Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

ISSN 1450-5193

http://scindeks.ceon.rs/

SINGIDUNUM 1 (edited by Marko Popović) (English summary: Singidunum  ... [ даље ]


Др Стефан Поп-Лазић, научни сарадник

Археолошки институт, Кнеза Михаила 35/IV
11000 Београд
тел. +381(0)112637191; +381(0)112626939
факс +381(0)112180189

Пројекат: Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије, Министарство за просвету и науку Републике Србије (бр. 177007).


 

Образовање

1997. године на Филозофском факултету у Београду одбранио сам дипломски рад на тему: Оловне фигурине богиње Венере на територији провинција Доње Паноније и Горње Мезије

2001. године на Филозофском факултету у Београду одбранио сам магистарску тезу на тему: Римске некрополе Сингидунума

2008. године на Филозофском факултету у Београду одбранио сам докторску дисертацију на тему:  Античке фортификације Сингидунума

 

Запослење

Од 1998. године у Археолошком институту у Београду

 

Најважнија учешћа на ископавањима

Сирмијум, Сингидунум, Феликс Ромулијана

 

Руковођење теренским истраживањем

Сингидунум, Феликс Ромулијана

 

Области научног истраживања

Римске фортификације

 

Језици

Енглески

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 

Чланци

Још једна икона подунавског коњаника откривена на територији југословенског Подунавља, Зборник Историјског музеја Србије 29–30, 1995–1996, 123–125.

Nekropole rimskog Singidunuma, Singidunum 3, 2002, 7–100.

Ostaci antičke urbane zone na dunavskoj padini, Singidunum 4, 2005, 7–43.

Novi nalazi antičkih grobova u Singidunumu, Singidunum 4, 2005, 125–136.

Late Roman Necropols Beljnjača in Šid, Старинар LVIII,  2008, 163–173.

Olovna ikona iz utvrđenja na Trojanu, Novopazarski zbornik 26/2002, 7–15.