Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Knjiga 1 – Volume 1

Slavenka ERCEGOVIĆ-PAVLOVIĆ, Srednjovekovna naselja i nekropole u Boljetinu i Hajdučkoj Vodenici

(parallel text in French: Slavenka  ... [ даље ]


Др Гордана Јеремић, виши научни сарадник

Археолошки институт, Кнеза Михаила 35/IV
11000 Београд
тел. +381(0)112637191; факс +381(0)112180189
моб. +381(0)64 354 36 16
 
 

Пројекат: Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије, Министарство за просвету и науку Републике Србије (бр. 177007) Археолошки локалитет:  Naissus


 

Образовање

1998. године на Филозофском факултету у Београду одбранила дипломски рад на тему: Објекат Г на западној периферији античког насеља Медијана код Ниша (Naissus)

2003. године на Филозофском факултету у Београду одбранила магистарску тезу на тему: Салдум, римско и рановизантијско утврђење на дунавском лимесу

2010. године на Филозофском факултету у Београду одбранила докторску дисертацију на тему: Касноантички мозаици из профаних грађевина на територији провинција Dacia Ripensis, Dacia Mediterranea и Dardania

 

Стручна усавршавања

2010. године: RGK des DAI, Франкфурт, Немачка

2013. године: DAI Rom, Италија

 

Запослење

Од 2002. године у Археолошком институту у Београду

 

Стипендије и награде

1999–2000. и 2001–2002. године: стипендија Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије за научни подмладак

2000/2001. године: DAAD годишња стипендија за докторске студије на Univ. Martin-Luther Halle-Wittenberg, Halle/Saale, Немачка

 

Најважнија учешћа на ископавањима

1994–1997. године: Медијана

1998. године: Сирмијум

2002–2007. 2013. године: Медијана

 

Руковођење теренским истраживањима

2006–2007. године: Двориште музеја, Чачак

2010. и 2012. године: Јагодин мала, Ниш (коруководилац са Т. Чершковим)

 

Руковођење пројектима

Religious, civil and military architecture of the Roman settlements of Antiquity and Late-Antiquity along the eastern limes between the first and fifth century A.D., currently the territory of Serbia and neighbouring areas, Institute of Archaeology Belgrade and Department of History, Representation and Restoration of Architecture of Sapienza – University Rome, Italy (2012-2016)

Jагодин мала – некропола касноантичког Наисуса. Припрема грађе за научну публикацију

 

Области научног истраживања

Римско-провинцијска археологија, касна антика, лимес, материјална култура, касноантички мозаици и фреско-сликарство, рано хришћанство

 

Језици

Немачки, француски, енглески

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства 

Чланства

AIEMA – Association internationale pour l’étude de la mosaïque antique (кореспондент)

AIPMA – Association internationale pour la peinture murale antique (кореспондент)

AIHV – Association internationale pour l’histoire du verre

ICCM – International committe for the conservation of mosaics

RCRF – Rei Cretariae Romanae Fautores

Редакција Зборника радова Народног музеја, Чачак

 

Најпознатији конгреси

● The 5th International Colloquium for the Study of the Iron Gates Area “Arheologia şi istoria zonei Porţilor de Fier între anii 275602“, Drobeta – Turnu Severin, Romania, 1–4. November 2001.

● Regionaler Wissenschaftsdialog “Römische Städte und Festungen an der Donau“, Belgrad, Serbien, 16–19. Oktober 2003, Alexander von Humboldt Stiftung / Fritz Thyssen Stiftung.

● Scientific meeting on the occasion of the 50th anniversary of the first excavations “Gamzigrad (Romuliana) – the Age of Tetrarchy and Late Antiquity“, Zaječar, Serbia, 28–30. October.

● International Archaeological Conference “The Lower Danube in Antiquity“, Tutrakan, Bulgaria, 06–07. 10. 2005.

● The 18th Congress of the International Association for the History of Glass (AIHV – Association internationale pour l`histoire du verre), Thessaloniki, Greece, 21st–25th September 2009.

● The 11th AIEMA Mosaic Symposium, Bursa, Turkey, 16–20. October 2009.

● 27th Congress of the Rei cretariae Romanae fautores, Late Roman and Early Byzantine Pottery: the end or continuity of the Roman Production?, Belgrade, Serbia, 19–26. September 2010.

● International colloquium “Corpus limitis imperii Romani. Noricum–Pannonia–Dacia–Moesia“, Pécs, 11–12. 04. 2011, Union Académique Internationale, Pécs Committee of the Hungarian Academy of Sciences, University of Pécs, Department of Archaeology.

● Шести међународни научни скуп Антика, савремени свет и рецепција античке културе, 9–11. септембар 2011. године, Београд – Сремска Митровица, Филозофски факултет, Београд, Друштво за античке студије Србије.

● Regional Conference “Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: Current State and Long Term Strategy“, Vršac, Serbia, 17–19. November 2011.

● XXXIV годишњи скуп Српског археолошког друштва, Краљево, 26–28. мај 2011.

● Округли сто Античке светиљке: типологија, хронологија, орнаментика, Музеј града Београда, 7. октобар 2011. године.

● XXXV годишњи скуп Српског археолошког друштва, Ваљево, 24-26. мај 2012. 

● Regional Conference “Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: Current State and Long Term Strategy“, Vršac, Serbia, 17-19 November 2011.

● International Symposium “Archaeological Heritageits Role in Education, Presentation and Popularization of Science”, Viminacium, Serbia, 5 – 8 October 2012.

● Седми међународни научни скуп „Антика и савремени свет: научници, истраживачи и тумачи“, Филозофски факултет у Београду, Друштво за античке студије Србије, Београд - Сремска Митровица, 12–14. октобар 2012. године.

● Conference “Archaeological Parks – Formula for development. Preservation of the cultural, historical and natural heritage with promotion of tourism”, Conference organized through the project “Tourist promotion of the archaeological sites along the route Aquileia - Viminacium”, Co-financed by the European Union, Culture Program 2007-2013, Viminacium, 20.03.2013.

● XXXVI годишњи скуп Српског археолошког друштва, Нови Сад, 30. мај – 1. јун 2013., Сесије Први миленијум хришћанства – археолошка сазнања и Археотехнологија: проучавање технологије од праисторије до средњег века.

● XVI Congresso internazionale di archeologia cristiana „Costantino e i Costantinidi: l’innovazione costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi“, Roma, Aula Magna dell’Istituto Patristico Augustinianum, Domenica 22 – Sabato 28 settembre 2013.

● Italian Heritage Award 2013. Premio Internazionale per la Valorizzazione dei Beni culturali / International Prize for the Valorization of Cultural Heritage, Incontro di studio e presentazione del volume “Strategie e Programmazione della Conservazione e trasmissibilità del Patrimonio Culturale”, Seraphicum. Pontificia Facoltà Theologica San Bonaventura, Auditorium Seraphicum, Roma, 04.10.2013.

● International  scientific  conference  From Central Balkans to Danube: Archaeology and Heritage,  Svrljig,  5-6 October 2013, Institute for Balkan Studies of SASA, Belgrade, Center for Tourism, Culture and Sport Svrljig, Svrljig 2013.

● Од Романа до Словена. Археолошки налази из Србије и њихов контекст, Научни скуп, Београд, 12-13. децембар 2013., Одељење за археологију, Филозофски факултет у Београду.

 

Јавна предавања

Салдум, циклус: Нове аквизиције Народног музеја Београд – археолошка ископавања, Археолошки музеј Ђердапа, Народни музеј, Београд, 2003.

Радионице античког мозаика, у оквиру изложбе: «Сазвучје савременог, античког и рановизантијског мозаика. Србија, Црна Гора и Македонија» Уметничке групе АМЕТИСТ, Стара Капетанија, Земун, 2004.

Гордана Црветковић-Томашевић истраживач античких и рановизантијских мозаика, предавање у оквиру пратећег програма изложбе ЗАПИС. Омаж археологу Гордани Цветковић-Томашевић, Продајна галерија Београд, 2005.

Медијана, касноантичко насеље са вилама и економски центар, циклус: Велики археолошки локалитети Србије. Резултати најновијих истраживања, Библиотека града Београда, Одељење уметности, 2006.

Антички мозаици у Србији, Циклус предавања о мозаицима, Библиотека града Београда, Одељење уметности, 2007.

Римски војни логори и утврђена насеља – неколико примера из Србије, циклус:  Археолошке теме – утврђења, Библиотека града Београда, Одељење уметности, 2008.

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 

Монографије

● (са С. Ферјанчић и А. Гојгић) Римски епиграфски споменици Чачка и околине, Прилози за историју Чачка 2, Чачак: Народни музеј, 2008.

Saldum. Roman and Early Byzantine Fortification, Cahiers des Portes de Fer, Monographies No. 6, Belgrade 2009.

● (са А. Гојгић) Римске терме у Чачку, Прилози за историју Чачка 3, Чачак: Народни музеј, 2012.

● Јагодин мала, касноантичка некропола /  Late antique necropolis Jagodin mala, ур. С. Поповић / ed. S. Popović, Народни музеј Ниш / National Museum in Niš, Ниш 2013.

 

Чланци

● Spätantikes Saldum, in: Die Archäologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores zwischen 275-602 n.Chr., Kolloquium in Drobeta – Turnu Severin (2.–5. November 2001), Rumänisch-jugoslawische Kommission für die Erforschung der Region des Eisernen Tores, Archäologische Abteilung V, Bucureşti 2003, 35–43.

● Нова икона трачког коњаника из околине Ремезијане (рез. енг. = A new racing horseman icon from Remesiana surroundings), Зборник Народног музеја 12, Ниш 2003, 53–64. 

● Ein Rückblick auf das Mosaik aus Poljanice bei Podujevo (Moesia Superior), in: Römische Städte und Festungen an der Donau, Akten der regionalen Konferenz organisiert von Alexander von Humboldt-Stiftung, Beograd 16-19 Oktober 2003, Hrsg. M. Mirković, Beograd 2005, 185–192. 

● Мозаици Медијане – нека разматрања, у: Ниш и Византија. Четврти научни скуп, Ниш, 3–5. јун 2005, Зборник радова IV, Ниш 2006, 145&‐158.   

● Die Mosaiken von Gamzigrad, mit besonderem Rückblick auf die Darstellung des Dionysos, in: Felix Romvliana. 50 Years of Archaeological Excavations, Papers from the International Conference, Zaječar, 27th-29th October 2003, Belgrade 2006, 47–53.

● Watchtowers and signal towers on the Middle Danube, in: The Lower Danube in Antiquity (VI C BC VI C AD), International Archaeological Conference, Bulgaria –Tutrakan, 6.-7. 10. 2005, Sofia 2007: Bulgarian Academy of Science, National Institute of Archaeology and Museum, Tutrakan History Museum, 305–314.

● Мозаици грађевине са октогоном из античког Наиса, у: Ниш и Византија. Пети научни скуп, Ниш, 3–5. јун 2006, Зборник радова V, Ниш 2007, 87–97.       

● (са А. Бабић) Двориште Народног музеја у Чачку – истраживања 1977. године, Зборник радова Народног музеја XXXVI, Чачак 2006, 49&‐62. 

● (са М. Вукадиновић) Двориште Народног музеја у Чачку – геофизичка истраживања у 2006. години, Зборник радова Народног музеја XXXVI, Чачак 2006, 63–76.

● (са А. Алексић) Фотограметријско снимање мозаика источног трема виле са перистилом на Медијани, Зборник радова Народног музеја 15, Ниш 2006, 291–292.

● (са А. Алексић и М. Максимовић) Медијана – извештај о ископавањима у 2005. години, Зборник радова Народног музеја 15, Ниш 2006, 283–289.

● Представе посуда на вотивној ари из Јездине, Зборник радова Народног музеја XXXVII, Чачак 2007, 35–42.

● (са А. Бабић) Двориште Народног музеја у Чачку – истраживања у 2006. години, Археолошки преглед 4 (2006), Београд 2008, 88–90.

●[G. J.], Serbie, in: APELLES. Bulletin de l'Association internationale pour la peinture murale antique (AIPMA). Bibliographie 2007–2010 et compléments d'années antérieures, Madrid 2010, 106–108, cat. nos. 655–661.

● Римски бронзани Меркур из Бреснице, Зборник радова Народног музеја XL, Чачак 2010, 39–52.

● (са А. Гојгић) Двориште Народног музеја у Чачку – истраживања 1984. године у светлу нових проучавања, Зборник радова Народног музеја XL, Чачак 2010, 57–65.

● Представе ловачких паса (canes venatici) на мозаицима Гамзиграда (Romuliana), Зборник Народног музеја XX-1, Београд 2011, 291–304.

● Средње Поморавље у римско и касноримско доба: деоница IdimumNaissus у светлу археолошких налаза (The Middle Morava valley in Roman and Late Roman period: the road line Idimum-Naissus in the light of archaeological evidences), у: Капија Поморавља. Teматски зборник, ур. В. Стојанчевић, С. Мишић, А. Булатовић, Крушевац: Скупштина општине Варварин, Историјски архив Крушевац, 2011, 43–64.

● [GJ], in: Bulletin de l’Association internationale pour l’étude de la mosaïque antique (AIEMA) 22. Bibliographie 2008–2010. Complément des années antérieures. Comptes rendus de publications. Publié avec le concours du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Bulletin fondé par Henri Stern, éd. Catherine Balmelle, Paris 2011.

●Рецепција културе у античком свету на примерима подних мозаика из Ескуса (Oescus) ( Reception of culture in the antique world in the examples of floor mosaics from Oescus) , у: Антика, савремени свет и рецепција античке културе. Зборник радова, ур. К. Марицки-Гађански, Београд:  Друшво за античке студије Србије, 2012, 133–143.

● Late Roman and Early Byzantine pottery from Saldum. Reflection of change in social and historical circumstances, Acta 42, Rei cretariae Romanae fautorum, Bonn  2012, 81–88.

● Glass artefacts from Roman and Late Roman fortification at Saldum on the Middle Danube. Social and economic background, Annales du 18e congrès de l'Association internationale pour l'histoire du verre, ed. D. Ignatiadou, A. Antonaras, Thessaloniki 2012, 284–291.

● Saldum and connections with Roman Dacia, in: Proceedings of the Regional Conference: „Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: Current State and Long Term Stategy“, Vršac, Serbia, 17-19 November 2011, Vršac: City Museum of Vršac, 2012, 63–68.

● (са В. M. Филиповић и А. П. Булатовић) Прелиминарни резултати археолошких ископавања на локалитету Голо ребро у селу Доњем Нерадовцу код Врања (Preliminary results of archaeological excavations at the site Golo rebro in the village of Donji Neradovac near Vranje), Гласник САД 28, 2012, 133–152.

● Сахрањивање у касној антици у Наису – пример некрополе у Јагодин Mали, у: Константин Велики и Милански едикт 313. Рађање хришћанства у римским провинцијама на тлу Србије, ур. И. Поповић, Б. Борић-Брешковић, Народни музеј, Београд 2013, 126-135.

● Burials in Naissus in Late Antiquity – case study fo the necropolis in Jagodin Mala, in: Constantine the Great and the Edict of Milan 313. The birth of christianity in the Roman provinces on the soil of Serbia, ed. I. Popović, B. Borić-Brešković, National Museum in Belgrade, Belgrade 2013, 126-135.

● Петар Петровић и античка археологија Понишавља (summary: Petar Petrović and the Roman archaeology of the Nišava valley), у: Антика и савремени свет. Научници, истраживачи и тумачи. Зборник радова, Друштво за античке студије Србије, Београд 2013, 187-199.

● Поводом осамдесет година систематских рекогносцирања територије општине Сврљиг – необјављени подаци за топографску карту области, Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области, књига XVII, ур. С. Петровић, Сврљиг 2013, 27-38.

● The Late Antique necropolis in Jagodin Mala, Niš (Naissus), Serbia – eighty years of research. Challenges for presentation and conservation / La necropoli tardoantica a Jagodin Mala, Niš (Naissus), Serbia – ottant’anni di ricerca. Le sfide per la presentazione e la conservazione, in: Strategie e Programmazione della Conservazione e Trasmissibilità del Patrimonio Culturale, eds. A. Filipović, W. Troiano, Edizioni Scientifiche Fidei Signa, Roma 2013, 271-281.

● Зидинац - касноантичко утврђење у Ђердапу (summary: Late Roman fortification at Zidinac in the Iron Gates), Зборник Народног музеја (Београд) XXI-1, 2013, 189-207.

● Прилог проучавању Херкуловог култа: лампа са фигуралном сценом из римског насеља Равна (Campsa) (summary: A contribution to the study of Hercules' cult: a lamp with a figural scene from the Roman settlement Ravna (Campsa), у: Акта са стручног скупа Античке светиљке. Хронологија, типологија и орнаментика, ур. С. Крунић, Музеј града Београда, Београд 2013, 115-124.

● Ludi gallinarii on the mosaic floor from Oescus (NW Bulgaria), u: Bioarheologija na Balkanu. Bilans i perspektive, Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva, ur. N. Miladinović-Radmilović, S. Vitezović, Beograd: Srpsko arheološko društvo, Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma, Beograd 2013, 187–198.

● Римски споменици из источних делова провинције Далмације и јужних делова Доње Паноније (Summary: Roman monuments from eastern parts of the Dalmatia province and from southern parts of the Pannonia Inferior province), у: Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама, ур. В. Филиповић, Р. Арсић, Д. Антоновић, Српско археолошко друштво, Београд, Завод за заштиту споменика културе Ваљево, Београд 2013, 177-191.

● Мозаици Медијане – нека размaтрања (summary: Mosaics of Mediana – a study), у: Ниш и хришћанско наслеђе. Ниш и Византија – посебно издање поводом 1700. година од потписивања Миланског едиката, ур. М. Ракоција, М. Тодоровић / Niš and Christian Heritage. Niš and Byzantium – special edition marking 1700. anniversary of the signing of the edict of Milan, eds. M. Rakocija, M. Todorović, Ниш 2013, 353-366.

● Мозаици грађевине са октогоном из античког Наиса (Summary: Mosaics of the structure with octagon from the ancient Naissus), у: Ниш и хришћанско наслеђе. Ниш и Византија – посебно издање поводом 1700. година од потписивања Миланског едиката, ур. М. Ракоција, М. Тодоровић / Niš and Christian Heritage. Niš and Byzantium – special edition marking 1700. anniversary of the signing of the edict of Milan, eds. M. Rakocija, M. Todorović, Ниш 2013, 55-66.

 

Прикази, критике, рецензије

● Поводом изложбе «Сазвучје савременог, античког и рановизантијског мозаика. Србија, Црна Гора, Македонија» групе ликовних уметника «Аметист». Галерија Стара капетанија, Земун, 13–23. април 2004, Гласник Српског археолошког друштва 20 (2004), 289–291.

● Извод из рецензије, у: Д. Рајић, М. Тимотијевић, Културна ризница Чачка. Од праисторије до савременог доба, Чачак 2008, 274.