Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Knjiga 1 – Volume 1

Lazar MIRKOVIĆ, Miroslavljevo evanđelje

(French summary: Lazar Mirković,L'évangile de Miroslav), 1950. – 47 pp., 47 pls.; 23  ... [ даље ]


др Драган Милановић, научни сарадник

 

Археолошки институт
Кнеза Михаила 35/IV, 11000 Београд
Тел. +381(0)11 2637 191
Факс.  +381(0)11 2180 180
Моб. 064 2227944

 

Пројекат: Археологија Србије: Културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије (бр. 177020)


 

Образовање

(2005) Филозофски факултет у Београду, дипломирани археолог

(2007) Филозофски факултет у Београду, дипломирани археолог-мастер

(2010–2011) Филозофски факултет у Београду, докторант

 

Запослењe

(2008) Народни музеј, Ниш, археолог-приправник

(2009) Народни музеј, Ниш, археолог-кустос

(2010) Археолошки институт, Београд, истраживач-приправник

(2011) Археолошки институт, Београд, истраживач-сарадник

 

Најважнија учешћа на ископавањима

(2003, 2004, 2007) Бешка – Калакача

(2005) Зајечар – Гамзиград

(2006) Лесковац – Хисар

(2008–2011)  Ниш – Бубањ

(2009) Ниш – Велика хумска чука

(2011) Врање, Павловац, Ковачке њиве

 

Области научног истраживања

Транзиција касни неолит / рани енеолит и енеолит / бронзано доба; аспекти социо-економских, технолошких и културолошких процеса током 5. и 4. миленијума пре н. е.; археологија предела, организација насеља и сахрањивање у енеолиту карпатско-балканске регије; процеси интеракције и интеграције енеолитских заједница у карпатско-балканском културном систему; религија, култ, ритуал и њихове манифестације у енеолитском периоду; социо-културна антропологија, етноархеологија, керамографија, археометалургија бакрa

 

Језици

енглески, руски, немачки (основно)

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства

Члан Српског археолошког друштва

 

БИБЛИОГРАФИЈА
 

Трајковић-Филиповић, Т., Милановић, Д. и Булатовић А., 2008. Ревизиона археолошка ископавања локалитета Бубањ код Ниша у 2008. години, Зборник, Народни музеј Ниш, 16–17, 309–319.

Милановић, Д., 2011. Насеље Чернавода III културе на локалитету Бубањ, Старинар 61, 101–119.

Милановић, Д. и А. Булатовић, 2011. Хоризонт бронзаног доба на налазишту Песак код Пригревице, Рад Музеја Војводине 53 (у штампи).

 

M. A. теза

Милановић, Д., 2007. Енеолитска насеља у Поморављу, МА теза, Филозофски факултет Универзитета у Београду.

 

РЕФЕРАТИ

Милановић, Д., 2010. Хоризонт Чернавода III културе на локалитету Бубањ – ревизиона археолошка ископавања 2008–2009. године, Српско археолошко друштво, XXXII годишњи скуп, Ниш.

Милановић, Д., 2011., Локалитет Чернавода III – Болераз културног комплекса у Србији: стање истражености и проблематика, Српско археолошко друштво, XXXIII годишњи скуп, Краљево.

Милановић, Д., 2011. Енеолитски културни слојеви на локалитетима Бубањ и Велика хумска чука – прелиминарни резултати, Српско археолошко друштво, XXXIII годишњи скуп, Краљево.

Milanović, D., 2011. Banat and the central Balkans since the end of the sixth until mid-fourth millennium BC: ceramic styles as an indicator of contacts, interaction and integration of prehistoric communities, Regionalna konferencija „Istraživanje, zaštita i prezentacija baštine Banata“, Vršac.