Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

ISSN 1450-5193

http://scindeks.ceon.rs/

SINGIDUNUM 1 (edited by Marko Popović) (English summary: Singidunum  ... [ даље ]


Др Наташа Миладиновић-Радмиловић, научни саветник

Археолошки институт, Кнеза Михаила 35/IV
11000 Београд
тел. +381(0)112637191; факс +381(0)112180189
моб. +381(0)642671550

Пројекат: Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије, Министарство за просвету и науку Републике Србије (бр. 177007)

Пројекат: Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва, Министарство за просвету и науку Републике Србије (бр. 177021).

Археолошки локалитети:  Сремска Митровица (Sirmium), Равна (Timacum Minus), Ниш (Naissus), Царичин град (Iustiniana Prima)


 

Образовање

2002. године на Филозофском факултету у Београду одбранила дипломски рад на тему: Методологија утврђивања полне припадности скелета са налазишта бронзаног доба Јабука код Пријепоља

2005. године на Филозофском факултету у Београду одбранила магистарску тезу на тему: Палеодемографска структура и проблематика средњовековне некрополе у Сремској Митровици

2010. године на Филозофском факултету у Београду одбранила докторску дисертацију на тему: Антрополошка структура становништва Сирмијума / Сремске Митровице кроз историјске периоде

 

Запослење

Од 2007. године у Археолошком институту у Београду

 

Стипендије и награде

2003. године, за дипломски рад Методологија утврђивања полне припадности скелета са налазишта бронзаног доба Јабука код Пријепоља, добила награду Народног музеја у Београду за најбољи дипломски рад из области археологије

2004–2005. године: стипендија Тржишта рада Републике Србије

 

Руковођење пројектима

2016: Израда финалне документације и обезбеђивање трајног и безбедног складиштења остеолошког материјала са ранијих антрополошких истраживања у Сирмијуму (финансирало Министарство културе и информисања РС)

 

Руковођење биоархеолошким истраживањима: 

  • Сремска Митровица (Sirmium)
  • Равна (Timacum Minus)
  • Јагодин-Мала, Ниш (Naissus)

 

Учествовање у антрополошким анализама остеолошког материјала:

● Република Србија - локалитети:

1999–2003 Улица Тадеуша Кошћушка (Београд);

 Чуруг (Бачка);

 Царичин Град (код Лебана);

 Најева Циглана (Панчево);

 Порта цркве Успенија Пресвете Богородице (Чачак);

 Роспи Ћуприја (Београд);

 Карабурма (Београд).

 

● Република Српска - локалитети:

2000–2002 Манастир Тврдош и Манастир Петро-Павлов (Требиње).

 

● Република Црна Гора - локалитети:

2002 Манастир Бешка, Манастир Морачник, Манастир Пречиста Крајинска и Манастир Старчева Горица (на Скадарском језеру).

 

Вођење антрополошких анализа остеолошког материјала:

● Република Србија

Локалитети:

2001 Јабука (код Пријепоља);

2003 Дупљаја (Вршац);

2003–2017 Сремска Митровица (Sirmium);

2006–2017 Београд (Singidunum);

2007 Виминациjум;

2009-2013 Бубањ (Ниш);

2009 Кулина (Ердевик);

2009 Пећине (Врдник);

2009 Лежимир;

2009 Бељњача (Шид);

2010–2017 Равна (Timacum Minus);

2010–2014 Борско језеро;

2011 Сечањ (код Зрењанина);

2012 Ново Милошево (Зрењанин);

2011–2013 Коридор 10, ауто-пут Е75: Давидовац – Градиште; Давидовац – Црквиште; Мала Копашница;

2012–2017 Јагодин мала (Ниш);

2013 Црквине – Стублине;

2013-2017 Смедеревска тврђава;

2013 Рафинерија Панчево;

2013 Кривељски камен – Бунар;

2013 Трњане;

2013 Хајдучка чесма – Брестовачка бања;

2013 Војловица (Рафинерија Панчево);

2013 Рафинерија нафте Панчево – Прилазни пут за МС РНП;

2014 Мокрањске стене;

2014-2017 Дрење – Стационар (Рудник);

2015-2017 Гамзиград (Felix Romuliana)

Манастири:

2003 Привина Глава;

2006 Манасија;

2007 Бањска;

2007 Денковац;

2012–2013 Студеница (Црква Светог Јована)

 

● Република Српска - локалитети:

2005 Манастир Добрун (Вишеград);

2005 Црква Светог Игњатија Богоносца (у Жудојевићима)

 

Области научног истраживања

Биофизичка антропологија: палеопатологија, палеодемографија, хумани остеолошки материјал из праисторијских и историјских периода, нови антрополошки методи, инхумација, инцинерација

 

Језици

Енглески и немачки

 

Учешћа на конференцијама, предавања

Међународни скупови:

Miladinović-Radmilović, N.  and Bikić, V. 2012. Five Decapitations from the Site Rajićeva Ulica in Belgrade, 14th Annual Conference of the British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology, 14th–16th Septembar 2012, Bournemouth University, UK. 

Kapuran, A., Miladinović-Radmilović, N. and Vuković, N. 2013. Funerary Traditions of Bronze Age Metallugical Communities in the Iron Gates Hinterland. Late Urnfield Culture between the Eastern Alps and the Danube. Session: Late Urnfield Culture and eastern neighbors. Zagreb, Institute of Archaeology, 7–8 November 2013, 27. 

Schreg, R., Röhl, C., Kroll, H., Surek, M., Reuter, A., Birk, J. J., Ivanišević, V., Bugarski, I., Stamenković, S., Bikić, V., Miladinović-Radmilović, N., Stamenković, A., Marković, N., and Bavant, B. 2014. An imperial town in a time of transition: Life, environment and fall of early byzantine Caričin Grad. 3rd International landscape archaeology conference, LAC 2014, 17th–20th September 2014, Rome (Netherlands and Swedish institutes in Rome).

Schreg, R., Röhl, C., Kroll, H., Surek, M., Reuter, A., Birk, J. J., Ivanišević, V., Bugarski, I., Stamenković, S., Bikić, V., Miladinović-Radmilović, N., Stamenković, A., Marković, N., and Bavant, B.  2014. An imperial town in a time of transition: Life, environment and decline of early byzantine Caričin Grad. European Association of Archaeologists, 20th annual meeting 2014, 10th–14th September 2014, ITU – Istanbul.

Miladinović-Radmilović, N. 2015. Anthropological analysis of the remains of cremated burials. Settlements, culture and population dynamics in Balkan prehistory, International conference Skopje, Macedonia, 13–14. 03. 2015, 42.

Djuric, M., Djukić, K., Miladinovic-Radmilovic, N. and Sarkic,  N. 2015. Mass Graves from World War II in Serbia: excavation and analysis. VII Reunión Científica de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense (AEAOF). Asociación Española de Antropología y Odontología Forense, Toledo 6-7 de Noviembre de 2015, 93.

Bugarski, I., Petković, S. and Miladinović-Radmilović, N. 2015. A Non-Wandering Solder's Grave? The Seventh-Century Burial in Davidovac (Southern Serbia). 27. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum:„Late Roman,““Early Christian,““Early Byzantine“as categories in historic – archaeological research at the middle Danube (4th to 8th c. AD), GWZO (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig) and Institute of Archaeology, Belgrade, Ruma, 4-7 November 2015, 16.

 

Предавањa:

2007. godine učestvovala je na većem broju stručnih predavanja posvećenih otkrivanju zemnih ostataka despota Stefana Lazarevića u Manasiji 2006. Tema predavanja je bila Ktitorska grobnica u crkvi manastira Manasije (gde je zaista sahranjen despot Stefan Lazarević). Predavanja su održana: u Matici Srpskoj u Novom Sadu 11. 01. 2007; u Istorijskom Arhivu u Smederevu 29. 01. 2007; u Gradskoj biblioteci u Šapcu 21. 02. 2007; na XXIX Skupštini i godišnjem naučnom skupu SAD u Beogradu 31. 05. 2007. i u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici 11. 10. 2007. Takođe, učestvovala je u televizijskoj emisiji Trezor, posvećenoj Ktitorskoj grobnici u manastiru Manasiji, koja je snimljena 18. 01. 2007. za program RTS 2.

Miladinović-Radmilović, N.  2011. godine sa S. Petković: Kult zmije u pogrebnom ritualu na kasnoantičkoj nekropoli u Ravni (Timacum Minus), Zavičajni muzej Knjaževac, Knjaževac, 07. 07. 2011.

Miladinović-Radmilović, N.  2011. godine sa P. Stevanovićem: Usaamljeni vizantijski ratnički grob, Mesna zajednica Srpska kuća, Srpska kuća, SO Bujanovac, 13. 12. 2011.

Miladinović-Radmilović, N.  2016. godine Biofizička antropologija – Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti, Istraživački centar Petnica, Petnica, Valjevo, 03. 03. 2016.

 

Национални скупови:

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2010. Локалитет Бубањ у Новом Селу – антрополошка анализа налаза из гробова, у: Српско археолошко друштво, XXXIII годишњи скуп «Природне комуникације и популациона кретања у праисторији, антици и средњем веку на подручју централног Балкана», Ниш 3–5. јун 2010, ур. Д. Михаиловић, В. Филиповић, Ниш 2010, 40–41. 

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2011. Конгениталне аномалије на хуманом остеолошком материјалу пронађеном на локалитету Бубањ у Новом Селу, у: Српско археолошко друштво, XXXIV годишњи скуп, Краљево 26–28. мај 2011, ур. Д. Михаиловић, В. Филиповић, Краљево 2011, 36–37. 

Миладиновић-Радмиловић, Н. и Петковић, С. 2011. Примери погребног ритуала на касноантичкој некрополи Равна (Timacum Minus), у: Српско археолошко друштво, XXXIV годишњи скуп, Краљево 26–28. мај 2011, ур. Д. Михаиловић, В. Филиповић, Краљево 2011, 50–51. 

Миладиновић-Радмиловић, Н. и Витезовић, С. 2012. Биоархеологија на Балкану – биланс и перспективе (Bioarchaeology on the Balkans - balance and perspectives), у: Српско археолошко друштво, XXXV годишњи скуп, Ваљево 24 – 26. мај 2012, ур. Д. Антоновић, В. Филиповић, Ваљево 2012, 68.    

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2012. Методологија антрополошке обраде инхумираних коштаних остатака, у: Српско археолошко друштво, XXXV годишњи скуп, Ваљево 24 – 26. мај 2012, ур. Д. Антоновић, В. Филиповић, Ваљево 2012, 68 и 69. 

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2013. Стандардизација антрополошких записника – инцинерација и инхумација, у: Српско археолошко друштво, XXXVI годишњи скуп, Нови Сад 30. мај – 01. јун 2013, ур. Д. Антоновић, В. Филиповић, Нови Сад 2013, 96.

Миладиновић-Радмиловић, Н., Капуран, А., и Вуковић, Н. 2014. Реконструкција фунералне праксе на основу спаљених људских остатака на некрополама урненфелдер културе у Србији, у: Српско археолошко друштво, XXXVII годишњи скуп, Крагујевац 09–11. октобар 2014, ур. В. Филиповић, Д. Антоновић, Крагујевац 2014, 74–75.      

Бикић, В., и Миладиновић-Радмиловић, Н. 2014. Војник или свештеник: случај гроба са Београдске тврђаве, у: Српско археолошко друштво, XXXVII годишњи скуп, Крагујевац 09–11. октобар 2014, ур. В. Филиповић, Д. Антоновић, Крагујевац 2014, 77–78.

Миладиновић-Радмиловић, Н., и Вуловић, Д. 2015. Osteochondritis dissecans – учесталост и дистрибуција код становника античког Сирмијума, у: Српско археолошко друштво, XXXVIII годишњи скуп, Пирот 4– 6. јун 2015, ур. Д. Антоновић, В. Филиповић, Пирот 2015, 82–83.     

Вуловић, Д.  и Миладиновић-Радмиловић, Н. 2015. Случајеви patella bipartita и os acromiale из Сремске Митровице, у: Српско археолошко друштво, XXXVIII годишњи скуп, Пирот 4– 6. јун 2015, ур. Д. Антоновић, В. Филиповић, Пирот 2015, 84.     

Миладиновић-Радмиловић, Н., Бизјак, Д. и Вуловић, Д. 2016. Учесталост и дистрибуција suturae metopicae код становника античког Сирмијума, у: Српско археолошко друштво, XXXIX Скупштина и годишњи скуп, Вршац 2– 4. јун 2016, ур. А. Црнобрња, В. Филиповић, Вршац 2016, 74.     

Вуловић, Д., Миладиновић-Радмиловић, Н. и Поп-Лазић, С.  2016. Гроб V века са простора северне капије Ромулијане (Гамзиград) – Резултати антрополошке анализеа, у: Српско археолошко друштво, XXXIX Скупштина и годишњи скуп, Вршац 2– 4. јун 2016, ур. А. Црнобрња, В. Филиповић, Вршац 2016, 75.

Стаменковић, С., Иванишевић, В. и Миладиновић-Радмиловић, Н. 2016. Допринос проучавању погребне праксе на примеру сахрана у Меморији 2 на некрополи Мала Копашница - Каменитица, у: Српско археолошко друштво, XXXIX Скупштина и годишњи скуп, Вршац 2– 4. јун 2016, ур. А. Црнобрња, В. Филиповић, Вршац 2016, 82–83.

 

Чланства:

● Oд 2006. године члан је Српског археолошког друштва (САД).

● Од 2012. године председница Биоархеолошке секције Српског Археолошког друштва.

● Oд 2011. године члан је British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology (BABAO).

● 2012-2015. године члан је Научног и надзорног одбора Српског археолошког друштва.

● Oд 2015. члан Управног одбора Српског археолошог друштва. 

● Oд 2014. године члан је Управног одбора Археолошког института у Београду.

● 2015. године члан Научног одбора међународног скупа Settlements, culture and population dynamics in Balkan prehistory, организованог у Скопљу (Македониja).

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 

Монографије

Miladinović, N. 2006. Metodologija utvrđivanja polne pripadnosti skeleta sa arheoloških nalazišta. Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma, Archeologica. PDF

Miladinović-Radmilović, N. 2011. Sirmium – Necropolis. Beograd: Arheološki institut, Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma. PDF

Miladinović-Radmilović, N. i Radmilović, M. 2015. Sirmium – Pisma Ignjata Junga. Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma. PDF

S. Petković, N. Gavrilović-Vitas, N. Miladinović-Radmilović i B. Ilijić 2016 Funeral Ritual and the Cult of Dionysus at Ravna (Timacum Minus), ed. S. Petković, Institute of Archaeology, Monographs. Vol. 57 – Homeland Museum Knjaževac, Belgrade-Knjaževac 2016. PDF

 

Уређивање тематских зборника

Miladinović-Radmilović, N. 2013. Bioarchaeology in Balkans. Balance and Perspectives. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Bilans i perspektive. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva), Eds. N. Miladinović-Radmilović and S. Vitezović, Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma, Beograd-Sremska Mitrovica 2013. PDF

Miladinović-Radmilović, N. 2016. Bioarheologija na Balkanu. Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva (ur. N. Miladinović-Radmilović i S. Vitezović). Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma, Beograd-Sremska Mitrovica 2016. PDF

 

Поглавља у монографијама и тематским зборницима:

Димовски, Н., Миладиновић-Радмиловић, Н. 2009. Вршачки замак – антрополошка анализа скелетних остатака. Стр. 139–167 у Брмболић, М. Вршачки замак, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе. PDF

Miladinović-Radmilović, N. 2013. Caring for the human skeleton remains in SremskaMitrovica (Sirmium). Strategie e Programmazione della Conservazione e Trasmissibilità del Patrimonio Culturale, a cura di A. Filipović, Williams Troiano. Edizioni Scientifiche Fidei Signa. Rome: Italian Heritage Awords 2013, 282–291. PDF

Miladinović-Radmilović, N.  i Vitezović, S. 2013. Bioarheološka istraživanja na Balkanu, in: Bioarchaeology in Balkans. Balance and Perspectives. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Bilans i perspektive. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva), Eds. N. Miladinović-Radmilović and S. Vitezović, Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma, Beograd-Sremska Mitrovica 2013, 1–2.

Miladinović-Radmilović, N. 2013. Standardizacija grobnih zapisnika – incineracija i inhumacija, in: Bioarchaeology in Balkans. Balance and Perspectives. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Bilans i perspektive. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva), Eds. N. Miladinović-Radmilović and S. Vitezović, Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma, Beograd-Sremska Mitrovica 2013, 57–96. PDF

Петковић, С. и Миладиновић-Радмиловић, Н. 2013. Неки примери погребног ритуала на касноантичкој некрополи у Равни (Timacum Minus) код Књажевца, у: Етнокултуролошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области, Књига XVII, ур: С. Петровић и Н. Богдановић, Етнокултуролошка радионица, Сврљиг 2013, 47–60. PDF

Miladinović-Radmilović, N. and Bikić, V. 2015. Beheading at the Dawn of the Modern Age: The Execution of Nobelmen during Austro – Ottoman Battles for Belgrade in the Late 17th century. Chapter 7, in: Trends in Anthropology, Volume 1 (eds. Karina Gerdau-Radonjić and Kathleen McSweeney). Oxbow Books: Oxford & Philadelphia for the British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology, Chapter 7: 61–75.

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2015. Чучеће фасете на скелетним остацимаса средњовековне некрополе на локалитету Мокрањске стене, у: Мокрањске стене, културна баштина Неготинске Крајине (ур. А. капуран и А. Булатовић). Музеј Крајине, Неготин, 2015, 87–101. PDF

Miladinović-Radmilović, N. 2016. Standardizacija antropoloških zapisnika – incineracija, in: Bioarchaeology in Balkans. Methodological, comparative and reconstructive studies of life in the past. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva), Eds. N. Miladinović-Radmilović and S. Vitezović, Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma, Beograd-Sremska Mitrovica 2016, 33–66. PDF

Bikić, V. i Miladinović-Radmilović, N. 2016. Vojnik ili sveštenik: slučaj gorba sa Beogradske tvrđave, in: Bioarchaeology in Balkans. Methodological, comparative and reconstructive studies of life in the past. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva), Eds. N. Miladinović-Radmilović and S. Vitezović, Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma, Beograd-Sremska Mitrovica 2016, 159–183. PDF

Миладиновић-Радмиловић, Н., Вуковић-Богдановић, С.  и Марковић, Н. 2016. Давидовац – Градиште: Резултати прелиминарних биоархеолошких анализа остеолошког материјала, у: Археолошка истраживања на аутопуту Е-75 (2011 - 2014) (ур. С. Перић и А. Булатовић), 2016, 351–382. PDF

Шпехар, П., Стаменковић, С. и Миладиновић-Радмиловић, Н.  2016. Заштитна ископавања на локалитету Давидовац – Црквиште, у: Археолошка истраживања на аутопуту Е-75 (2011 - 2014) (ур. С. Перић и А. Булатовић), 2016, 275–299. PDF

Миладиновић-Радмиловић, Н.  и Вуловић, Д. 2016. Антрополошка анализа скелета са раносредњовековне некрополе Батајница – Велика Хумка, у: Батајница – Велика хумка. Раномађарска некропола. (П. Шпехар и Н. Стругар), 2016, поглавље 14, 176–191.

Miladinović-Radmilović, N. i Vitezović, S. 2016. Bioarheologija na Balkanu. Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti, in: Bioarchaeology in Balkans. Methodological, comparative and reconstructive studies of life in the past. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva), Eds. N. Miladinović-Radmilović and S. Vitezović, Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma, Beograd-Sremska Mitrovica 2016, 1–2.

Petković, S., Bugarski, I., Miladinović-Radmilović, N. 2016. A Non-Wandering Soldier's Grave? The Seventh-Century Burial in Davidovac (Southern Serbia), in: GrenzÜbergänge: Spätrömisch, frühchristlich, frühbyzantinisch als Kategorien der historisch-archäologischen Forschung an der mittleren Donau (eds. I. Bugarski, O. Heinrich-Tamáska, V. Ivaniševic, D. Syrbe), Akten des 27. Internationalen Symposiums der Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Ruma, 4–7.11.2015, Leipzig 2016, 247–272.

 

Радови у часописима

Stefanović S., Miladinović, N. i Dimovski, N. 2005. Analiza dentalnog matеrijala nekropole Singidunum: Karijes tokom Velike seobe naroda. Singidunum 4, 147–169.

Миладиновић, Н. 2006. Физичко-антрополошка анализа остеолошког материјала из германских гробова са локалитета 85 у Сремској Митровици. Гласник Српског археолошког друштва 22, 409–434.

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2007. Антрополошка анализа налаза из гробова у цркви манастира Ресаве. Саопштења XXXIX, 25–62.

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2008. Феномен трепанације на примеру лобање из Сремске Митровице. Рад музеја Војводине 50, 175–186.

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2008. Болести зглобова као најчешћа обољења зглобова на скелетима са археолошких локалитета у Србији. Саопштења 40, 151–162.

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2008. Полна и старосна структура дечијих индивидуа сахрањених на средњовековној некрополи на локалитету 85 у Сремској Митровици. Гласник Српског археолошког друштва 24, 445–456.

Miladinović-Radmilović, N. 2007. The New Necropolis of the Great Migration from Singidunum anthropological Analysis. Старинар LVII/2007, 2009, 325–347.

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2009. Лобања из саркофага пронађеног у североисточном делу Сремске Митровице. Рад музеја Војводине 51, 137–145.

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2009. Прилог методологији антрополошке обраде спаљених коштаних остатака. Саопштења 41, 7–23.

Miladinović-Radmilović, N. 2008. The Late Roman Necropolis Beljnjača in Šid anthropological Analysis. Старинар LVIII/2008, 2009, 175–188.

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2009. Аварски коњанички гроб пронађен 1968. на локалитету Стара циглана – антрополошка анализа. Зборник Музеја Срема 8, 122–136.

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2009. Антрополошка анализа налаза из гробова у цркви Светог Игњатија у Жудојевићима. Зборник за историју Босне и Херцеговине 6, 1–27.

Миладиновић-Радмиловић, Н. и Илијић, Б. 2009. Резултати заштитних археолошких ископавања на локалитету Timacum Minus – Подина код Књажевца. Гласник Српског археолошког друштва 25, 445–456.

Капуран,А. и Миладиновић-Радмиловић, Н. 2010. Антрополошка анализа налаза из гроба откривеног на локалитету Пећине у Врднику. Рад музеја Војводине 52, 91–99. PDF

Miladinović-Radmilović, N. 2010. Exostoses of the External Auditory canal. Старинар LX/2010, 2011, 137–146. PDF

Капуран, А. и Миладиновић-Радмиловић, Н. 2011. Некропола на Борском језеру. Нови прилози о сахрањивању у бронзаном добу. Старинар LXI/2011, 141–153. PDF

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2011. Методологија антрополошке обраде инхумираних коштаних остатака. Саопштења XLIII, 2011, 7–29.

Miladinović-Radmilović, N. 2012. Analysis of human osteological material from the eastern part of site No. 37 in Sremska Mitrovica, Старинар LXII/2012, 181–204.

Miladinović-Radmilović, N. 2012. Artificial cranial deformation. Гласник Српског археолошког друштва 28, 301–312. PDF

Миладиновић-Радмиловић, Н., и Димовски, Н. 2012. Стафнеов дефект на налазима мандибула из римског периода и позног средњег века са два локалитета у Војводини. Рад Музеја Војводине 54, 97–103. PDF

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2012. Учесталост и дистрибуција cribrae orbitaliae у Сирмијуму. Саопштења XLIV, 229–236. PDF

Radović, P. and Miladinović-Radmilović, N. 2013. A large supernumerary bone at the bregma and metopism co-occuring in the skull of an ancient Roman in Serbia. Archives of Biological Sciences Vol. 65 No. 4, 1637–1643. PDF

Шпехар, П., Миладиновић-Радмиловић, Н. и Стаменковић, С. 2013. Касно античка некропола на локалитету Давидовац – Црквиште. Старинар LXIII/2013, 269–286. PDF

Капуран, А., Јовановић, И. и Миладиновић-Радмиловић, Н. 2013. Кривељски камен–Бунар – Нова некропола урненфелдер културе у околини Бора. Зборник Народног музеја XXI-1, 145-156. PDF

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2013. Градски музеј Суботица: Изложба „Приче људских лобања“ Неде Димовски. Рад Музеја Војводине 55, 235–236. PDF

Миладиновић-Радмиловић, Н. и Вуловић, Д. 2013. Хернијација интервертебралног диска – Шморлов дефект на скелетним остацима са археолошких налазишта. Гласник Српског археолошког друштва 29: 369–386.

Миладиновић-Радмиловић, Н., Јановић, А., и Ракочевић. З. 2013. Антрополошка анализа налаза из ктиторског гроба из цркве Светог Јована у Студеници. Саопштења XLV, 67–82. PDF

Bugarski, I., Miladinović-Radmilović, N., Popadić, I., and Marjanović, M. 2013. Early Medieval Burial at Stubline near Obrenovac: Spatial, Anthropological and Archaeological Analyses of the Southernmost Avar Grave. Acta Archaeologica Carpathica XLVIII: 285–305

Petković, S., and Miladinović-Radmilović, N. 2014. Military graves from the Late Roman necropolis at Slog in Ravna (Timacum Minus). Старинар LXIV/2014, 87–130.

Миладиновић-Радмиловић, Н., Капуран, А., и Булатовић, А. 2014. Антрополошка анализа скелета са новооткривене некрополе у Неготинској Крајини. Саопштења XLVI, 2014, 227–250.

Миладиновић-Радмиловић, Н.,  Вуловић, Д., и Бизјак, Д. 2014. Антрополошка анализа новооткривеног скелета са локалитета Војловица – Панчево. Рад музеја Војводине 56: 91–104.

Миладиновић-Радмиловић, Н., Бизјак, Д., и Вуловић, Д. 2014. Раносредњовековна некропола на локалитету Timacum Minus – Кулине. Весник – часопис за историју, музеологију и уметност 41: 9–31. Београд: Војни музеј.

Miladinović-Radmilović, N. and Vulović, D. 2015. The case of scurvy from Singidunum. Старинар LXV/2015: 183–195.

Miladinović-Radmilović, N., Vulović, D. i Đukić, K. 2016. Health Status of Children in Ancient Sirmium. Старинар LXVI/2016, 65–78. PDF

Миладиновић-Радмиловић, Н., Ђукић, К. и Вуловић, Д. 2016. Трагови насилних повреда у пределу главе и врата на примеру скелетних остатака из историјских периода у Србији. Весник – часопис за историју, музеологију и уметност 43: 53–67. Београд: Војни музеј. PDF

Миладиновић-Радмиловић, Н. 2016. Антрополошка анализа налаза из средњовековних гробова у цркви манастира Бањске. Саопштења XLVIII, 2016, 57–78. PDF

 

Критикe и прикази

Одговор на критички коментар, Саопштења 40, 2008, 347–349.

● Градски музеј Суботица: Изложба „Приче људских лобања“ Неде Димовски. Рад Музеја Војводине 55, 2013, 235–236.

Miladinović-Radmilović, N. 2015. Serbian Archaeological Society – Bioarchaeological Session, in: Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology Annual Review 2014 (ed. Ronika K. Power, University of Cambridge). British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology, 2015, Issue  16, 57–58.

Miladinović-Radmilović, N. i Đukić, K. 2016. Марија Ђурић-Срејић, Увод у физичку антропологију древних популација – Dvadeset godina kasnije, in: Bioarchaeology in Balkans. Methodological, comparative and reconstructive studies of life in the past. Papers of the Bioarchaeological section of The Serbian Archaeological Society (Bioarheologija na Balkanu. Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti. Radovi Bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva), Eds. N. Miladinović-Radmilović and S. Vitezović, Srpsko arheološko društvo, Blago Sirmijuma, Beograd-Sremska Mitrovica 2016, Varia.

Miladinović-Radmilović, N. 2016. Project: Preparation of final documentation and provision of permanent and safe storage of osteological material from earlier anthropological research in Sirmium, in: Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology Annual Review 2016 (ed. Ronika K. Power, University of Cambridge). British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology, 2016, Issue  17, in print.