Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

АРХЕОЛОШКА ГРАЂА СРБИЈЕ

Kњига 1 – Том 1

Milorad STOJIĆ, Miroslava  ... [ даље ]


Др Ивана Поповић, научни саветник

Археолошки институт, Кнеза Михаила 35/IV,

11000 Београд
тел. +381(0)112637191; факс +381(0)112180189
моб. +381(0)63/86 50 214

Пројекат: Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије (бр. 177007). Археолошки локалитети: Sirmium


 

Образовање

Доктор археологије, 1985. г., Филозофски Факултет, Универза у Љјубљани (Словенија)

Магистар археологије, 1980. г., Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Дипломирани археолог, 1977. г., Филозофски факултет, Универзитет у Београду

 

Стручна усавршавања

1998 – студијски боравак у Француској школи у Риму

1996/97 – стипендија фондације Пол Гети за земље централне и источне Европе (студијски боравак у Британском музеју, Лондон, Музеју Лувр, Париз, Француској школи у Риму)

1989 – студијски боравак у Римско-германској комисији Немачког археолошког института, Франкфурт

1988 – студијски боравак у Француској школи у Риму

1984 – стипендиста Француске школе у Риму, студијски боравак

 

Запослење

Археолошки институт, Београд, 1993 –

Народни музеј, Београд, 1982-1993

Универзитетска библиотека, Београд, 1980-1981

 

Стипендије и награде

2010 – плакета за посебан допринос научноистраживачком раду у области друштвено-хуманистичких наука Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије (са групом аутора), уредник монографије Felix Romuliana – Гамзиград

2010 – захвалница Музеја града Београда

2004 – награда Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије за резултате у научном раду

1996/97 – стипендија фондације Пол Гети за земље централне и источне Европе (студијски боравак у Британском музеју, Лондон, Музеју Лувр, Париз, Француској школи у Риму)

1994 – награда Министарства културе Републике Србије за реализацију изложбе «Античко сребро у Србији»

1994 – награда «Златни беочуг» Културно-просветне заједнице Београда Србије за реализацију изложбе «Античко сребро у Србији»

1984 – стипендиста Француске школе у Риму

 

Најважнија учешћа на ископавањима

2002-2005, 2011-2015  – Сирмијум

1983-1985 – Космај (Стојник, Губеревац)

1981 – Вајуга (Ђердап)

 

Руковођење теренским истраживањем

2002 – 2015  -  Сирмијум

 

Области научног истраживања

Римска археологија

 

Језици

Француски, енглески

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства

од 1989. г. - члан Југословенског комитета за Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC)

од 1992. г. -  члан Међународног научног комитета за LIMC. Учетвовала у раду Комитета на састанцима у Солуну (1993), Лос Анђелесу (1995), Хиосу (1997), Бечу (2000), на Кипру (2003) и у Тунису (2006)

од 1999.г. члан Асоцијације за Касну антику, Париз (Association pour l`Antiquité tardive)

од 2011.г. – члан Аустријског друштва за хришћанску археологију (Verein zur Förderung der christčichen Archäologie österreichs)

 

БИБЛИОГРАФИЈА

Монографије

 • И. Поповић, Античко оруђе од гвожђа у Србији / I. Popović, Les outils antiques en fer de Serbie, Монографије, књига 5, Народни музеј у Београду, Београд 1988.
 • И. Поповић, Римске камеје у Народном музеју у Београду / I. Popović, Les camées romains au Musée national de Beograd, Antika V, Народни музеј у Београду, Београд 1989.
 • И. Поповић, Римски накит у Народном музеју у Београду. I Прстење / I. Popović, Les bijoux romains du Musée national de Belgrade. I Les bagues, Антика VI, Народни музеј у Београду, Београд 1992.
 • И. Поповић, Римски парадни оклоп из Ритопека / I. Popović, La curiasse romaine d`apparat de Ritopek, Монографије, књига 6, Народни музеј у Београду, Београд 1993.
 • И. Поповић, Б. Борић-Брешковић, Остава из Беле Реке / I. Popović, The Bela Reka Hoard, Монографије, књига 7, Народни музеј у Београду, Београд 1994.
 • И. Поповић, Б. Борић-Брешковић, Остава из Бара / I. Popović, The Bare Hoard, Монографије, књига 8, Народни музеј у Београду, Београд 1994.
 • И. Поповић, Римски накит у Народном музеју у Београду. II Златан накит / I. Popović, Les bijoux romains du Musée national de Belgrade. II Les bijoux d`or, Антика, VI/2, Народни музеј у Београду, Београд 1996.
 • И. Поповић, Златни аварски појас из околине Сирмијума / I. Popović, Golden Avarian Belt from the Vicinity of Sirmium , Монографије, књига 10 / Посебна издања, књига 32, Београд 1997.
 • И. Поповић, Ремек-дела римских златара. Збирка Народног музеја у Београду / I. Popović,  Masterpieces of Roman Goldsmiths. The National Museum Belgrade Collection, Из ризнице Народног музеја, свеска 1, Београд 1997.
 • I. Popović, Peti Donevski, Gold and Silver Jewelry from Durostorum Burials, Svishtov 1999.
 • И. Поповић, Касноантички и рановизантијски накит од злата у Народном музеју у Београду / I. Popović, Late Roman and Early Byzantine Gold Jewelry in National Museum in Belgrade, Антика VIII, Народни музеј у Београду, Београд 2001.
 • И. Поповић, Накит са Јухора - остава или сакрални тезаурус / I. Popović, Jewelry from Juhor - Hoard or Sacred Treasure, Народни музеј у Београду, Археолошки институт у Београду, Монографије књ. 14, Посебна издања књ. 36, Београд 2002.
 • I. Popović, Roma Aeterna inter Savum et Danubium. Works of Roman Art from the Collection Petrović-Vesić, Materials Vol. 7, Belgrade 2006.
 • I. Popović, Figuralno zidno slikarstvo Sirmijuma. Nastavak pompejanskog ili nastanak panonskog stila fresko dekoracije / Figural Wall Painting in Sirmium. Contuniation of Pompeian or Genesis of Pannonian Style of Fresco Decoration, Građa / Materials 9, Beograd 2008.
 • I. Popović, Sirmium-mermerne skulpture / Sirmium – Marblre Sculptures, Beograd – Sremska Mitrovica 2012: Arheološki institut – Blago Sirmijuma.
 • И. Поповић, Порфир – моћ царева и достојанство богова. Скулптуре из римских  градова и палата у Србији / I. Popović, Porphyry – power of emperors and dignity of gods. Sculptures from Roman towns and palaces in Serbia, Археолошки институт, Посебна издања 62 / Institute of Archaeology, Monographs No 62, Београд / Belgrade 2017.

 • D. Rogić, B. Popović, I. Popović, M. Jesretić, Wall Painting of Sirmium. I  Public and residential structures next to the northern city rampart (site 21),  Institute of Archaeology, Monographs Nr. 61, Belgrade 2017.

 

Поглавља у монографијама, радови у тематским зборницима

 • I. Popović, Les activités professionnelles à Caričin Grad vers la fin du VIe et le début du VIIe siècle d' après les outils de fer, in : Caričin Grad II, Rome-Beograd, 1989, 305-347.
 • И. Поповић, Експлоатација сребрне руде и пут до финалних производа / I. Popović, Exploation of the Silver Ore and the Procedure to Final Products, у: Античко сребро у Србији / Antique Silver from Serbia (приредила И. Поповић/ed. I. Popović), Београд 1994, 13-18; 77-81.
 • И. Поповић, Аутохтоне и хеленистичке традиције на римском накиту I до III века / I. Popović,  Autochtonous and Hellenistic Tradition in Roman Jewelry from the First to the Third Century, у: Античко сребро у Србији / Antique Silver from Serbia (приредила И. Поповић/ed. I. Popović), Београд 1994, 25-31; 89-94.
 • И. Поповић, Продукција сребра у периоду раног царства: локални производи и импорт / I. Popović, Silver Production in the Early Empire Period: Local Products and Imports, у: Античко сребро у Србији / Antique Silver from Serbia (приредила И. Поповић/ed. I. Popović ), Београд 1994, 45-54; 107-115.
 • I. Popović, The Territory of Serbia since the Last Centuries BC to the Beginning of the 7ht Century AD, in: Antique Silver from Serbia / Srebra antyczne z Serbii, Warszawa 1996, 19-29.
 • I. Popović, Roman Silver Jewellry as a Reflection of Early Hellenistic Greek Influence, in: Antique Silver from Serbia / Srebra antyczne z Serbii, Warszawa 1996, 31-38.
 • I. Popović, Silver Vessels. From Luxury Import to Local Products in the Service of Imperial Propaganda, u: Antique Silver from Serbia / Srebra antyczne z Serbii, Warszawa 1996, 39-45.
 • I. Popović, The Territory of Serbia since the Last Centuries BC to the Beginning of the 7ht Century AD, in: Antique Silver from Serbia / Argintul antic din Serbia, Bucuresti 1996, 14-19.
 • I. Popović, Roman Silver Jewellry as a Reflection of Early Hellenistic Greek Influence, in: Antique Silver from Serbia / Argintul antic din Serbia, Bucuresti 1996,20-27.
 • I. Popović, Silver Vessels. From Luxury Import to Local Products in the Service of Imperial Propaganda, in: Antique Silver from Serbia / Argintul antic din Serbia, Bucuresti 1996, 28-33.
 • И. Поповић, Imitatio deorum као мотив на накиту из Горње Мезије (Summary: I. Popović, Imitatio Deorum as a Motif in Jewelry from Upper Moesia), Vestigatio vetustatis (Зборник радова посвећен А. Цермановић-Кузмановић), Универзитет у Београду, Филиозофски факултет, Центар за археолошка истраживања књ. 20, Београд 2001, 375-389.
 • I. Popović, Notes on Gold and Silver Objcts from the Starčevo Find (Serbia), Mélanges d'Antiquité Tardive: De infima antiquitate, studiola in honorem Noël Duval, Turnhout 2004, 217-224.
 • I. Popović, The Find of the Crypt of the Mausoleum: Golden Jewellery and Votive Plaques, in: M. Tomović, I. Popović, B. Borić-Brešković, T. Cvjetićanin, S. Stefanović, A.V. Popović, Šarkamen (Eastern Serbia): A Tetrarchic Imperial Palace. The Memorial Complex (ed. I. Popović), Archaeological Institute, Monographs Nr. 45,  Belgrade 2005, 59-82.
 • I. Popović, Catalogue (1-27, 32-36), in: M. Tomović, I. Popović, B. Borić-Brešković, T. Cvjetićanin, S. Stefanović, A.V. Popović, Šarkamen (Eastern Serbia): A Tetrarchic Imperial Palace. The Memorial Complex (ed. I. Popović), Archaeological Institute, Monographs Nr. 45,  Belgrade 2005, 151-156, 159.
 • I. Popović, Cameo from Kusadak in the Light of Constantine's Ideology and Political Propaganda, Corona laurea. Studii în onoarea Luciei Ţeposu Marinescu, Bucureşti 2005, 435-446.
 • I. Popović, Sirmium. Residenzstadt der römischen Kaiser und Heilige Stätte der frühen Christen, in: Roms Erbe auf dem Balkan. Spätantike Kaiservillen und Stadtanlagen in Serbien (Hrsg. U. Brandl, M. Vasić), Mainz 2007, 17-32.
 • I. Popović, Šarkamen. Residenz und Gedenkkomplex aus der Zeit der Tetrarchie, in:  Roms Erbe auf dem Balkan. Spätantike Kaiservillen und Stadtanlagen in Serbien (Hrsg. U. Brandl, M. Vasić), Mainz 2007, 80-95.
 • I. Popović, L`iconographie de Dea Dardanica d`après les monuments de Mediana et de Romula, Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca 2007, 141-149.
 • И. Поповић, Предговор. Трансформације једног вишеслојног локалитета: анонимна насеља у Гамзиграду – Felix Romuliana – Romulianum – Romuliana – анонимна насеља у Гамзиграду, у: Ивана Поповић (уредник), Felix Romuliana-Гамзиград, Београд 2010, 7-9.
 • И. Поповић, Сакрално-фунерарни комплекс на Магури, у: Ивана Поповић (уредник), Felix Romuliana-Гамзиград, Београд 2010, 141-158.
 • I. Popović, Židovar Treasure and Roman Jewellery from Balkan Provinces of the Empire, The Eastern Celts. The Communities between Alpas and Black See (Ed. M.Guštin, M. Jevtić), Analles Mediterranei, Koper-Beograd 2011, 179-188.
 • I. Popović, Segments of the Monetary Necklace from Udovice (Serbia) as an Evidence of Migrations, Invasions and Cultural Penetrations during the 5th Century, Migration und Akkulturation im Osten des Mittelmeerraumes in hellenistischer und römischer Zeit, Factagung in der Region Südosteuropa, Iasi, Rumänien, 3-7 Oktober 2007 (Hrsg. L. Mihailescu-Bîrliba, O, Bounegru), Wiesbaden 2011, 237-252.
 • I. Popović, Foreword. Transformations of one multi-layered site: anonymous settlements at Gamzigrad – Felix Romuliana – Romulianum – Romuliana – anonymous settlements at Gamzigrad, in: I. Popović (Editor), Felix Romuliana-Gamzigrad, Belgrade 2011, 7-9.
 • I. Popović, Sacred-funerary Complex at Magura, in: I. Popović (Editor), Felix Romuliana-Gamzigrad, Belgrade 2011, 141-158.
 • Ivana Popović, Residential Complex in South-Eastern Part of Late Antique Sirmium: Written Sources and Archaeological Evidence, Bruckneudorf und Gamzigrad. Spätantike Paläste im Donau-Balkan-Raum (Hrsg. G. v. Bülow, H. Zabehlicky), Akten des Internationalen Kollquiums in Bruckneudorf vom 15. bis 18. Oktober 2008, RGK Frankfurt a.M., KVF Band 15; ÖAI Wien, Sonderschriften Band 45, Bonn 2011, 179-185.
 • I. Popović, Jewelry on the Representations of the Deceased Women on the Tombstones from Eastern Dalamatia (Sažetak: Nakit na predstavama pokojnica na nadgrobnim spomenicima Istočne Dalmacije), Sepulkralna skulptura zapadnog Ilirika i susjednih oblasti u doba rimskog carstva / Funerary Sculpture of the Westrn Illyricum and Neighbouring Regions of the Roman Empire (urednici N. Cambi, G. Koch), Split 2012, 541-556.
 • Topography of Finds of Marble Sculptures in Sirmium, Scripta in honorem Bojan Djurić (ed. B. Migotti, P. Mason, B. Nadbah, T. Mulh), Ljubljana 2012, 249-263.
 • И. Поповић, Сирмиjум – царска резиденција, панонска метропола и хришћанска «глава Илирика», у: Константин Велики и Милански едикт 313. Рaђање хришћанства у римским провинцијама на тлу Србије (ур. И. Поповић, Б. Борић- Брешковић), Београд 2013, 102-117.
 • I. Popović, Sirmium – Imperial Residence, Pannonian Metropolis and Christian “Head of Illyricum”, in: Constantine the Great and the Edict of Milan 313. The Birth of Cristianity in the Roman Provinces on the Soil of Serbia (eds. I. Popović, B. Borić-Brešković), Beograd 2013, 102-117.
 •  И. Поповић, « In hoc signo vinces», у: Константин Велики и Милански едикт 313. Рaђање хришћанства у римским провинцијама на тлу Србије (ур. И. Поповић, Б. Борић- Брешковић), Београд 2013, 138-159.
 • I. Popović, “In hoc signo vinces”, in: Constantine the Great and the Edict of Milan 313. The Birth of Cristianity in the Roman Provinces on the Soil of Serbia (eds. I. Popović, B. Borić-Brešković), Beograd 2013, 138-159.
 • И. Поповић, Sirmium и Naissus као центри израде, тезаурисања и дистрибуције предмета од  племенитих метала, у: Константин Велики и Милански едикт 313. Рaђање хришћанства у римским провинцијама на тлу Србије (ур. И. Поповић, Б. Борић- Брешковић), Београд 2013, 162-172.
 • I. Popović, Sirmium and Naissus as Centres for the Manufacture, Thesauration and Distribution of Objects Made of Precious Metals, in: Constantine the Great and the Edict of Milan 313. The Birth of Cristianity in the Roman Provinces on the Soil of Serbia (eds. I. Popović, B. Borić-Brešković), Beograd 2013, 162-172.
 • И. Поповић, Уметничка дела клесана у камену у служби царске пропаганде и хришћанских порука, у: Константин Велики и Милански едикт 313. Рaђање хришћанства у римским провинцијама на тлу Србије (ур. И. Поповић, Б. Борић- Брешковић), Београд 2013, 174-183.
 • I. Popović, Stone Art in the Service of Imperial Propaganda and Christian Messages, in: Constantine the Great and the Edict of Milan 313. The Birth of Cristianity in the Roman Provinces on the Soil of Serbia (eds. I. Popović, B. Borić-Brešković), Beograd 2013, 174-183.
 • И. Поповић, Накит као инсигнија власти, царска донација и приватни украс, у: Константин Велики и Милански едикт 313. Рaђање хришћанства у римским провинцијама на тлу Србије (ур. И. Поповић, Б. Борић- Брешковић), Београд 2013, 188-195.
 • I. Popović, Jewellery as an Insigne of Authority, Imperial Donation and as Personal Adornment, in: Constantine the Great and the Edict of Milan 313. The Birth of Cristianity in the Roman Provinces on the Soil of Serbia (eds. I. Popović, B. Borić-Brešković), Beograd 2013, 188-195.
 • I. Popović, Late Roman Silver Fragments from Magura Hill near Romuliana-Gamzigrad (East  Serbia), Late Roman Silver. The Traprain Treasure in Context, eds. F. Hunter and K. Painter, Edinburgh 2013, 75-91.
 • I. Popović, Jewelry on the Representations of the Deceased Women on the Tombstones from Eastern Dalamatia (Sažetak: Nakit na predstavama pokojnica na nadgrobnim spomenicima Istočne Dalmacije), Sepulkralna skulptura zapadnog Ilirika i oblasti u doba rimskog carstva / Funerary Sculpture of the Westrn Illyricum susjednih and Neighbouring Regions of the Roman Empire (urednici / editors N. Cambi, G. Koch), Split 2013, 541-556.
 • И. Поповић, Dea Dardanica из Медијане и сродни споменици из балканских провинција Царства (Summary: Dea Dardanica from Mediana and Related Monuments from the Balkan Provinces of the Empire), у: Ниш и хришћанско наслеђе. Ниш и Византија – посебно издање поводом 1700. година од потписивања Миланског едиката, ур. М. Ракоција, М. Тодоровић / Niš and Christian Heritage. Niš and Byzantium – special edition marking 1700. anniversary of the signing of the edict of Milan, eds. M. Rakocija, M. Todorović, Ниш 2013, 41-53.
 • I. Popović,  The Activity of the Naissus Workshop in the Fourth Century and the Finds of the Valuable Objects from the Western Parts of the Empire (резиме: Делатност нишке радионице у IV веку и налази драгоцености из западних провинција Царства), у: Ниш и хришћанско наслеђе. Ниш и Византија – посебно издање поводом 1700. година од потписивања Миланског едиката, ур. М. Ракоција, М. Тодоровић / Niš and Christian Heritage. Niš and Byzantium – special edition marking 1700. anniversary of the signing of the edict of Milan, eds. M. Rakocija, M. Todorović, Ниш 2013, 67-80.
 • И. Поповић, Дијадема на Константиновом портрету из Ниша: настанак и развој нове царске инсигније (Summary: Diadem on Constantine’s Portrait from Naissus: Origin and Evolution of New Imperial Insignia), у: Ниш и хришћанско наслеђе. Ниш и Византија – посебно издање поводом 1700. година од потписивања Миланског едиката, ур. М. Ракоција, М. Тодоровић / Niš and Christian Heritage. Niš and Byzantium – special edition marking 1700. anniversary of the signing of the edict of Milan, eds. M. Rakocija, M. Todorović, Ниш 2013, 93-108.
 • I.Popović,  Arcadius` Signet Ring from Naissus (резиме: Аркадијев печатни прстен из Ниша), у: Ниш и хришћанско наслеђе. Ниш и Византија – посебно издање поводом 1700. година од потписивања Миланског едиката, ур. М. Ракоција, М. Тодоровић / Niš and Christian Heritage. Niš and Byzantium – special edition marking 1700. anniversary of the signing of the edict of Milan, eds. M. Rakocija, M. Todorović, Ниш 2013, 109-116.
 • I.Popović, Motif of «Railing of Paradise» on Frescoes from Tombs in Jagodin Mala (Naissus) and Čalma (Sirmium) (резиме: Мотив «ограде раја» на фрескама из гробница у Јагодин Мали (Naissus) и Чалми (Sirmium), Ниш и хришћанско наслеђе. Ниш и Византија – посебно издање поводом 1700. година од потписивања Миланског едиката, ур. М. Ракоција, М. Тодоровић / Niš and Christian Heritage. Niš and Byzantium – special edition marking 1700. anniversary of the signing of the edict of Milan, eds. M. Rakocija, M. Todorović, Ниш 2013, 277-296.=
 • I.Popović, Motif of «Railing of Paradise» on Frescoes from Tombs in Jagodin Mala (Naissus) and Čalma (Sirmium) (резиме: Мотив «ограде раја» на фрескама из гробница у Јагодин Мали (Naissus) и Чалми (Sirmium), Ниш и Византија X / Niš and Byzantium X (уредник /editor Миша Ракоција), Ниш, 2012, 65-83.
 • I.Popović, The Motif of Christogram on the Architectural Elements of the Imperial Palace in Sirmium, in: The Edict of Serdica (AD 311). Concepts and Realizations of the Idea of Religius Toleration, ed. V. Vachkova, D. Dimitrov, Sofia 2014, 261-276.
 • I.Popović, Jewelry and Hairstyle of the Woman on the Family Tombstone from Kosmaj (Vicinity of Belgrade), Dating of stone Monuments and Criteria for Determination of Chronology / Datiranje kamenih spomenika i kriteriji za određivanje kronologije, Proceedings of XIIth International Colloquium of Roman Provincial Art, Pula, May 23-28, 2011(ed. I. Koncani Unač), Pula 2014, 216-221.
 • I.Popović, . Paintings from Sirmium between Pompeian Tradition and Local Pannonian  Tendencies of Fresco Decoration, in: Antike Malerei zwischen Lokalstil und Zetstil ?, XI Inernationales Kolloquium, Association internationale pour la peinture murale antique (AIPMA), ed. N. Zimmermann, Ephesos 13-17. 09. 2010, Wien 2014, 385-390.
 • I.Popović, Sirmium in the 4th century: from the town of martyrs to the Christian “caput Illyrici”, in: Szent Márton és Pannόnia. Kereszténység a Romai világ határán, ed. E. Tόth, T. Vida, I. Takács, Pannonhalma 2016, 84-89, 229 (Kat. IV.1), 237 (Kat. IV.18), 238 (Kat. IV.19, IV.20), 291 (Kat. VI.52). ISBN 978-963-314-097-0
 • I.Popović, The splendor of Roman ornaments and the jewellery of the Middle Ages, in: Processes of Byzantinisation and Serbian Archaeology, ed. V. Bikić (Byzantine Heritage and Serbian Art I, editors-in-chief  Lj. Maksimović, J. Trivan), Belgrade 2016, 79-89.
 • И. Поповић, Сјај римског украса и накит средњег века, у: Процеси византинизације и српска археологија, ур. В. Бикић (Византијско наслеђе и српска уметност I, ур. Љ. Максимовић, Ј. Триван), Београд 2016, 79-89.
 • I.Popović, Survey of Early Christianity in Sirmium / Sremska Mitrovica (fourth to fifth c. AD), in: GrenzÜbergänge. Late Roman, Early Christian, Early Byzantine as categories in historic-archaeological research at the middle Danube (4th to 8th c. AD). Akten des 27 Internationales Symposium der Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, ed. I. Bugarski, O. Heinich-Tamáska, V. Ivanišević, D. Syrbe, Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 4, Rhemshalden 2016, 179-193.
 • I.Popović, Historique et principeaux résultats des fouilles de Sirmium, dans: Sirmium à l`époque des Grandes Migrations (éd. I. Popović, M. Kazanski, V. Ivanišević), Collège de France – CNRS. Centre de recherche d`histoire et civilization de Byzance. Monographies 53 (=Institut archéologique Belgrade. Monofraphie 60), Leuven-Paris-Bristol 2017, 1-6.

 • I.Popović, Sirmium au Vème et VIème siècle: les source écrits et les donnés archéologiques, dans: Sirmium à l`époque des Grandes Migrations (éd. I. Popović, M. Kazanski, V. Ivanišević), Collège de France – CNRS. Centre de recherche d`histoire et civilization de Byzance. Monographies 53 (=Institut archéologique Belgrade. Monofraphie 60), Leuven-Paris-Bristol 2017, 7-24.

 • I.Popović, Les nécropoles de Vème et Vième siècle, dans: Sirmium à l`époque des Grandes Migrations (éd. I. Popović, M. Kazanski, V. Ivanišević), Collège de France – CNRS. Centre de recherche d`histoire et civilization de Byzance. Monographies 53 (=Institut archéologique Belgrade. Monofraphie 60), Leuven-Paris-Bristol 2017, 39-92.

 • I.Popović, Les objets du «style byzantine d`exécution» provenants de l`environ de Sirmium, dans: Sirmium à l`époque des Grandes Migrations (éd. I. Popović, M. Kazanski, V. Ivanišević), Collège de France – CNRS. Centre de recherche d`histoire et civilization de Byzance. Monographies 53 (=Institut archéologique Belgrade. Monofraphie 60), Leuven-Paris-Bristol 2017, 215-237.

 • I.Popović La martyre Anastasie de Sirmium, patronne des Ostrogoths, dans: Sirmium à l`époque des Grandes Migrations (éd. I. Popović, M. Kazanski, V. Ivanišević), Collège de France – CNRS. Centre de recherche d`histoire et civilization de Byzance. Monographies 53 (=Institut archéologique Belgrade. Monofraphie 60), Leuven-Paris-Bristol 2017, 255-260.

 • I. Popović, M. Kazanski, V. Ivanišević, Conclusion, , dans: Sirmium à l`époque des Grandes Migrations (éd. I. Popović, M. Kazanski, V. Ivanišević), Collège de France – CNRS. Centre de recherche d`histoire et civilization de Byzance. Monographies 53 (=Institut archéologique Belgrade. Monofraphie 60), Leuven-Paris-Bristol 2017, 261-269.

 • I.Popović, The Architectural Elements of the Profane Structures amd the Motif of’ "Railing of Paradise" in the Early Christian Tombs in Sirmium, Studia Academica Šumensia 3. Transition from Late Paganism to Early Christianity in the Architecture and Art in the Balkans, ed. I. Topaliov, B. Georgiev, Shumen 2016, 224-238.

 • I.Popović, An Attempt of Visualisation of Holy Trinity on Late Antique Objects from Niš (Naissus) and Bela Palanka (Remesiana), Ante portam auream. Studia in honorem professoris Aleksandar Jovanović, ed. M. B. Vujović, Beograd 2017, 263-271.

 • I.Popović, The conquest of the Balkan Territories / la conquista dei Balcani, in Treasures and Emperors. The Splendour of Roman Serbia, eds. I. Popović, C. Tiussi, M. Verzár, Aquileia 2018, 25-34.                              

 • I.Popović, Homeland of Eperors / Terra di imperatori, in Treasures and Emperors. The Splendour of Roman Serbia, eds. I. Popović, C. Tiussi, M. Verzár, Aquileia 2018, 47-58.

 • I.Popović, The signs of the new Imperial ideology and the porphyry sculpture / I segni della nuova ideologia imperiale e la scultura in porfido, in Treasures and Emperors. The Splendour of Roman Serbia, eds. I. Popović, C. Tiussi, M. Verzár, Aquileia 2018, 68-79, cat. 15-31.

 • I.Popović, The age of Constantine the Great / L`età di Constantino il Grande, in Treasures and Emperors. The Splendour of Roman Serbia, eds. I. Popović, C. Tiussi, M. Verzár, Aquileia 2018, 80-86, cat. 35, 36, 38.

 • I.Popović, Empeire and Religion : the affirmation of Christianism / L`impero e la religione: l`affirmayione del cristianesimo, in Treasures and Emperors. The Splendour of Roman Serbia, eds. I. Popović, C. Tiussi, M. Verzár, Aquileia 2018, 98-114.

 • I.Popović Roman population and the Barbarians / La populayione romana e i barbari, in Treasures and Emperors. The Splendour of Roman Serbia, eds. I. Popović, C. Tiussi, M. Verzár, Aquileia 2018, 117-126, cat. 55-57.

 

Лексикографске јединице

 • I. Popović, Moesia, in: Lexicon iconographicum mythologiae classicae (LIMC), Vol. VI, Zurich-München, 1992, 635-636.
 • I. Popović Naissus, in: Lexicon iconographicum mythologiae classicae (LIMC), Vol. VI, Zurich-München, 1992, 701-702.
 • I. Popović Cavaliers Danubiens (Heros Equitans), in: Lexicon iconographicum mythologiae classicae (LIMC), Vol. VI, Zurich-München, 1992, 1044-1045, 1048-1051, 1078-1081.
 • I. Popović, Sirmium, in: Lexicon iconographicum mythologiae classicae (LIMC), Vol. VII, Zurich-München, 1994, 1137-1138.
 • I. Popović, Dardanica, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC). Supplementum 1, Düsseldorf 2009, 162-163.
 • I. Popović, Sirmium, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC). Supplementum 2, Düsseldorf 2009, 452.
 • I. Popović, Djordje Mano-Zis(s)i, in: Personenlexikon zur Christlichen Archäologie II (Hrsg. S. Heid, M. Dennert), Regensburg 2012: Schnell und Steiner, 859.

 

Уређивање монографија

 • Antički portret u Jugoslaviji / Classical Portraits in Yugoslavia (redaktori N. Cambi, I. Popović, Lj.B. Popović, D. Srejović), Beograd 1987.
 • Античко сребро у Србији /Antique Silver from Serbia (приредила И. Поповић / edited by I. Popović), Београд 1994.
 • Радионице и ковнице сребра / Silver Workshops and Mints (приредиле И. Поповић, Т. Цвјетићанин, Б. Борић-Брешковић / edited by I. Popović, T. Cvjetićanin, B. Borić-Brešković), Београд 1995.
 • Владислав Поповић, Sirmium. Град царева и мученика (Сабрани радови о археологији и историји Сирмијума (редактори И. Поповић, А. Поповић, М. Јеремић), Благо Сирмијума 1, Сремска Митровица 2003.
 • M. Tomović, I. Popović, B. Borić-Brešković, T. Cvjetićanin, S. Stefanović, A.V. Popović, Šarkamen (Eastern Serbia): A Tetrarchic Imperial Palace. The Memorial Complex (edited by I. Popović), Archaeological Institute, Monographs Nr. 45,  Belgrade 2005.
 • И. Поповић, М.Живић, М. Лазић, М. Сладић, С. Петковић, Д. Срејовић, М. Чанак-Медић, Б. Стојковић-Павелка, Ђ. Јанковић, А.В. Поповић, Felix Romuliana-Гамзиград (уредник И. Поповић), Београд 2010.
 • I. Popović, M.Živić, M. Lazić, M. Sladić, S. Petković, D. Srejović, M. Čanak-Medić, B. Stojković-Pavelka, Đ. Janković, A.V. Popović, Felix Romuliana-Gamzigrad (Editor I. Popović), Belgrade 2011.
 • И. Поповић, Б. Борић-Брешковић, уредници, Константин Велики и Милански едикт 313. Рaђање хришћанства у римским провинцијама на тлу Србије (ур. И. Поповић, Б. Борић- Брешковић), Београд 2013.
 • I. Popović, B. Borić-Brešković, editors, Constantine the Great and the Edict of Milan 313. The Birth of Cristianity in the Roman Provinces on the Soil of Serbia (eds. I. Popović, B. Borić-Brešković), Beograd 2013.
 • I. Popović, M. Kazanski, V. Ivanišević, eds. Sirmium à l`époque des Grandes Migrations, Collège de France – CNRS. Centre de recherche d`histoire et civilization de Byzance. Monographies 53 (=Institut archéologique Belgrade. Monofraphie 60), Leuven-Paris –Bristol  2017.

 • I. Popović, C. Tiussi, M. Verzár, eds-, Treasures and Emperors. The Splendour of Roman Serbia, Aquileia 2018.

 

Радови у међународним и националним часописима међународног значаја

 • И. Поповић, Римске справе за орање у средњем Подунављу (Résumé: I. Popović, Les outils de labourage romains dans la région du moyen Danube), Старинар XXXVII, 1986, 73-86.
 • И. Поповић, Нове оловне иконе култа дунавских коњаника из Сирмијума (Résumé: I. Popović, Nouvelles icônes de plomb des cavaliers danubiens de Sirmium), Старинар XXXIX, 1988, 105-116.
 • I. Popović, Une image datée des cavaliers danubiens, Religion, mythologie, iconographie, Mélanges de l' Ecole Franœaise de Rome, Antiquité 103, Rome 1991, 235-245
 • И. Поповић, Трачки коњаник са бронзане плочице из Ритопека (Résumé: I. Popović, Un plaque de bronze à représantation du cavalier thrace de Ritopek), Старинар  XL-XLI (1989/1990), 1991, 203-205.
 • I. Popović, Observations sur le plat d'argent a scènes de chasse du trésor de Seuso, Revue des études latines-Latomus 51/ 3, 1992, 611-623.
 • I. Popović, Des Palmyréniens à Singidunum(?), Starinar XLI, 1993,  71-76.
 • I. Popović, Une brique à figuration humaine et inscription de Viminacium, Starinar XLIII-XLIV (1992/1993), 1994, 163-166.
 • I. Popović, Les particularités de l'outillage protobyzantin dans les Balkans du Nord, Starinar XLV-XLVI (1994/95), 1995, 67-75.
 • I. Popović, L'atelier glyptique de Viminacium: les portraits imperiaux, Pact 43, 1996, 131-137.
 • I. Popović, Certain Traits of the Roman Silver Jewelery Manufacture in the Central Balkans, Starinar XLVII, 1996, 139-154.
 • I. Popović, Les productions officiels et privés des ateliers d' orfèvrerie de Naissus et de Sirmium, Antiquité tardive 5, 1997, 133-144.
 • I. Popović,  Miscellanea argentea, Starinar XLVIII, 1997, 73-90.
 • I. Popović, M. Tomović, Golden Jewellery from the Imperial Mausoleum at Šarkamen (Eastern Serbia), Antiquité tardive 6, 1998, 287-312.
 • I. Popović, Roman Jewelry in the Form of Hercules Symbols in the Central Balkans, Starinar XLIX (1998), 1999, 77-92.
 • I. Popović, L’iconographie et le cult de la divinité Iapode Bindus Neptune, ’aγaθòς δaίμων, Mythes et Cultes. Etudes d’iconographie en l’honneur de Lilly Kahil, Belletin de Correspondance Hellénique, Supplément 38, 2000, 423-427 .
 • I. Popović, .¨Fidelity Rings¨ to the Emperors of the Constantinian House, Starinar XLX (2000), 2001, 187-200.
 • I. Popović, Silver Bust of Maximianus Herculius as a Head of Sceptre, Starinar XLX (2000), 2001, 237-245.
 • I. Popović, Les mosaïques de la basilique à transept de Caričin Grad: quelques éléments du système ornemental (rezime: Mozaici u bazilici s transeptom u Caričinom Gradu: neki elementi dekorativnog sistema), Hortus Artium Medievalium 9, 2003, 273-277.
 • I. Popović, A.V. Popović, Greek Inscription on Golden Finger Ring from National Museum in Belgrade (резиме: И. Поповић, А.В. Поповић, Грчки натпис са златног прстена из Народног музеја у Београду), Starinar LII, 2003, 157-161.
 • I. Popović, Bijoux romains dans les Balkans: traditions locales et influence de la romanisation (резиме: И. Поповић, Римски накит на Балкану: локалне традиције и утицај романизације), Balcanica XXXIV (2003), 2004, 39-62.
 • I. Popović, Specific Variants of Gold and Silver Early Zwiebelknopf Fibulae from Eastern Serbia (резиме: И. Поповић, Специфичне варијанте златних и сребрних раних луковичастих фибула у налазима из источне Србије), Starinar LIII-LIV (2003-2004), 2004, 225-239.
 • И. Поповић, М. Јеремић, Археолошка истраживања Сирмијума у Сремској Митровици (у периоду од 2000. до 2003. године), Старинар LIII-LIV (2003-2004), 2004, 281-288.
 • I. Popović, Jewelry as Evidence of the Presence of the Autochthonous Population in the Settlements on Middle and Lower Danube Limes, Novensia 15, Warszawa, 2004, 133-146.
 • I. Popović, Bracelets from Viminacium and Sirmium as Evidence of Palmyra Goldsmithery Influences on Local Jewelry Production. (резиме: И. Поповић, Наруквице из Виминацијума и Сирмијума као сведочанство о утицајима златарства Палмире на локалну производњу накита), Starinar LV (2005), 2006, 97-106.
 • I. Popović, Naissus (Niš) – Augusta Trevirorum (Trier) and the reciprocial relationships between imperial workshops, Trierer Zeitschrift. Archäologieund Geschichte des Trierer Landes 69/70, 2006/07, 191-200.
 • I. Popović, Marble Sculptures from the Imperial Palace in Sirmium (pезиме: И. Поповић, Мермерне скулптуре из царске палате у Сирмијуму), Starinar LVI (2006), 2008, 153-166.
 • I. Popović, Sirmium: City of the Tetrarchs, Minerva Magazine, 2008, London, 2008, 14-20.
 • I. Popović, Solidi with Filigreed Suspension Loops from Udovice in Serbia, Fornvännen 103, Stocholm, 2008, 73-80.
 • I. Popović, Gilt Fibula with Christogram from Imperial Palace in Sirmium (pезиме: И. Поповић,  Позлаћена фибула са христограмом из царске палате у Сирмијуму) Starinar LVII (2007), 2009, 101-112.
 • I. Popović, Roman Rings with Snake-Heads from Sirmium (Sažetak: Rimski prstenovi sa zmijskim glavama iz Sirmijuma), Histria Antiqua 18/2, 2009, 115-120.
 • I. Popović, Relief  Decorated Handles of Ceramic Paterae from Sirmium, Singidunum and Viminacium (pезиме: И. Поповић, Рељефно декорисане дршке керамичких патера из Сирмијума, Сингидунума и Виминацијума), Старинар LVIII (2008), 2009, 119-134.
 • I. Popović, Silver Belt Garniture from the Tomb outside Romuliana Walls, Antiquité Tardive 19 (2009), 2010, 317-326.
 • I. Popović, Roman Cameos with Representation of Female Bust from Middle and Lower Danube (Résumé: Camées romains avec représentations de féminin provenant de la basse et moyenne vallée du Danube), Glyptique romaine, Pallas. Revue d`études antiques 83, Toulouse 2010, 203-224.
 • I. Popović, Gold and Silver Jewelry from Central Balkan Provinces of Roman Empire, Histria Antiqua 19, 2010, 55-64.
 • I. Popović, Characteristic of Balkan-Danubian Treasures from the End of the 1st to the Middle of  the 3rd Century, Studi şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 59-60 (2008-2009), 2010, 33-51.
 • I. Popović, Silver Jewelry of Autochtonous Style from South and South-East Parts of  Roman Province Dalmatia (pезиме: И. Поповић, Сребрни накит аутохтоног стила у јужним и југоисточним деловима римске провинције Далмације), Starinar LX (2010), 2011, 95-110.
 • Ivana Popović, Wall Painting of the Late Antique Tombs in Sirmium and its Vicinity (Резиме:  Зидно сликарство касноантичких гробница у Сирмијуму и његовој околини), Starinar LX  2011, 223-349.
 • I.Popović, La nécropole de la basilique urbaine à Sirmium (Резиме: Некропола градске базилике Сирмијума), Starinar LXII, 2012, 113-135.
 • I.Popović, S. Ferjančić, A new Inscription from Sirmium and the Basilica of St. Anastasia (Резиме: Нови натпис из Сирмијума и базилика Св. Анастасије), Starinar LXIII, 2013, 101-114.
 • I.Popović, New Discoveries of  Marble Sculptures in Sirmium Imperial Palace (Резиме: Нови налази мермерних скулптура у царској палати у Сирмијуму), Starinar LXIV 2014, 77-86.
 • I. Popović, Bronze Flagon from Pntes with an Inscription from the 29th Pslam of David (Бронзани крчаг из Понтеса (Pontes) са натписом из 29. Псалма Давидовог), Starinar LXV, 2015, 121-130.
 • I.Popović, S. Ferjančić, Cup-Breaker of Constantius II and Early Christioan Inscriptions from Necropolis of St Synerotes in Sirmum (Пехарник Констанција II и ранохришћански натписи са некрополе св. Синерота у Сирмијуму), Starinar LXVI, 2016, 129-141.
 • I.Popović, Porphyry Sculptures from Sirmium, Antiquité Tardive 24, 2016 (2017), 371-390.
 • И. Поповић, Порфирне скулптуре из Сирмијума (Résumé: Les sculptures en porphyre trouvées à Sirmium), Зборник Матице српске за класичне студије 18 (2016), 2017, 115-131.
 • И. Поповић, Вергилијеви стихови  као инспирација за епитаф на надгробном споменику  из Сирмијума (Summary: The Vergil`s verses as inspiration for an epitaphe on the tombstone from Sirmium),  Зборник Матице српске за класичне студије 18 (2016), 2017, 165-171.
 • M. Guštin, I. Popović, Early Roman silver hoard from Mačvanska Mitrovica (?). Contribution to the presious silver metalworking cultural koiné, (Резиме: Раноримска остава сребрних предмета из Мачванске Митровице (?). Прилог проучавању културне koiné кроз израду драгоцених сребрних предмета), Starinar LXVII, 2017, 53-74.

 

Радови у актима међународних научних скупова

 • I. Popović, Upper Moesia at the End of Third Century on the Basis of Archaeological Finds, The Age of the Tetrarchs (ed.  D. Srejović), Symposium, Belgrade, 4th-9th October 1993 , Belgrade 1995, 251-269.
 • I. Popović, Notes topographiques sur la region limitrophe entre la Pannonie Seconde et la Mésie Première, Roman Limes on the Middle and Lower Danube (ed. P. Petrović), International Congress, Kladovo, 1995, Belgrade 1996, 137-142.
 • I. Popović, Bijoux en or et en argent de IIe-IIIe siècle de la partie serbe du Bassin danubien, Die Archäologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores zwischen 106-275 n. Chr., Kolloquium, Drobeta-Turnu Severin,1.-4. Oktober 2000, Bucureşti 2001, 41-58.
 • I. Popović, The Production of Gold and Silver Workshops in Late Antiquity Sirmium, The Roman and Late Roman City, International Conference, Veliko Turnovo, 26-30 July 2000, Sofia 2002, 383-387.
 • I. Popović, Bijoux en or du IVème-VIème siècle de la partie serbe du Bassin danubien, Die Archäologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores zwischen 275-602 n. Chr., Kolloquium, Drobeta-Turnu Severin, 2.-5.November 2001, Bucureşti, 2003, 63-80.
 • I. Popović, La statuette du Lar de Sirmium, The Antique Bronzes: Typology, Chronology, Autenticity. The Acta of the 16th International Congress of Antique Bronzes- Bucharest, May 26th-31st,  2003 (ed. C. Muşeţeanu), Bucharest, 2004, 379-384.
 • I. Popović, Agrafe en or paléobyzantine de Sirmium, Römische Städte und Festungen an der Donau (Hrsg. M. Mirković), Alexander von Humbolt Stiftung mit Fritz Thyssen Stiftung, Regionaler Wissenschaftsdialog, Beograd, vom 16. bis 19. October 2003, Belgrade, 2005, 105-116.
 • И. Поповић, Дијадема на Константиновом портрету из Ниша: настанак и развој нове царске инсигније (Summary: I. Popović, Diadem on Constantine’s Portrait from Naissus: Origin and Evolution of New Imperial Insignia), Научни скуп, Ниш, 3-5. јуни 2004 Ниш и Византија. Зборник радова III (Уредник М. Ракоција) / Niš and Byzantium. The Collection of Scientific Works III (Еd. M. Rakocija), Ниш, 2005, 103-117.
 • I. Popović, The Activity of the Naissus Workshop in the Fourth Century and the Finds of the Valuable Objects from the Western Parts of the Empire (резиме: И. Поповић, Делатност нишке радионице у IV веку и налази драгоцености из западних провинција Царства),  Научни скуп, Ниш, 3-5. јуни 2005, Niš i Vizantija. Zbornik radova IV (Уредник М. Ракоција) / Niš and Byzantium. The Collection of Scientific Works IV (Еd. M. Rakocija), Niš, 2006, 113-126.
 • I. Popović, Trépied et vaisselle en argent provenant du monument consécrateur  n°1 à  Magura, Felix Romuliana. 50 Years of Archaeological Excavations. Paprers from the International Conference, Zaječar, 27th-29th October 2003 (Ed. M. Vasić), Belgrade, 2006, 55-68.
 • I. Popović, Arcadius` Signet Ring from Naissus (резиме: И. Поповић, Аркадијев печатни прстен из Ниша), Научни скуп, Ниш, 3-5. јуни 2006, Ниш и Византија. Зборник радова V (Уредник М. Ракоција) / Niš and Byzantium. The Collection of Scientific Works V (Еd. M. Rakocija), Niš, 2007, 243-250.
 • I. Popović, Insignia on Galerius’ Head from Romuliana (Gamzigrad, East Serbia), The Lower Danube in Antiquity (VI C BC-VI C AD). International Archaeological Conference. Bulgaria-Tutrakan 6-7. 10. 2005 (Ed. L.F. Vagalinski), Sofia, 2007, 285-292.
 • И. Поповић, Dea Dardanica из Медијане и сродни споменици из балканских провинција Царства (Summary: I. Popović, Dea Dardanica from Mediana and Related Monuments from the Balkan Provinces of the Empire), Научни скуп, Ниш, 3-5. јуни 2007, Ниш и Византија. Зборник радова VI (Уредник М. Ракоција) VI / Niš and Byzantium. The Collection of Scientific Works VI (Еd. M. Rakocija), Ниш, 2008, 31-43.
 • I. Popović, Typology and Decoration of the Roman Houses in Sirmium, in: Domus. Das Haus in den Städten der römischen Donauprovinzen. Akten des 3. Internationalen Symposiums über römische Städte in Noricum und Pannonien (Hrsg. P. Scherrer), St. Pölten 19-25 April 2005, Sonderschriften des Österreichischen Archäologischen Instituts 44,Wien 2008, 349-365.
 • И. Поповић, Инвентар гробница из Дола код Беле Паланке (Remesiana) (Summary: I. Popović, Inventory of Vaulted Tombs from Dol near Bela Palanka (Remesiana)), Научни скуп, Ниш, 3-5. јуни 2008, Ниш и Византија. Зборник радова VII (Уредник М. Ракоција)  / Niš and Byzantium. The Collection of Scientific Works VII (Еd. M. Rakocija), Ниш, 2009, 55-66.
 • I. Popović, Les sculptures du palais impérial de  Sirmium (fouilles 2003-2005), Les ateliers de sculpture réginoaux: techniques, styles et iconographie, Actes du Xe Colloque international sur l`art provincial romain , Arles et Aix-en-Provence, 21-23 mai 2007, (ed. V. Gaggadis-Robin, A. Hermary, M. Reddé, C. Sintes), Arles et Aix-en-Provence, 2009, 707-712.
 • И. Поповић, Владислав Поповић и нови приступ проучавање античког Сирмијума (Summary: I. Popović, Vladislav Popović and New Approach to the Excavations of Ancient Sirmium), Антички свет, европска и српска наука. Зборник радова, Сремска Митровица, 26-27. септембар 2008, Београд 2009, 269-283.
 • И. Поповић, Верска политика Константина Великог и његови официјeлни портрети на новцу (Summary: I. Popović, Religious Policy of Constantine the Great and his Official Portraits on Coins), Научни скуп, Ниш, 3-5. јуни 2009, Ниш и Византија. Зборник радова VIII (Уредник М. Ракоција) / Niš and Byzantium. The Collection of Scientific Works VIII (Еd. M. Rakocija), Ниш, 2010, 147-162.
 • I.Popović,  Gemma Augustea and Late Antique Marble Relief from Vicinity of Sirmium, Roma y las provincias: modelo y difusión, Vol. I (Ed. T. Nogalis, I. Rodà), XI Coloquio International de Arte Romano Provincial, Mérida 18-21 de Mayo, 2009, Roma 2011, 359-364.
 • I. Popović, Pagan Cults and Christianity in Sirmium from the 3rd to the Middle of the 5th Century, in: Religion in Public and Private Sphere. 174. Pagan Cults and Christianity in Sirmium from the 3rd to the Middle of the 5th Century, in: Religion in Public and Private Sphere. Acta of the 4th  International Colloquium “The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia” (Edited by I. Lazar), Koper 2011, 235-249.
 • I. Popović, Motif of «Railing of Paradise» on Frescoes from Tombs in Jagodin Mala (Naissus) and Čalma (Sirmium) (Резиме: Мотив «ограде раја» на фрескама из гробница у Јагодин Мали (Naissus) и Чалми (Sirmium), Ниш и Византија X / Niš and Byzantium X (уредник /editor Миша Ракоција), Ниш, 2012, 65-83.  
 • I.Popović, Peinture murale dans la province romaine de Dalmatie, Pictores per provincias II –Stataus questionalis, eds. Y. Dubois, U. Niffeler, Actes du 13e Colloque de l’Association Internationale pour la PeintureMurale Antique (AIPMA) (Université de Lausanne, 12-16 septembre 2016), Antiqua 55, Lausanne 2018, 883-896.
 • I.Popović, Imperial palace in Sirmium: structures of propaganda, religious and economic character,  Acta Musei Tiberopolitani 2 (Acta of the 4th International Symposium of Archaeology. Vita est Vita 3-6.11. 2016), Strumica 2017, 107-115.
 • I.Popović, The state propaganda and the art: monuments from the serbian section of Limes region, VIVERE MILITARE EST. From Populus to Emperors – Living on the Frontier, Vol. I, eds. S. Golubović, N. Mrđić, Institute of Archaeology Monographies No. 68/1, Belgrade 2018, 9-33.

 

Поглавља у националним монографијама и тематским зборницима

 • И. Поповић, Златан и сребрни антички накит на централном Балкану, у: Алманах накита. Циклус предавања о накиту одржан у Музеју примењене уметности, Београд 2005, 8-17.
 • И. Поповић, Римско сребрно посуђе из Горњих Бранетића, у: Оставе рудничко-таковског краја. 2. Антика, Београд-Горњи Милановац 2009, 3-17.

 

Одреднице у енциклопедијама националног значаја

 • И. Поповић, Ваган, Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбрнике, Нови Сад - Београд 2013, 35.
 • И. Поповић, Васић Милоје, Р., Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбрнике, Нови Сад - Београд 2013, 143.
 • И. Поповић, Вија Егнација (Via Egnatia), Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбрнике, Нови Сад - Београд 2013, 382-383.
 • И. Поповић, Винцеја (Vinceia), Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбрнике, Нови Сад - Београд 2013, 420.
 • И. Поповић, Винденис (Vindenis), Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбрнике, Нови Сад - Београд 2013,  409.
 • И. Поповић, Вицијанум (Vicianum), Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбрнике, Нови Сад - Београд 2013,  465.
 • И. Поповић, Вишесава, Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбрнике, Нови Сад - Београд 2013,  465.
 • И. Поповић, Власотинце, Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбрнике, Нови Сад - Београд 2013, 528-529.
 • И. Поповић, Војловица, Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбрнике, Нови Сад - Београд 2013, 653.
 • И. Поповић, Вољевица, Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбрнике, Нови Сад - Београд 2013, 727.
 • И. Поповић, Врањ, Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбрнике, Нови Сад - Београд 2013, 750.
 • И. Поповић, Вргудинац, Српска енциклопедија, Tом II, В - Вшетечка, ур: Ч. Попов, Д. Станић (И. Негришорац), Матица српска, САНУ, Завод за уџбрнике, Нови Сад - Београд 2013, 778.

 

Радови у часописима националног значаја

 • Ивана Поповић, Споменици култа подунавских коњаника из Народног музеја у Београду (Résumé: I. Popović, Les monuments du culte des cavaliers danubiens au Musée national de Belgrade), Зборник Народног музеја XI/1, 1983, 53-68.
 • I.Popović, Index nummorum, Нумизматичар 7, 1984,  91-99. 
 • И. Поповић, Један доњопанонски центар за израду оловних икона подунавских коњаника (Résumé: I. Popović, Un centre de production des icônes en plomb des cavaliers danubien en Basse Pannonie), Зборник Народног музеја XII/1, 1986, 113-122.
 • И. Поповиић, Налази римског гвозденог алата у Шапцу и околини (Résumé: I. Popović, Trouvailles d`outils romains en fer de Šabac et de ses environs), Гласник Српског археолошког друштва 3,1986, 200-205.
 • И. Поповић, Царски портрети на глиптици из Народног музеја у Београду (Résumé: I. Popović, Les portraits impériaux sur la gliptique du Musée national de Belgrade), Зборник Народног музеја XIII/1, 1988, 83-88.
 • И. Поповић, Rimske kameje iz Narodnog muzeja u Požarevcu (Résumé: I. Popović, Les camées romains au Musée national de Požarevac), Viminacium 6, 1991, 53-68.
 • И. Поповић, Нове оловне иконе култа дунавских коњаника из Сирмијума и Сингидунума (Résumé: I. Popović, Nouvelles icônes en plomb du culte de cavaliers danubiens du Sirmium et Singidunum), Годишњак града Београда 37, 1991, 57-62.
 • И. Поповић, Камеје из касноантичке збирке Народног музеја у Београду (Résumé: I. Popović,  Les camées de la Collection antique tardive du Musée national de Belgrade), Збо