Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

ISSN 1820-4724

 

Knjiga 1 – Volume 1

The Central Pomoravlje in Neolithization of South East Europe

(editors-in-chef Miloje Vasić, Predrag Vučković, Branislav  ... [ даље ]


Др Драгана Антоновић, научни саветник


Археолошки институт
Кнеза Михаила 35/IV, 11000 Београд
Тел. +381(0)11 2637 191
Факс. +381(0)11 2180 180; Моб. +381(0) 64 3164 256; 
 
 

Пројекти: Археологија Србије: Културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије (ОI177020; 2011–2014);

Културне промене и популациона кретања у раној праисторији централног Балкана (OI177023; 2011–2014);

Проспекција Малог Штурца: истраживање праисторијског рударства, од 2010. год. 


 

Образовање

1984. Дипломирани археолог, Филозофски факултет, Београд

1990. Магистар археологије, Филозофски факултет, Београд; тема рада: „Предмети од глачаног камена из преисторије са локалитета Бело брдо у Винчи“, ментор проф. Драгослав Срејовић

1998. Доктор археологије, Филозофски факултет, Београд; тема рада: „Настанак и развој индустрије глачаног камена у неолиту Србије“, ментор проф. Милутин Гарашанин

 

Запослење

1992–1993. Археолошки институт – волонтер преко Републичког тржишта рада

1993–1994. Универзитетска библиотека – стипендиста Републичког тржишта рада

1995–1997. Археолошки институт – стипендиста Републичког тржишта рада

1998. стално запослена у Археолошком институту, истраживач-сарадник 

1999. научни сарадник 

2006. виши научни сарадник

 

Раније ангажовање на пројектима Министарства науке

Култура Лепенског Вира: културни процеси и трансформације у периоду од 9. до 6. миленијума пре н. е. (147009Д; 2006–2010. год.)

Транзициони процеси у неолиту југоисточне Европе (147011А; 2006–2010. год.)

Култура Лепенског Вира: културни процеси и трансформације у периоду од 9. до 6. миленијума пре н. е. (2002–2005. год.)

Винчанска култура у неолиту југоисточне Европе: контекст, сировине, комуникације (2002–2005. год.)

 

Ангажовање на другим пројектима

JADE 2: Interprétations sociales des objets-signes en jades alpins dans l’Europe néolithique (2013 - 2015), MSHE Ledoux, Besançon, France.

Археолошка истраживања у Винчи; САНУ, Музеј града Београда и Филозофски факултет Универзитета у Београду: руководилац лабораторије за анализу материјала од глачаног камена

Заштитна археолошка ископавања „Површински коп Тамнава источно поље“, Републички завод за заштиту споменика културе у Београду: сарадник на обради материјала

Археолошка истраживања на локалитету Црквине – Стублине (Обреновац), Музеј града Београда: сарадник на обради материјала

Обрада материјала са локалитета Баташево, Младеновац, Музеј града Београда – Музеј у Младеновцу

Westfälische Wilhelm-Universutät, Seminar für Ur- und Frühgeschichte, Münster; рад на публиковању праисторијског бакарног оруђа у оквиру серије Prähistorische bronzefunde

Пројекат „Праисторија североисточне Србије: истраживање мезолитско-неолитског локалитета Власац“, Филозофски факултет, Универзитет у Београду и Department of Archaeology, University of Cambridge: сарадник на пројекту

Prehistoric flint sourcing in NW Bulgaria and NE Serbia: Field survey and laboratory analyses (2011–2012), Cardiff School of History and Archaeology, Cardiff University, National Institute of Archaeology and Museum, Bulgarian Academy of Sciences, сарадник на пројекту

 

Руковођење теренским истраживањем:

Проспекција Малог Штурца: истраживање праисторијског рударства, од 2010. год.

Старчево, Панчево, неолитско насеље (2003 – 2004., 2007 – 2008. год.), сарадник у руковођењу

Гребенац, Бела Црква, лок. Скамјел, енеолитско налазиште (2003. год.), сарадник у руковођењу

Тадеуша Кошћушког, Београд, некропола сеобе народа (1992. год.), сарадник у руковођењу теренским ископавањима

Петница, Ваљево, лок. Испред Мале пећине, винчанско насеље (1986. год.), сарадник у руковођењу теренским ископавањима

Топола, лок. Винча, неолитско насеље (1984. год.), сарадник у руковођењу теренским ископавањима

 

Најважнија учешћа на ископавањима:

Колубара угљенокоп, Лазаревац – Уб, праисторијска насеља (од 2007. год.)

Археолошка карта Црне Горе, рекогносцирање општина Никшић, Цетиње, Даниловград (2010–2011. год.) 

Рекогносцирање општине Цетиње и Даниловград у Црној Гори, Археолошка карта Црне Горе (април 2011. год.)

Старчево, Панчево, неолитско насеље (2003–2004, 2007–2008. год.)

Винча, Београд, неолитско насеље (1998–2007. год.)

Гребенац, Бела Црква, праисторијско и средњовековно насеље (2003. год.)

Тадеуша Кошћушка, Београд, некропола Сеобе народа (1992. год.)

Медена стијена, Пљевља, Црна Гора, палеолитско насеље (1990. год.)

Вајуга, Кладово, некропола старијег гвозденог доба (1986–1989. год.)

Хатељска пећина, Столац, БиХ, бронзанодобна насеља (1988. год.)

Борак брдо, Горажде, БиХ, бронзанодобна градина (1988. год.)

Кадића брдо, Кнежина, Соколац, БиХ, бронзанодобна градина (1988. год.)

Кусјак, Неготин, римско пристаниште (1987. год.)

Стојник, Космај, римска некропола и рудник (1987. год.)

Стари град, Хвар, Хрватска, антика, рекогносцирање (1986. год.)

Смолућка пећина, Тутин, палеолитски локалитет (1986. год.)

Салона, Солин, Хрватска, римски град (1986. год.)

Гамзиград, Зајечар, античка царска резиденција (1985–1986. год.)

Петница, Ваљево, винчанско насеље (1982–1986. год.)

Манастир Раваница, Ћуприја, средњовековни локалитет (1985. год.)

Свач, Улцињ, средњовековно насеље (1985. год.)

Топола (више локалитета), неолитска и античка насеља (1984. год.)

Мајдан, Рудник, средњовековна градина (1984. год.) Руковођење теренским истраживањем

Проспекција Малог Штурца: истраживање праисторијског рударства, од 2010. год.

Старчево, Панчево, неолитско насеље (2003–2004, 2007–2008. год.), сарадник у руковођењу

Гребенац, Бела Црква, лок. Скамјел, енеолитско налазиште (2003. год.), сарадник у руковођењу

Тадеуша Кошћушка, Београд, некропола Сеобе народа (1992. год.), сарадник у руковођењу теренским ископавањима

Петница, Ваљево, лок. Испред мале пећине, винчанско насеље (1986. год.), сарадник у руковођењу теренским ископавањима

Топола, лок. Винча, неолитско насеље (1984. год.), сарадник у руковођењу теренским ископавањима

 

Стипендије и награде:

2004 – награда Министарства за науку и заштиту животне средине за остварене резултате у 2002–2003. години у III категорији научних радника

 

Области научног истраживања:

Мезолит, неолит, енеолит, праисторијске технологије, археометалургија

 

Језици:

енглески

 

Учешће на конгресима

4th International Symposium of Archaeology Vita est vita, Strumica 4 – 6 Novembre 2016.
XXXIX Годишњи скуп Српског археолошког друптва, Вршац, 2 – 4. јун 2016: програм, извештаји и апстракти, Вршац, Градски музе; Београд, Српско археолошко друштво
The 9th International Conference on the Mesolithic in Europe, September 14th–18th 2015, Belgrade.
XXXVIII Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Пирот 4 – 6. јун 2015.
4th Balkan Early Metallurgy Symposium, 10th-12th May 2015, Targu Jiu, Romania.
10th Meeting of the worked bone research group of the International council of zooarchaeology: programme and abstracts: Beograd  25–30. 08. 2014.
XXXVII Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Крагујевац 9-11. октобар 2014.
Internationales Kolloquium 50 Jahre Prӓhistorische Bronzefunde - Bilanz und Perspektiven, Mainz, 24-26 Septembar 2014, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Deutschland
The 3rd Balkan Early Metallurgy Symposium, 10-12th May 2013, Sozopol, Bulgaria
XXXVI Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Нови Сад 30. мај – 1. јун 2013.
The 2nd Early Balkan Metallurgy Workshop, 16th October 2010, Prolom Banja, Srbija.
VII саветовање металурга Србије, 11–13. септембар 2008, Београд, Србија
Српско археолошко друштво, XXX годишњи скуп и прослава 125 година постојања, Зајечар, 5–7. јун 2008, Београд, 39–40.
The International symposium “The problems of neolithisation and development of Early Neolithic cultures in the Balkans area“ = Međunarodni simpozijum „Problemi neolitizacije i razvoja ranih neolitskih kultura na području Balkana“, 14–17. oktobar 2007. godine, Tuzla, Bosna i Hercegovina.
The Early Balkan Metallurgy Workshop, June 11 2007, Institute of Archaeology, UCL, Institute of Archaeo-Metallurgical Studies Summer School, London, Great Britain.
Скуп „Меморијал Драгослава Срејовића 3: Драгослав Срејовић и уметност“, Крагујевац, 28–29. новембар 2006.
International Symposium “Metallurgy in Southeast Europe from Ancient Times till the End of 19th Century“, September 26th–30th 2005, Technical University Recreation Home, Sozopol, Bulgaria.
Праисторијска секција Српског археолошког друштва и скуп „Истраживања праисторије у Србији између 2000. и 2004. године“, Музеј града Новог Сада, Петроварадин, 22–23. октобар 2004. године.
Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Београд, 27–28. јун 2002. године.
Праисторијска секција Српског археолошког друштва, Београд, 21–22. март 2002. године.
International Symposiu “Late Foragers and Early Farmers of the Lepenski Vir – Schela Cladovei Culture in the Iron Gates Gorges. A Metamorphosis of Technologies or Acculturations”, XIV Congres of UISPP, Lijege, Belgija 2001.
Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Крушевац, 30. 5. – 1. 6. 2001. године.
XXX International Congress in the History of Art, London, 3–8. septembar 2000, GB.
Summer Institute in World Art Studies, Norwich, GB, 6. 8. – 1. 9. 2000.
International Symposium “The Iron Gates in Prehistory: New Perspectives”, Edinburgh, 31. 3. – 2. 4. 2000.
Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Београд 1999. године.

 

Чланства у одборима и научним и стручним организацијама

Члан Уређивачког одбора вишетомника „Prehistory of Banat“, издавачи Српска академија наука и уметности, Academia Romana – Filiala Timisoara, Muzeul Banatului, Timisoara.

Члан редакције серијске публикације „Колубара“, издање Републичког завода за заштиту споменика културе.

Члан редакције и један од уредника зборника Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним областима, ур. В. Филиповић, Р. Арсић, Д. Антоновић; Београд-Ваљево 2013.

Члан уређивачког одбора зборника Bioarheologija na Balkanu: bilans i perspektive, ur. Nataša Miladinović-Radmilović i Selena Vitezović, Beograd, Sremska Mitrovica 2013

Члан Српског археолошког друштва од 1984.

Председница Српског археолошког друштва 2011 – 2015.

Члан редакције Старинара од 2016.

 

Библиографија

Монографије

Антоновић, Д., 1992. Предмети од глачаног камена из Винче, Београд.

Antonović, D., 2003. Neolitska industrija glačanog kamena u Srbiji, Beograd, Arheološki institut, Posebna izdanja 37.

Antonović, D., 2006. Stone tools from Lepenski Vir, Beograd, Institute of Archaeology.

Antonović, D. 2014. Kupferzeitliche Äxte und Beile in Serbien, Prähistorische Bronzefunde Abt. IX, Bd. 27, Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur; Stuttgart: Franz Steiner Verlag

 

Поглавља у монографијама и тематским зборницима

Antonović, D., 2000. Predmeti od glačanog kamena, u: S. Karmanski, Donja Branjevina, Odžaci, 145–155 (CD izdanje).

Antonović, D., 2004. Predmeti od glačanog kamena, u: M. Bogdanović, Grivac: naselje protostarčevačke i vinčanske kulture, Kragujevac 2004, 439–463.

Antonović, D., 2005. The Polished stone assemblage, in: S. Karmanski (ed. by P. Biagi), Donja Branjevina: a Neolithic settlement near Deronje in the Vojvodina (Serbia), Societa per la preistoria e protostoria della regione Friuli-Venezia Giulia, Quaderno 10, Trieste 2005, 49–57.

Antonović, D., 2008. Ground stone artifacts, in M. Bogdanović, Grivac: settlements of Proto-Starčevo and Vinča culture, Kragujevac, Center for scientific research of Serbian Academy of Sciences and Arts and University of Kragujevac, 411–432.

Антоновић, Д., 2008. Повезаност уметности и технолошког развоја: пример Лепенског Вира, у: Драгослав Срејовић и уметност (ур. В. Јовић), Крагујевац 2008, 67–72.

Антоновић, Д. 2013, Камена индустрија Тамнаве: налази са заштитних истраживања на угљенокопу Колубара, у Р. Арсић, В. Филиповић, Д. Антоновић (ур.) Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама, Београд, Ваљево: 33-44.

Антоновић, Д. 2013. Предмети од глачаног камена са локалитета Ливаде у Каленићу, Колубара 6, Београд: 23-36.

Antonović, D. 2014. Examination methodology for ground stone arttefacts. In Archaeotechnology: studying technology from prehistory to the Middle Ages, edited by Selena Vitezović and Dragana Antonović, Belgrade, Srpsko arheološko društvo: 13–27.

Antonović, D. 2014. Manufacturing of stone axes and adzes in Vinča culture. In Archaeotechnology: studying technology from prehistory to the Middle Ages, edited by Selena Vitezović and Dragana Antonović, Belgrade, Srpsko arheološko društvo: 77–88.

Антоновић, Д., Вукадиновић, М., Цицовић, А. 2014. Праисторијски рудник бакра на Малом Штурцу: истраживања 2010–2012. године, Зборник радова Музеја рудничко-таковског краја 7, Горњи Милановац: 5–19.

Antonović, D. 2016. Alter Kupferbergbau auf dem Balkan, in: U. L. Dietz und A. Jockenhövel (Hrs.) 50 Jahre "Prähistorische Bronzefunde" Bilanz und Perspektiven: Beiträge zum internationalen Kolloquium vom 24. bis 26. September 2014 Mainz (PBF XX, 14), Mainz, Akademie der Wissenschaften un der Literatur; Stuttgart, Franz Steiner: 33 – 52.

Антоновић, Д. 2016. Две тесле типа Алтхајм из Сврљига, Етно-културолошки зборник XX, Сврљиг, Етно-културолошка радионица: 97 – 104. 

 

Радови у међународним часописима

Antonović, D., 1997. Use of Light White Stone in the Central Balkans Neolithic, Старинар 48 (1997), 33–39.

Antonović, D. – Antonović, A., 1999. Bulk mass- a nondestructive diagnostic method in petrological determination of stone artifactes, Старинар 49 (1998), 167–172.

Antonović, D., 2003. Copper processing in Vinča: new contributions to the thesis about metallurgical character of Vinča culture, Старинар 52 (2002), 27–45, PDF

Томовић, М., Антоновић, Д., 2004. ТРекогносцирање обале Дунава од ХЕ «Ђердап I» до ушћа Тимока у Дунав 2003. године, Старинар 53–54 (2004), 275–280.

Antonović, D., Resimić-Šarić, K., Cvetković, V., 2006. Stone raw materials in the Vinča culture: petrographic analysis of assemblage from Vinča and Belovode, Старинар 55 (2005), 53–66, PDF

Antonović, D., 2006. Prikaz „The Problem of early tin. Edited by Alessandra Giumlia-Mair, Fulvia Lo Schiavo. Actes fo the XIVth UISPP Congress, University of Liège, Belgium, 2–8 September 2001. Section 11. Bronze Age in Europe and the Mediterranean. Symposium 11. 2. Bar International Series 1199. Oxford 2003“, Старинар 55 (2005), 199–201, PDF

Antonović, D., 2007. On importance of study of the Neolithic ground stone industry in the territory of Southeast Europe, Analele Banatului, s. n., Arheologie-istorie XIV–XV (2006), 53–61.

Antonović, D., Stojanović, A., 2009. The Nephrite amulet from Zmajevac (Cerovac, Central Serbia), Archäologisches Korrespondenzblatt 39 (2009) – 2, 183–191.

Antonović, D., 2009. Prehistoric Copper Tools from the Territory of Serbia, Journal of Mining and Metallurgy 45 (2) B (2009), 165–174.

Антоновић, Д., 2009. Бобан Трипковић, Домаћинство и простор у касном неолиту: винчанско насеље на Бањици, Праисторијска aрхеологија, Српско археолошко друштво, Београд 2007, Старинар LVII (2007), 367–369.

Антоновић, Д., Шарић, Ј., 2011. Камено оруђе са локалитета Црквине у Стублинама, Старинар LXI (2011), 61–79.

Антоновић, Д., Шарић, Ј. 2011. Камено оруђе са локалитета Црквине у Стублинама, Старинар LXI (2011): 61 – 79.

Antonović, D., Vukadinović, M. 2012. Eneolithic mine Prljuša – Mali Šturac: archaeological and geophysical investigations, Старинар LXII (2012): 95 – 106, PDF

Антоновић, Д., Перић, С. 2012. O неолитској аутентичности налаза из Белице, Старинар LXII (2012): 257 – 268, PDF

Borić, D., French, C. H. I., Stefanović, S., Dimitrijević, V., Cristiani, E., Gurova, M., Antonović, D., Filipović, D. 2014. Late Mesolithic lifeways and deathways at Vlasac (Serbia), Journal of Field Archaeology 39, Vol. 1: 4 – 31.

 

Радови у домаћим часописима

Антоновић, Д., 1991. Прилог јединственој анализи индустрије глачаног камена, Гласник Српског археолошког друштва 7, 51–61.

Шљивар, Д. – Антоновић, Д., 1996. Мачина – насеље винчанске културе код Прокупља, Зборник Народног музеја XVI-1, 61–67.

Антоновић, Д., 1997. Предмети од глачаног камена са налазишта Илића Брдо, Гласник Српског археолошког друштва 13, 275–285.

Антоновић, Д., 2000. Предмети од глачаног камена са Беловода, Viminacium 11, 23–34.

Антоновић, Д., 2002. Индустрија глачаног камена са Доње Брањевине и њено место у неолиту наше земље, Гласник Српског археолошког друштва 18, 25–43.

Антоновић, Д., 2003. XIVe Congrès de l’Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Liège, 2–8 septembre 2001, Гласник Српског археолошког друштва 19, 345–348, PDF

Антоновић, Д., 2003. Мезолитска и неолитска камена индустрија Ђердапа, Гласник Српског археолошког друштва 19, 9–35, PDF

Антоновић, Д., 2006. Неолитско земљорадничко оруђе и његов значај у почецима пољопривреде на тлу Србије, Зборник Народног музеја 18-1, 47–67.

Antonović, D., 2006. Malachite finds in Vinča Culture: evidence of early copper metallurgy in Serbia, MJOM Metalurgija – Journal of Metallurgy, Vol. 12 (2006), No. 2–3, 85–92.

Антоновић, Д., Богосављевић-Петровић, В., 2006. Међународни симпозијум „Metallurgy in Southeast Europe from Ancient Times till the End of 19th Century“, September 26th–30th 2005, Technical University Recreation Home, Созопољ, Бугарска, Гласник Српског археолошког друштва 22 (2006), 435–439.

Антоновић, Д., 2008. Абразивнo оруђе у неолиту Србије, Гласник Српског археолшког друштва 24 (2008), Београд, 339–350, PDF

Антоновић, Д., Ђорђевић, А., 2011. Типологија праисторијског перфорираног оруђа са територије Србије, Зборник Народног музеја XX-1, 47–69.

Živković, M., Vukadinović, M., Antonović, D., 2011. Geofizička i arheološka istraživanja u Starčevu: novi pristup zaštiti neolitskog naselja, Рад Музеја Војводине 53 (2011).

Антоновић, Д. 2013. Камено оруђе са Малог Штурца : истраживање 2011. и 2012. Године, Зборник Народног музеја XXI-: 61 – 76.

Шарић, Ј., Антоновић, Д. 2014. Доњопалеолитски, мезолитски и неолитски артефакти из збирке Војног музеја у Београду, Гласник Српског археолошког друштва 29: 185–208

 

Саопштењa са међународних скупова штампана у целини

Antonović, D. 2004. Stone objects from Padina and Hajdučka Vodenica, Actes de XIVème Congrès UISPP, Université de Liège, Belgique, 2 - 8 septembre 2001. Section 7: Le Mésolithique, BAR International Series 1302, Oxford: 69 – 75.

Bogosavljević, V., Antonović, D., 2005. Early copper metallurgy in Serbia: new perspectives, in A. Avramov (ed.), International Symposium “Metallurgy in Southeast Europe from ancient times till the end of 19th century”, September 26th – 30th, 2005, Sozopol, Bulgaria : Reports, Vol. I, Sofia 2005: 37 – 40.

 

Саопштења са међународних скупова штампана у изводу

Antonović, D., 2000. The Development of the Ground Stone Industry in the Serbian Part of the Iron Gates, in: The Iron Gates in Prehistory: New Perspectives, Edinburgh 31. 3. – 2. 4. 2000, 8.

Antonović, D., 2000. Contact metamorphic rocks as main raw material for Neolithic ground stone tools in Serbia (Yugoslavia), 32nd International Symposium in Archaeometry, May 15–19. Mexico City.

Antonović, D., 2001. Stone objects from Padina and Hajdučka Vodenica, XIVth Congress of the U.I.S.P.P. Liege, 2–8. sept., 86.

Antonović, D., 2007. The beginnings of metallurgy in prehistoric Serbia – new perspectives after the recent investigations at Belovode and Pločnik, The Early Balkan Metallurgy Workshop, June 11, Institute of Archaeology, UCL, Institute of Archaeo-Metallurgical Studies Summer School, London, Great Britain.

Antonović, D., 2007. Mezolitsko/ranoneolitsko kameno oruđe centralnog Balkana = The Mesolithic/Early – Neolithic stone tools of Central Balkans, The International symposium „The problems of neolithisation and development of Early Neolithic cultures in the Balkans area“ = Međunarodni simpozijum „Problemi neolitizacije i razvoja ranih neolitskih kultura na produčju Balkana“, 14–17. oktobar Tuzla, Bosna i Hercegovina, 2.

Antonović, D., 2008. Praistorijsko bakarno oruđe na teritoriji Srbije, Zbornik izvoda VII savetovanja metalurga Srbije, 11–13. septembar 2008, Beograd, Srbija (ur. Ž. Kamberović, Z. Gulišija, K. Raić, D. Živković), Beograd, 51.

Antonović, D., Vukadinović, M., 2010. Prljuša – Mali Šturac: new researches of the prehistoric copper mine in Central Serbia, The 2nd Early Balkan Metallurgy Workshop, Prolom Banja, 16th October, 2010, Prokuplje, 9–10.

Antonović, D., Vukadinović, M., Dimić, V. 2015. Prljuša – Mali Šturac, Eneolithic copper mine in Central Balkans, 4th Balkan Early Metallurgy Symposium, 10th-12th May 2015, Targu Jiu, Romania, Targu Jiu: 13–14.

Antonović, D., Vitezović, S., Dimić, V. 2016. Symbolism and importance of the white colour in the Neolithic in the Balkans. 4th International Symposium of Archaeology Vita est vita: Abstracts, Strumica: pp. 2

 

Саопштења са скупова националног значаја штампана у изводу

Антоновић, Д., 1999. Винчанска индустрија глачаног камена у светлу нових истраживања, Српско археолошко друштво &‐ Годишњи скуп и XXI скупштина, Београд, 18.

Aнтоновић, Д., 2001. Налази малахита на локалитету Бело брдо у Винчи, Српско археолошко друштво – Годишњи скуп и XXIII скупштина, Крушевац, 30. 5. - 1. 6, 17.

Антоновић, Д., 2001. Винчанска индустрија глачаног камена у светлу нових истраживања, Гласник Српског археолошког друштва 17, 169–175.

Antonović, D., 2002. Mezolitizacija Evrope i mezolitski tragovi u neolitu centralnog Balkana, Praistorijska sekcija Srpskog arheološkog društva, Beograd, 21–22. mart, 2.

Антоновић, Д., 2002. Ђердапска ранохолоценска камена индустрија: нови резултати, Годишњи скуп и 24. Скупштина САД, Београд, 27–28. јун, 12.

Антоновић, Д., 2008. Оруђе са абразивним својствима у неолиту Србије, Српско археолошко друштво, XXX годишњи скуп и прослава 125 година постојања, Зајечар, 5–7. јун, Београд, 39–40.

Антоновић, Д., 2011. Дистрибуција предмета од калајне бронзе у Србији, Српско археолошко друштво, XXXIV годишњи скуп, Краљево, 26–28. мај, Београд, Српско археолошко друштво, 41.

Antonović, D. 2012. Prljuša – Mali Šturac – nova istraživanja praistroijskog rudnika na Rudniku, u S. Perić, M. Korać (ur.) Rezultati Arheološkog instituta u 2011. godini: apstrakti, Beograd 2012: 8-9.

Антоновић, Д., Вукадиновић, М., Цицовић, А. 2012. Праисторијски рудник на Малом Штурцу: истраживања у 2011. години, Српско археолошко друштво: XXXV Годишњи научни скуп, Ваљево, 24-26. мај 2012, Ваљево 2012: 50 - 51.

Антоновић, Д. 2012. Праисторијска камена индустрија Тамнаве, Српско археолошко друштво: XXXV Годишњи научни скуп, Ваљево, 24-26. мај 2012, Ваљево 2012: 24 – 25.

Витезовић, С., Антоновић, Д. 2013, Проучавање технологије у археологији: од студије случаја до вишеструких технологија, у В. Филиповић, Д. Антоновић (ур.) Српско археолошко друштво: XXXVI Скупштина и годишњи скуп, Нови Сад, 30. мај – 1. јун 2013. године: програм, извештаји и апстракти, Нови Сад 2013: 73.

Антоновић, Д. 2013.Технологија израде неолитских камених секира и тесли, у В. Филиповић, Д. Антоновић (ур.) Српско археолошко друштво: XXXVI Скупштина и годишњи скуп, Нови Сад, 30. мај – 1. јун 2013. године: програм, извештаји и апстракти, Нови Сад 2013: 75 – 76.

Антоновић, Д. 2013.Методологија испитивања индустрије глачаног камена, у В. Филиповић, Д. Антоновић (ур.) Српско археолошко друштво: XXXVI Скупштина и годишњи скуп, Нови Сад, 30. мај – 1. јун 2013. године: програм, извештаји и апстракти, Нови Сад 2013: 76 – 77.

Антоновић, Д. 2013. Камени предмети и припремање хране у неолиту Србије, у В. Филиповић, Д. Антоновић (ур.) Српско археолошко друштво: XXXVI Скупштина и годишњи скуп, Нови Сад, 30. мај – 1. јун 2013. године: програм, извештаји и апстракти, Нови Сад 2013: 106 – 107.

Антоновић, Д. 2014. Зелени период неолита : најава металургије или само неолитска мода?, Српско археолошко друштво, XXXVII Скупштина и годишњи скуп, Крагујевац, 9–11. октобар 2014. године: Програм, извештаји и апстракти, Крагујевац: Завод за заштиту споменика културе; Београд: Српско археолошко друштво:  41–42.   

Антоновић, Д. 2015. Систем набављања камених сировина у неолиту и раном енеолиту Србије, Српско археолошко друштво, XXXVIII Скупштина и годишњи скуп: Програм, извештаји и апстракти, Пирот, 4-6. јуни 2015, Пирот, Београд: 69–70.

Антоновић, Д. 2016. Континуитет у употреби камених сировина, у: Српско археолошко друштво: XXXIX Скупштина и годишњи скуп, Вршац, 2 – 4. јун 2016: програм, извештаји и апстракти, Вршац, Градски музе; Београд, Српско археолошко друштво: 81–82.

Антоновић, Д. 2016. Рудници бакра у југоситочној Европи, у: Српско археолошко друштво: XXXIX Скупштина и годишњи скуп, Вршац, 2 – 4. јун 2016: програм, извештаји и апстракти, Вршац, Градски музе; Београд, Српско археолошко друштво: 112–113.

Антоновић, Д., Димић, В. 2016. Експлоатација руде бакра на локалитету Прљуша на Малом Штурцу, у: Српско археолошко друштво: XXXIX Скупштина и годишњи скуп, Вршац, 2 – 4. јун 2016: програм, извештаји и апстракти, Вршац, Градски музе; Београд, Српско археолошко друштво: 113–114.

 

Каталози, водичи

Видовић, Н., Трипковић, Б., Антоновић, Д., 2010. Нови живот старина – Камене алатке са Доње Брањевине, Оџаци 2010.

Антоновић, Д. 2012.  Камено оруђе са Лепенског вира, у Б. Михаиловић (ур.) Водич кроз културу: Лепенски вир, Београд, Народни музеј, 2012: 75 - 79.