Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

(RECHERCHES ARCHÈOLOGIQUES FRANCO-YUGOSLAVES À CARIČIN GRAD)

Књига I – Том 1

даље ]


Др Надежда Гавриловић Витас, виши научни сарадник

Археолошки институт, Кнеза Михаила 35/IV
11000 Београд
тел. +381(0)112637191; факс +381(0)112180189
моб. +381(0)64 201 4421

Пројекат Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије, Министарство за просвету и науку Републике Србије (бр. 177007). Археолошки локалитети:  Mediana


 

Образовање

1998. године на Филозофском факултету у Београду одбранила дипломски рад на тему: Египатски амулети династичког периода

2003. године на Филозофском факултету у Београду одбранила магистарску тезу на тему: Култ Херкула и Меркура у Горњој Мезији од I до IV века н. е.

2010. године на Филозофском факултету у Београду одбранила докторску дисертацију на тему: Култови малоазијских и сиријских божанстава у римским провинцијама на централном Балкану

 

Запослење

Од 2002. године у Археолошком институту у Београду

 

Стипендије и награде

1999–2002. године: стипендија Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије за научни подмладак

 

Најважнија учешћа на ископавањима

Рас-Постење, Медијана

 

Руковођење теренским истраживањем

Од 2011. године руководилац теренских истраживања на локалитету Медијана

 

Области научног истраживања

Римска религија, култови, скулптура, иконографија

 

Језици

Француски, енглески, немачки

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства 

Чланства

Од 2005. године члан међународног пројекта F.E.R.C.AN (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum), под руководством Аустријске академије наука

 

Конгреси

● The 10th European Association of Archaeologists Conference, Lyon (France), 5–12. Septembre 2004, рад »Interpretatio Romana of Oriental Cults in Roman Provinces of Central Balkans«.

● VIth Roman Archaeology Conference, Birmingham (United Kingdom), Continuity and Innovation in Religion in the North-West Provinces, 31st March – 3rd April 2005, рад »Romano-Celtic Religion in the Central Balkans: A Contribution to the Study of the Cult of Dea Orcia in Upper Moesia«.

● VIth F.E.R.C.AN (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum) Worskhop, London (United Kingdom), Innovation and Continuity in Romano-Celtic Religion, 4–6. April 2005, рад »Assimilation and Resistance of Epichoric Cults to Roman Religion in Central Balkans: The Study of the Cult of Hercules«.

● IXth F.E.R.C.AN (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum) Workshop, Molina de Aragon (Spain), Celtic Religion between Space and Time, 17–20. September 2008, рад »The Cult of Mars in the Central Balkans: a Roman or a Romano-Celtic Deity?«

● Међународни научни скуп Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Косовска Митровица,  8–11. октобар 2009, рад »Прилог познавању култа Јупитера Долихена у Горњој Мезији: Вотивна ара из Призрена«.

● Xth F.E.R.C.AN (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum) Workshop, Paris (France), 24–26. Mai 2010, рад »A Contribution to the Study of Celtic Religion, Celtic Dedicators and Their Religious Beliefs in Roman Provinces of Central Balkans«.

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 

Чланци

Romano-Celtic religion in the Central Balkans and the cult of Dea Orcia, Journal of Roman Archaeology, 67/1 (Continuity and Innovation in Religion in Roman West), ed. R. Haeussler and A. C. King, Portsmouth, Rhode Island 2007, 135–142.

● The Cult of Hercules in the Central Balkans,  Journal of Roman Archaeology, 67/1 (Continuity and Innovation in Religion in Roman West), ed. R. Haeussler and A. C. King, Portsmouth Rhode Island 2007, 143–152.

● The Funerary Relief of the Return of Alcestis from Smederevo Fortress.  Contribution to Study of the Myth of Alcestis in Moesia Superior, Archaeologia Bulgarica, XII, 1, 2008, 41–55

● A Contribution to the Study of the Cult of God Mercury in Moesia Superior, Archaeologia Bulgarica, XIV, 1, 2010, 57–81.

● The Cult of Mars in Central Balkans: A Roman or Romano-Celtic Deity?, Celtic Religion Across Space and Time, ed. J. Alberto Arenas-Esteban, Albacete 2010, 266–278.