beograd 2004, 85–92.

● Rimski kameni spomenici iz zbirke Zavičajnog muzeja u Rumi, Glasnik Srpskog arheološkog društva 20, Beograd 2004, 217–224.

● Rimski kameni lavovi iz Singidunuma, Godišnjak Muzeja grada Beograda LI, Beograd 2004, 21–29.

● Antičko nasledje Male Azije – „Turska zemlja kontrasta i raskošne lepote“, Zbornik radova „Sa bedekerom po jugoistočnoj Evropi“, Beograd 2005, 235–249.

● Kulturno-etničke karakteristike stanovništva istočnog dela rimske provincije Dalmacije, Zbornik radova „Balkan i Panonija kroz istoriju“, Novi Sad 2006, 43–51.

● Osvrt na pitanje socijalne strukture stanovništva rimskog Singidunuma na osnovu epigrafskih spomenika, Glasnik SAD 22, Beograd 2006, 281–293.

● Značaj i odnos arheoloških rekognosciranja i topografije sa aspekta problematike urbanizacije rimskog perioda, Glasnik SAD 22, Beograd 2006, 105–110.

● Late Roman Bricks With Inscriptions from Boljetin (Smorna), Serbia, Archaeologisches Korrespondenzblatt 36, Heft 4/2006, 1–9.

● Finds of the Luxery Ceramics in the Fortress Boljetin (Smorna) on the Danube, u: The Lower Danube in Antiquity (VIc. BC - VI c. AD),  95–102.

● Prilog proučavanju vojnih funkcija – aquilifer, decurio cohortis i eques na teritoriji Srbije, Glasnik Srpskog arheološkog društva  23, Beograd 2007, 79–86.

● Smrtnost na području Singidunuma u rimskom periodu – pokušaj analize na osnovu epigrafskog materijala, Glasnik Srpskog arheološkog društva 23, Beograd 2007.

● Gradja za proučavanje društvene hijerarhije na tlu Srbije u periodu rimske vladavine – Material for Studying Social Hierarchy in the Territory of Serbia in the Period of Roman Government, Beograd 2007, 1–178.

● Gradska uprava sa područja Viminacijuma, Viminacium  15, Požarevac 2007, 231–238.

● Social and Cultural Aspects of the Burial „Krajčinovići – Slana voda“ (south-west of Serbia, middle of the II c. B. C.), Acta Terrae Septemcastrisis Journal, Proceeding of the 8th International Colloquium of the Funerary Archaeology, http://arheologie.ulbsibiu.ro./publicatii/ats/ats6.1/cupris.htm

● The Relief Presentation of the Rider on the Grave Monuments from the Eastern Part of the Roman Province of Dalmatia, Тракия и околният свят 2,  София 2008, 393–403.

● Симболична представа Орфејевог култа на дршци патере из збирке Музеја града Београда, Годишњак Музеја града Београда LIV, Београд 2007, 33–39.

● Надгробни споменик из Горобиља, Ужички зборник 32, Ужице 2008, 103–109.

● Symbols in the Grave Monuments on the Eastern Part of the Romane Province of Dalmatia, Гласник САД 24, Београд 2008,  431–444.

● Municipial Government on the Territory of Central Serbia in the Period of the Roman Rule, Histria Antiqua 18/2,  Pula 2009,  291–298.

● Gradska uprava rimskog perioda na području dana&ˇnjeg Užica i Požege, Užički zbornik 33, Užice 2009, 7–13.

● Necropoleis in the Roman Time on the Terittory of the Eastern part of the Roman Province of Dalmatia, u: The Tracians and Their Neighbours in Antiquity / Tracii şi Vecinii lor în antichitate / Studia in Honorem Valerii Sîrbu, Brăila 2010, 523–535.

● The Questions of Urbanization and Architekture or the Questions of Living Standard on the Wider Area of Užice in the Roman Period, Science and Higher Education in Function of Sustainable Development, Užice 2011, 1.18–1.23.

● Presentation of the Dishes on the Grave Monuments of the Eastern Part of the Roman Province of Dalmatia, Harmony and Spirituality in Stone, Kragujevac 2011, 291–299.