Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

(RECHERCHES ARCHÈOLOGIQUES FRANCO-YUGOSLAVES À CARIČIN GRAD)

Књига I – Том 1

даље ]


Др Александар Булатовић, научни саветник

 

Археолошки институт,
Кнеза Михаила 35/IV,
11000 Београд
Тел. +381(0)11 2637 191
Факс.  +381(0)11 2180 180
Mоб. 065 2007970

 

Пројекат: Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије (бр. 177020)

руководилац теме Материјална и духовна култура заједница металног доба у Србији, у оквиру научно-истраживачког пројекта бр. 177020

руководилац истраживања на локалитету Бубањ, Ново Село, Ниш

руководилац тима Археолошког института на међународном пројекту Археолошка истраживања насеобинских система, обичаја сахрањивања и рудних ресурса у бронзаном добу северозападне Србије,  који се обавља у сарадњи са Бруклин колеџом из Њујорка


 

Образовање:

1996. године дипломирао на Групи за археологију на Филозофском факултету у Београду, на тему Гвоздено доба на локалитету Пањевачки рит у Јагодини

2005. године одбрањен магистарски рад Топографија преисторијских налазишта на територији југоисточне Србије, на Филозофском факултету у Београду

2008. године одбрањена докторска теза Генеза и развој култура бронзаног доба у басену Јужне Мораве, на Филозофском факултету у Београду

 

Стручна усавршавања

1997. године стекао музејско звање кустоса

 

Запослење

Народни музеј, Врање, 1. 4. 1996 – 1. 1. 2006.

Археолошки институт, Београд, од 1. 1. 2006.

 

Најважнија учешћа на ископавањима

1990. Пањевачки рит, Јагодина; Над лугом, Дрмно, Костолац.
1991. Над лугом, Дрмно, Костолац; Виминацијум, Костолац; РЕИК Колубара, Лазаревац; Манастир, Радовашница, Цер.
1992. Пањевачки рит, Јагодина; Дићи, Љиг.
1993. Пањевачки рит, Јагодина; Дићи, Љиг;  Душанов град, Призрен.
1994. Градина на Јелици, Чачак.
1995. Велимирови двори, Кључ, Мионица; Калемегданска тврђава, Београд.
1996. Манастир Св. Арханђела Гаврила, Лепчинце, Врање; Суви рид, Декутинце, Владичин Хан; Три крушке, Клиновац, Бујановац.
1997. Антин чукар, Врање; Градиште, Кончуљ, Бујановац; Манастир Св. Прохор Пчињски, Бујановац; Црквиште, Барелић, Врање; Манастир Св. Арханђела Гаврила, Лопардинце, Бујановац.
1998. Градина, Свињиште, Прешево; Окућница Јојића, Врапце, Медвеђа; Манастир Св. Прохор Пчињски, Бујановац.
1999. Хисар, Лесковац.
2000. Манастир Св. Прохор Пчињски, Бујановац; Рашка, Врање.
2001. Кале, Кршевица, Бујановац; Манастир Светог Петра и Павла, Дубница, Врање.
2002. Кале, Кршевица, Бујановац; Хисар, Лесковац.
2003. Кале, Кршевица, Бујановац; Кокино, Куманово, БЈРМ; Хисар, Лесковац; Пиљаковац, Кржинце, Владичин Хан; Буњиште и Црквиште, Жујинце, Прешево; Црквиште, Самољица, Бујановац.
2004. Кокино, Куманово, БЈРМ; Хисар, Лесковац; Првонек, Врањска Бања.
2005. Кале, Кршевица, Бујановац; Кокино, Куманово, БЈРМ; Хисар, Лесковац; Првонек, Врањска Бања.
2006. Градина, Свињиште, Прешево; Хисар, Лесковац; Старе колибе, Љаник, Прешево.
2007. Кокино, Куманово, БЈРМ. 2008. Медијана, Ниш; Кокино, Куманово, БЈРМ; Бубањ, Ново Село, Ниш; Градина на Јелици, Чачак; Хисар, Лесковац; Кормадин, Јаково.
2009. Кокино, Куманово, БЈРМ; Бубањ, Ново Село, Ниш; Велика хумска чука, Хум, Ниш.
2010. Кокино, Куманово, БЈРМ; Бубањ, Ново Село, Ниш.

 

Учешће на систематским рекогносцирањима

- јун–септембар 1994. године, централни и јужни део басена Велике Мораве,
- април–мај 1996. године, Врањско-бујановачка котлина,
- април–мај 1997. године, Пољаница (горњи ток Ветернице),
- јун–јул 2002, зона угрожена изградњом ауто-пута Е-75,
- јул–август 2005. године, горњи ток Бањске реке, Врање,
- 2005/2006. године, територија општина Бујановац и Прешево,
- септембар–октобар 2006. године, територија општине Медвеђа.

 

Руковођење теренским истраживањима

1996. Суви рид, Декутинце, Владичин Хан; Три крушке, Клиновац, Бујановац.
1997. Антин чукар, Врање; Градиште, Кончуљ, Бујановац; Манастир Св. Прохор Пчињски, Јабланица, Бујановац.
1998. Градина, Свињиште, Прешево; Манастир Св. Прохор Пчињски, Јабланица, Бујановац.
2000. Рашка, Врање.
2003. Буњиште, Жујинце, Прешево.
2006. Градина, Свињиште, Прешево; Хисар, Лесковац.
2008. Бубањ, Ново Село, Ниш; Хисар, Лесковац.
2009. Бубањ, Ново Село, Ниш; Велика хумска чука, Хум, Ниш.
2010. Бубањ, Ново Село, Ниш.
2011. Бубањ, Ново Село, Ниш; Белотић, пројекат Јадар; Ковачке њиве, Ауто-пут Е75.

 

Области научног истраживања

Материјална и духовна култура металног доба – настанак и развој култура бронзаног доба на централном Балкану; индоевропеизација Балканског полуострва; везе Паноније, централног Балкана и северне Егеје у позно бронзано и рано гвоздено доба.

 

Језик

енглески

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства

Учешће на међународном симпозијуму Траките и околни свет, одржаном у Шумену, Бугарска, 02–04. 10. 2008. године, са рефератом „Early Iron Age necropolis in Eastern Serbia“, са В. Филиповићем.

Учешће на научном скупу Прелазни период из бронзаног у гвоздено доба у басену Јужне Мораве, одржаном у Лесковцу 2000. године, са рефератом „Керамика прелазног периода из бронзаног у гвоздено доба у Јужноморавском сливу“.

 

Библиографија одабраних радова

Монографије

Bulatović, А., 2003. Nalazi vinčanske kulture sa Fafosa i Valača, legat Tatomira Vukanovića, Narodni muzej, Vranje.

Булатовић, А., 2007. Врање – културна стратиграфија праисторијских локалитета у Врањској регији, Београд–Врање.     

Булатовић, А., Јовић, С.,  2010.  Лесковацкултурна стратиграфија праисторијских локалитета у Лесковачкој регији, Београд–Лесковац.

Булатовић, А., Станковски, Ј., 2012. Бронзано доба у басену Јужне Мораве и у долини Пчиње/Бронзено време во басенот на Јужна Морава и долината на Пчиња, Београд-Куманово.

Булатовић, А., Капуран, А., Јањић, Г.. 2013. Неготин – културна стратиграфија праисторијских локалитета Неготинске Крајине. Београд–Неготин.

Kaпуран, А., Булатовић, А., Јовановић, И., 2014, Бор и Мајданпек, културна стратиграфија праисторијских локалитета између Ђердапа и Црног Тимока, Београд-Бор.

 

Радови објављени у часописима међународног значаја

Булатовић, А., 2003. Калуп из Клиновца, Старинар н. с. LII, Београд, 139–144, PDF

Томовић, М., Булатовић, А., Капуран, А., 2005. Самољица – Црквиште (сектор II), Археолошка истраживања Е-75, Београд, 253–282.

Томовић, М., Булатовић, А., Капуран, А., 2005. Жујинце – Аутопут, Археолошка истраживања Е-75, Београд, 293–308.

Томовић, М., Булатовић, А., Капуран, А., 2005. Жујинце – Црквиште (терме), Археолошка истраживања Е-75, Београд, 317–354.

Булатовић, А., Томовић, М., Капуран, А., 2005. Резултати заштитног сондажног ископавања на локалитету Буњиште у Жујинцу код Прешева, Археолошка истраживања Е-75, Београд, 397–438.

Bulatović, A., Kapuran, A., 2007. The Early Iron Age Hill Fort at Gradina Site near Preševo in South Serbia, Archaeologia Bulgarica, XI, 3, Sofia, 1–24.

Булатовић, А., Чершков, Т., 2007. Некропола спаљених покојника из периода римске доминације у Љанику код Прешева, Гласник Српског археолошког друштва XXIII, Београд, 141–157, PDF

Bulatović, А., 2008. Rectangular-base pottery from cemeteries and stamped pottery from Roman period on the Central Balkan, Старинар, н. с. LVI, Београд, 161–172, PDF

Bulatović, А., Aleksić, A., 2008. Prehistoric Pottery from the monastery of Presveta Bogorodica courtyard in Palja by Surdulica, Archaeologia Bulgarica XII, 3/2008, Sofia, 1–13.

Булатовић, А., 2008. Стамбени објекат из позног бронзаног доба са локалитета Медијана – сектор југ – прилог проучавању односа параћинске културне групе и брњичке културне групе, Гласник Српског археолошког друштва 24, Београд, 223–244.

Bulatović, А., 2009. Two realistic neolithic portraits from the central Balkans, Past, No. 62, The newsletter of the Prehistoric Society, University College London, Institute of Archaeology, London, 10–12.

Bulatović, А., 2009. South Morava basin in the transitional period from Тhe Bronze to the Iron Age, Старинар, н. с. LVII/2007, Београд, 57–82, PDF

Булатовић, А., 2010. Порекло и дистрибуција благобиконичних здела увученог фасетираног или канелованог обода са краја бронзаног и почетка гвозденог доба на Балканском полуострву, Старинар, н. с. LIX, Београд, 89–108., PDF

Булатовић, А., 2010. Рутевац и околина у праисторији, Историја Поморавља и два века Варваринске битке, ур. С. Мишић и А. Шемјакин, Крушевац, 35–44.

Капуран, А., Булатовић, А., Јовановић, И., 2011. Насеља раног неолита у Тимочкој Крајини и залеђу Ђердапа, Старинар, н. с. LX/2010, Београд, 19–36, PDF

Bulatović., A., 2011.  Relations between Cultural Groups in the Early Bronze Age in Southeastern Serbia, Western Bulgaria and North-eastern Macedonia, Archaeologica  Bulgarica, XV, 2, Sofia, 81–94.

Булатовић, А., 2011. Карактеристичнe керамичкe формe на централном Балкану и у северној Егеји у позно бронзано доба, Старинар LXI/2011, 121–140.

Kaпуран, А., Булатовић, А., 2012. Културна група Коцофени-Костолац на територији источне Србије, Старинар н.с. LXII, Београд, 63-94, PDF

Bulatović, А., 2013, Oven models from Early Bronze Age Settlements in Central and Southern Parts of the Balkan Peninsula, Archaeologia Bulgarica  XVII, 1, 1-13.                       

Bulatović, A., 2014., Corded Ware in the Central and Southern Balkans: A Consequence of Cultural Interaction or an Indication of Ethnic Change?, Journal of Indo-European Studies 42, 101-143.     

A. Huska, W. Powell, S. Mitrović, H. A. Bankoff, A. Bulatović, V. Filipović and R. Boger 2014, Placer Tin Ores from Mt. Cer, West Serbia, and Their Potential Exploitation during the Bronze Age, Georchaeology, vol. 29, issue 6, 477–493.                                 

Bulatović, J., Bulatović, A., Marković, N., 2014, Paleopathological changes in an early iron age horse skeleton from the Central Balkans (Serbia), International Journal of Paleopathology, Volume 7, December 2014, Elsevier, 76–82.

Bulatović, A., 2014, New Finds as a contribution to the study of the Early Bronze Age in the southern part of the Central Balkans, Старинар н.с. LXIV, Београд, 57-75.

Bulatović, A., 2015, Horizon of the Late Roman Necropolises with Rectangular and Circular Kernoi in Southeastern Serbia, Eastern Macedonia and Western Bulgaria, Archaeologia Bulgarica XIX, 1, Sofia, 33-51.

Булатовић, А., 2015, Феномен праисторијских ритуалних јама, неколико примера са централног Балкана, Старинар н.с. LXV, Београд, 7-35.

 

Радови објављени у часописима националног значаја

Булатовић, А., 1997. Енеолитски стамбени објекат са налазишта Пањевачки рит у Јагодини, Гласник Српског археолошког друштва 13, Београд, 71–78.

Булатовић, А., 1997. Археолошко рекогносцирање средњовековних локалитета у Вранешкој долини, Бијело Поље, Гласник Српског археолошког друштва 13, Београд, 211–222.

Булатовић, А., 1998. Сондажно рекогносцирање енеолитског насеља на налазишту Антин Чукар код Врања, Гласник Српског археолошког друштва 14, Београд, 163–170.

Булатовић, А., 1999/2000. Налазишта брњичке културне групе у врањско-бујановачкој и прешевској котлини, Гласник Српског археолошког друштва 1516, Београд, 23–42, PDF

Булатовић, А., 2000. Латенски налази у Врањско-бујановачкој и Прешевској котлини, Лесковачки зборник XL, Лесковац, 321–333.

Булатовић, А., 2001. Керамика прелазног периода из бронзаног у гвоздено доба у јужноморавском сливу, Лесковачки зборник XLI, Лесковац, 163–178.

Булатовић, А., 2005. Рашка у Врању – насеље старчевачке и винчанске културе, Врањски гласник XXXIII, Врање, 9–23.

Булатовић, А., 2005. Керамика брњичке културне групе и гвозденог доба са локалитета Кале у Кршевици код Бујановца, Зборник радова Народног музеја у Београду, Београд, 175–190.

Булатовић, А., 2006. Неколико забелешки о медијана културној групи, Лесковачки зборник XLVI, Лесковац, 7–16.

Булатовић, А., 2011. Културе бронзаног доба у средњем Поморављу, у: Капија Поморавља, ур: В. Стојанчевић, С. Мишић и А. Булатовић, СО Варварин и Историјски архив, Крушевац, Варварин 2011, 15–30.                        

Булатовић, А., Филиповић, В., 2011. Средње Поморавље у латенском периоду, у: Капија Поморавља, ур: В. Стојанчевић, С. Мишић и А. Булатовић, СО Варварин и Историјски архив, Крушевац, Варварин 2011, 31–42.

Булатовић, А., 2011. Праисторијски хоризонти на локалитету Градина на Јелици код Чачка, Гласник Српског археолошког друштва 25 (2009), Београд, 115–139.

Вукадиновић, М., Капуран, А., Булатовић, А., 2011. Градина из гвозденог доба у Свињишту – примена методе геоелектричног картирања, Гласник Српског археолошког друштва 25 (2009), 315–322.

Filipović, V., Bulatović, A., 2011. An Early Age Necropolis in Eastern Serbia, Гласник Српског археолошког друштва 26 (2010), 89–99.

Булатовић, А., Капуран, А., 2014, Насеље из раног гвозденог доба на локалитету Црквиште у Давидовцу код Врања, Гласник Српског археолошког друштва 29, Београд, 101-124.

Vitezović, S. & Bulatović, A. 2015. The first find of an early Eneolithic flat bone figurine in the Central Balkans, Зборник Народног музеја. Археологија XXII-1, стр. 31-44.

Булатовић, А., Милановић, Д., 2015., Велика хумска чука, истраживања 2009. године - прилог проучавању стратиграфије енеолита и бронзаног доба у југоисточној Србији, Гласник Српског археолошког друштва, Српско археолошко друштво, Београд, 163-188.

Булатовић, А. 2015., Eнеолитски период на локалитету Mокрањске стене, Мокрањске стене, културна баштина Неготинске Крајине, ур. А. Капуран, А. Булатовић, Музеј Неготинске Крајине, Неготин, 33-49.