Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Mnemosynon Firmitatis: седамдесет година Археолошког института (1947-2017)     PDF

urednici: Vesna Bikić i Josip  ... [ даље ]

 


Др Јосип Шарић, виши научни сарадник

 

Археолошки институт
Кнезa Михаилa 35/IV
11000 Београд
Србија
Тел. +381 11 3282 081, 2637 191
Факс +381 11 2180 189
Моб. 063/7122768

 

Пројекат: Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога  цетралног Балкана у развоју европске праисторије, бр. 177020


 

Образовање

1981. Дипломирани археолог, Филозофски факултет у Београду

1991. Магистрирао на Филозофском факултету у Београду

2000. Докторирао на Филозофском факултету у Београду

 

Запослење

1997–1999, истраживач-приправник, Археолошки институт, Београд

1999–2003, истраживач-сарадник, Археолошки институт, Београд

2004–2014, научни сарадник, Археолошки институт, Београд

2014– виши научни сарадник

 

Раније ангажовање на пројектима Министарства науке

Култура Лепенског Вира: културни процеси и трансформације у периоду од 9. до 6. миленијума пре н. е. (147009Д; 2006–2010. год.)

Култура Лепенског Вира: културни процеси и трансформације у периоду од 9. до 6. миленијума пре н. е. (2002–2005. год.)

Винчанска култура у неолиту југоисточне Европе: контекст, сировине, комуникације (2002–2005. год.)

 

Ангажовање на другим пројектима

Arheološka iskopavanja na lokalitetu Crkvina - Stubline (Obrenovac), Muzej grada Beograda: obrada okresanih artefakata

Arheološka iskopavanja na lokalitetima Bataševo, Mladenovac, Muzej grada Beograda – muzej u Mladenovcu i Masinske njive (Mali Borak), Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd: obrada okresanih artefakata

Arheološka iskopavanja na lokalitetu Jaričište IV (Mali Borak), Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd: obrada okresanih artefakata

Arheološka iskopavanja na lokalitetu Bubanj (Niš), Narodni muzej, Niš i Arheološki institut, Beograd: obrada okresanih artefakata

 

Стипендије и награде

1986–1988. Стипендиста Археолошког института у Београду на магистарским студијама

2004. Награда Министарства за науку и заштиту животне средине за остварене резултате у 2002–2003. години у III категорији научних радника.

 

Најважнија учешћа на ископавањима

1980 – Збрадила (Корбово)

1984 – Шалитрена пећина (Брежђе)

1984–1988 – Београдска тврђава, Рас – подграђе, Пећина на Јужцу (Дољани), Градина на Јужцу (Дољани), Дуварине – Корита (Грачане), Лаз (Грачане), Дуварине (Чукоте), Црквина (Чукоте), Крш – Златни камен (Брђани), Велики врх (Себечево), Црквина – Бубреговиће (Себечево), Гробље – Лелетиће (Слатина), Дуварине (Слатина), Црквина – Грчка црква (Слатина), Градина на Хуму (Ервенице), Тројан – Јеринин град (Крња Јела), Град (Рамошево)

1986, 1987 – Смолућка пећина (Црквине)

1989 – Трлица (Пљевља)

1995, 1996 – Медијана (Ниш)

1997, 1998 – Гамзиград (Зајечар)

 

Рекогносцирања

1980 – територија општине Кладово

1984–1988 – територије општина Нови Пазар, Тутин и Рашка

1986 – територија општине Ваљево

1987 – територија општине Ужице

2002 – територија општина Бујановац и Прешево

 

Области научног истраживања

Палеолит, мезолит, неолит, технолошка и типолошко-морфолошка анализа окресаних артефаката, анализа сировина за израду окресаних артефаката, технологија и економија мобилних и седентарних заједница

 

Језици:
енглески

 

Најпознатији конгреси, учешћа, предавања, чланства

"International Conference on Loess Research, Tribute to Edward Derbyshire -ED@80s – Loess in China & Europe" – "Stratigraphical Position of Palaeolithic and Мesolithic Cultures in Zemun Loess" – Novi Sad 2012.

5th Archeoinvest Symposium "Stories Written in Stone - International Symposium on Chert and Other Knappable Material" – " Kremenac (Serbia): quarry and Lower Palaeolithic open-air site", Iaşi, 2013.

Od 2007. god. predavač po pozivu na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru predmeta Tehnička petrologija sa temom „Upotreba kamena u praistoriji“.

Predavanje pod nazivom „Upotreba kamena u praistoriji“, na Odeljenju umetnosti Biblioteke grada Beograda, 2007.

Član Srpskog arheološkog društva

Stručni konsultant za praistorijsku arheologiju u National Geographic, Srbija

 

Библиографија

Šarić, J., 1984. Prilog istraživanju najstarijih kultura na teritoriji Beograda, Godišnjak grada Beograda XXXI, Beograd, 5–33.

Šarić, J., 1987. Prilog istraživanju najstarijih kultura na teritoriji Beograda II, Godišnjak grada Beograda XXXIV, Beograd, 21–27.

Šarić, J., 1987. Crkvina u Čukotama, u: Marko Popović, Izveštaj sa sondažnih arheoloških istraživanja na području opštine Tutin 1987. god., Novopazarski zbornik 11, Novi Pazar, 219–220.

Šarić, J., 1997. Starčevačka kremena industrija sa lokaliteta Ušće Kameničkog potoka, Knjepište i Velesnica, Arheologija istočne Srbije, Beograd, 177–187.

Šarić, J., 1997. Romulijana – Gamzigrad, kasnoantička utvrđena palata, kula 19 (iskopavanja 1997), Starinar XLVIII, Beograd, 203–208.

Šarić, J., 1998. Prilog proučavanju artefakata od okresanog kamena starčevačke kulturne grupe, Glasnik Srpskog arheološkog društva 14, Beograd, 197–212.

Šarić, J., 2000. Kremena industrija najstarijih zemljoradničkih kultura na tlu Srbije, doktorska disertacija, Beograd.

Šarić, J., 2000. Izveštaj o arheološkim iskopavanjima na lokalitetu Romulijana – Gamzigrad u 1998. godini, Kula 19, Starinar L, Beograd, 280–282.

Šarić, J., 2000. S. Karmanski, Donja Branjevina: arheoloska monografija, Odžaci, Narodna biblioteka „Branko Radicevic“, Muzejska jedinica, 155–171.

Šarić, J., 2002. Artefakti od okresanog kamena sa lokaliteta Šalitrena pećina, Glasnik Srpskog arheološkog društva 18, Beograd, 9–23.

Šarić, J., 2002. Stone as material for production of chipped artifacts in Early and Middle Neolithic of Serbia, Starinar LII, Beograd, 11–26.

Šarić, J., 2003. A log boat representation on a Neolithic vessel from Korbovo (East Serbia), Archäologische Korrespondenzblatt, Nr. 33, Mainz, 187–192.

Šarić, J., 2004. Raw Material for Making Chipped Stone Artifacts in Early and Middle Neolithic of Serbia, Slovak Geological Magazine, Vol. 10, No. 1–2, Bratislava, 65–72.

Шарић, Ј., 2005. Артефакти од окресаног камена са локалитета Ливаде, Каленић, Колубара 4, Београд, 89–113.

Šarić, J., 2005. The Chipped Stone Assemblage, in: Karmanski Sergej, 2005, Donja Branjevina. A Neolithic Settlement Near Deronje in the Vojvodina (Serbia). Edited by Paolo Biagi, Societa per la preistoria e protostoria della regione Friuli-Venezia Giulia, Vol. 10, Trieste, 155–170. ISSN1 124-156X

Šarić, J., 2005. Chipped Stone Projectiles in the Territory of Serbia in Prehistory, Старинар LV, Београд, 9–33. UDK 902/904 (050) YU ISSN 0350-0241, PDF

Šarić, J., 2005. Production and Management of Lithic Materials in the European Linearbandkeramik, Acts of the XIVth UISPP Congress, Liege 2001, Старинар LV, Beograd, 197–199 (prikaz). UDK 902/904 (050) YU ISSN 0350-0241

Шарић, Ј., 2006. Камене алатке коришћене у изради окресаних артефаката током неолита на тлу Србије, Гласник САД 22, Београд 2007. 197-210. ISSN 0352-5678

Шарић, Ј., 2007. Артефакти од окресаног камена са локалитета Благотин – Пољна, Архаика 1, 41-93. ISSN1820-6328

Шarić, J., 2008. Typology of Chipped Stone Artifacts in the Early and Middle Neolithic in Serbia, Старинар LVI, Beograd 2007. 9-45. ISSN 0350-0241, PDF

Šarić, J., 2008. Actes of the XIVth UISPP Congress, University of Liege, Belgium, 2–8 September 2001; BAR Intenatonal Series 1302; Oxford 2004. Старинар LVI, Beograd 2007. 381-387 (prikaz). ISSN 0350-0241

Anđelković, B. i Šarić, J., 2008. Flint Assemblages from Late Prehistoric Pella and Teleilat Ghassul in the Archaeological Collection of the University of Belgrade, Српско археолошко друштво, XXX годишњи скуп, 5–7. јун, апстракт, Зајечар, 94–95.

Anđelković, B. i Šarić, J., 2008. Flint Assemblages from Late Prehistoric Pella and Teleilat Ghassul in the Archaeological Collection of the University of Belgrade, Гласник САД 24, Beograd, 351–370. ISSN 0352-5678

Šarić, J., 2009. Paleolithic and Mesolithic finds from profile of the Zemun loess, Старинар LVIII, Beograd 2008, 9–27. UDK 902/904 (050) ISSN 0350-0241, PDF

Šarić, J., 2011. Lower Paleolithic site Kremenac near the village Rujnik (Serbia), Старинар LXI, Београд, 7–22. UDK 902/904 (050) ISSN 0350-0241

Антоновић, Д., Шарић, J., 2011. Камено оруђе са локалитета Црквине у Стублинама, Старинар LXI, Београд, 7–22. UDK 902/904 (050) ISSN 0350-0241

Šarić, J. 2011. Chipped stone artefacts from the localities Stari Vinogradi-Sokačić (Banatska Dubica), Vojlovica-Rafinery (Pančevo) and Sedlar (Starčevo), Proceedings of the Regional Conference, Research, preservation and Presentation of Banat Heritage: Current State and Long Term Strategy, Vršac, Gradski muzej Vršca, 2011: 19 – 23. ISBN 978-86-83911-51-6

Шарић, Ј. 2011 Неки примери трагова употребе на окресаним артефактима у неолиту Србије, Крушевачки зборник 15 (2011): 225-235. ISSN 903.21.01"634"(497.11)

Šarić, J. 2012,  Stratigraphical Position of Palaeolithic and Mesolithic Cultures in Zemun Loess, International Conference on Loess Research, Tribute to Edward Derbyshire, ED@80s, Loess in China & Europe, Novi Sad, University of Novi Sad, 2012: 41-42.   ISBN 978-86-7031-283-8

Михаиловић, Д., Шарић, Ј. 2012,  Окресани камени артефакти, у Б. Михаиловић (ур.) Водич кроз културу: Лепенски вир, Београд, Народни музеј, 2012: 67-69.   ISBN 978-86-7269-134-4  

Шарић, Ј. 2012,  Селетјенски шиљак из Коцељеве, Гласник Српског археолошког друштва 28, Београд, 2012: 225 - 232.   UDK 903.2”632”(497.11)

Šarić, J., 2013., Kremenac (Serbia): quarry and Lower Palaeolithic open-air site, Fifth Archeoinvest Symposium "Stories Written in Stone", International Symposium on Chert and Other Knappable Materials (Iaşi, 20-24 August 2013), Abstracts Volume. 44-45, Editura UAIC, Iaşi 2013. ISSN 978-973-703-758-9

Šarić, J., 2013. Smolućka cave – unpublished chipped stone artifacts from excavations in 1987, Старинар LXIII (2013), Београд 2013, 9-21. UDK 903.21"632"(497.11); 902.2(497.11)"1987" DOI 10.2298/STA1363009S

Шарић, Ј., 2013. Окресани артефакти са локалитета Збрадила – Корбово, Зборник Народног музеја XXI-1 Археологија, Београд 2013. 31-61. UDK 903.21.01"634"(497.11) ID 202852108

Šarić, J., 2013. Kremenac, donjopaleolitsko nalazište (monografija), Arheološki institut. Beograd 2013. 1-178. 903.4"632"(497.11) ISBN 978-86-80093-85-7

Šarić, J., 2014. Artefakti od okresanog kamena u starijem i srednjem neolitu na tlu Srbije (monografija), Arheološki institut. Beograd 2014. 903.01(497.11)“634“ 902.2(497.11)“19/20“ ISBN 978-86-80093-88-8

Шарић, Ј. 2014. Артефакти од окресаног камена са локалитета Timacum  Maius – Нишевац, Етно-културолошки зборник Књига XVIII, Сврљиг 2014. 91-96. 008:39(05) ISBN 978-86-907131-2-7

Шарић, Ј. 2014. Сировине коришћена за израду окресаних артефаката на локалитету Масинске њиве, Српско археолошко друштво, XXXVII скупштина и годишњи скуп, Крагујевац, 9-11. октобар 2014 године, Програм, извештаји и апстракти, Српско археолошко друштво и Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, Крагујевац 2014. 42-43. 902/904(4-12)“2014“(048) 903/904:005.745(497.11)“2014“(06) 902/904:061.2(497.11)“2014“(06) ISBN 978-86-80094-00-7

Шарић, Ј., Антоновић, Д. 2014. Доњопалеолитски, мезолитски и неолитски артефакти из из збирке Војног музеја у Београду, Гласник Српског археолошког друштва 29. Београд 2014: 185-207. УДК: 069.51:903/904(497.11)903.2“ 6322634“(612)903.2“6322/634“(55)