Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

АРХЕОЛОШКА ГРАЂА СРБИЈЕ

Kњига 1 – Том 1

Milorad STOJIĆ, Miroslava  ... [ даље ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Др Милорад Стојић, научни савeтник

 

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија
Тел. +381 11 3282 081, 2637 191
Факс +381 11 2180 189
Моб. 062/532792

 

Пројекат: Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије, бр. 177020


 

Образовање

(1972) Дипломирао на Филозофском факултету у Београду, Одељење за археологију

(1985) Докторирао на Филозофском факултету у Београду, тема: Гвоздено доба у басену Велике Мораве

 

Запослење

(1974–1994) Завичајни музеј у Јагодини

(1994) Археолошки институт у Београду

 

Руководи пројектима

 • Етноархеолошки парк у Хисару
 • Сахрањивање под хумкама у рудничко-таковском крају

 

Руководио пројектима

 • Старе културе и народи на тлу Југославије
 • Старе културе и народи на тлу средњег Поморавља
 • Привредни, културни и друштвени живот заједница гвозденог доба у Поморављу
 • Метално доба у Поморављу

 

Најзначајнији резултати

 • Проналажење (рекогносцирањем) 300 археолошких налазишта у Поморављу
 • Откриће највећег групног налаза (преко 80 примерака) уметнички обликованих предмета од камена, кости и керамике из раног неолита (локалитет Белица)
 • Дефинисање културне групе Остриковац из млађег бакарног доба на основу истраживања вишеслојног насеља из енеолита Ђула у Остраковцу
 • Дефинисање културе двоухих пехара из раног бронзаног доба (на основу затворених целина на Мајуру)
 • Утврђивање процеса генезе и развоја културе ватинског културног комплекса јужно од Саве и Дунава
 • Дефинисање улоге културног комплекса Мојсиње – Добрача у генези културних група из позног бронзаног доба и раног гвозденог доба
 • Дефинисање процеса генезе и развоја Трибала
 • Дефинисање процеса генезе и развоја брњичке културне групе
 • Проналажење најстаријег центра црне металургије (локалитет Хисар у Лесковцу) у Европи и једног од најстаријих у свету
 • Дефинисање одбрамбеног система у Поморављу из периода гвозденог доба
 • Проналажење и истраживање вештачки утврђених насеља на узвишицама из периода 8–4. века пре н. е.
 • Проналажење келтског утврђења типа опидум на локалитету Велики Ветрен

 

Руковођење теренским истраживањем

Руководио археолошким ископавањима на 33 локалитети

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства

Учествовао на преко 20 научних симпозијума и конгреса и на једном светском конгресу

1984. Организовао међународни научни симпозијум „Етнокултурна прожимања у Средњој и Југоисточној Европи у гвоздено доба“, Јагодина. На скупу учествовали водећи стручњаци из Средње и Југоисточне Европе.

2000. Организовао научни скуп „Прелазни период из бронзаног у гвоздено доба у басену Јужне Мораве“, Лесковац.

2002. Организовао међународни научни скуп „Сахрањивање под хумкама у бронзано и гвоздено доба, Чачак. На скупу учествовали водећи стручњаци из западне, средње и источне Европе.

 

Остало:

Основао научну јединицу Центра за истраживање Трибала у Јагодини.

Аутор је шест студијских изложби у Јагодини, Вуковару, Београду, Лесковцу и Нишу.

Држао предавања по позиву на универзитетима у иностранству.

Сценариста и водитељ је два дугометражна филма Научног програма РТС-а: Трибали и Пролазак келтског коњаника.

 

Библиографија

Монографије

Stojić, M., 1986. Gvozdeno doba u basenu Velike Morave, Beograd– Svetozarevo.

Stojić, M., 1992. (i grupa autora) Praistorijski metal Pomoravlja, Beograd.

Стојић, М., 2002. (са Никитовић, Л. и Васић, Р.) Некропола под хумкама из бронзаног и гвозденог доба у Мојсињу, Чачак.

Stojić, M., 2003. Veliki Vetren, Beograd.

Стојић, М., 2004. Пањевачки рит, Београд.

Стојић, М., 2006. (са Јоцић, М.) Ниш, културна стратиграфија праисторијских локалитета у нишкој регији, Београд–Ниш.

Стојић, М., 2006. (са Чађеновић, Г.) Крушевац, културна стратиграфија праисторијских локалитета у зони става Западне Мораве и Јужне Мораве, Београд–Крушевац.

Стојић, М., 2008. (са Јацановић, Д.) Пожаревац, културна стратиграфија праисторијских локалитета у Браничеву, Београд– Пожаревац.

Стојић, М., 2011. (са Илијић, Б.) Књажевац, културна стратиграфија праисторијских локалитета у књажевачкој регији, Београд–Књажевац.

Стојић, М., 2011. (са Церовић, М.) Шаба. Културна стратиграфија праисторијских локалитета у Подрињу, Београд–Књажевац.

 

Посебна издања

Стојић, M., 1980.  Старе културе и народи на тлу средњег Поморавља, Светозарево.

Stojić, M., 1985. Keramičko posuđe u srednjem Pomoravlju, katalog izložbe, Vukovar.

Стојић, M., 1991. Гвоздено доба у Поморављу – утврђење Градац у Ланишту, каталог изложбе у Галерији САНУ, Београд.

Стојић, M., 1997. (са Трифуновић, М., Чађеновић, Г., Рашковић, Д. и Берић, Н.)  Хоризонти Конопљаре, уводни текст каталога изложбе, Крушевац.

Стојић, M., 2000. Брњичка културна група у лесковачком крају, Лесковац.

Стојић, M., 2002. (са Никитовић, Л. и Васић, Р.) Некропола под хумкама из бронзаног и гвозденог доба у Мојсињу, каталог изложбе, Чачак.

 

Pадови у часописима, поглавља и тематски зборници

Stojić, M., 1979.  Forschungen der älteren Eisenzeit im mittleren Moravagebiet, Referate des symposium in Novi SAD  1979, Actes XIX, Novi Sad  1981.

Стојић, M., 1980.  Налазишта Басараби културе у околини Светозарева, Старинар XXX/1979, Београд.

Стојић, M., 1982.  Праисторијски локалитет Сарина међа код Светозарева, Старинар XXXII/1981, Београд.

Стојић, M., 1985.  Утицај  економских и друштвено-историјских фактора на диспозицију и топографију праисторијских насеља у средњем Поморављу, Етнолошке свеске VI, Београд–Светозаревo.

Стојић, M., 1986.  Праисторијско насеље Вецина мала у Мајуру код Светозарева, Старинар XXXVII, Београд.

Stojić, M., 1986.  Gradine u basenu Velike Morave, Odbrambeni sistemi u praistoriji i antici na tlu Jugoslavije,  Materijali XXII, Novi Sad.

Stojić, M., 1986.  Les instalation humanies énéolithiques dans la région de Pomoravlje, Internationales Symposium Donji Milanovac 1985, Beograd.

Стојић, M., 1986.   (са Гарашанин, М.)  Ђула у Остриковцу – градинско насеље из металног доба, Гласник САД  3, Београд.

Стојић, M., 1987.   Утврђење из гвозденог доба Градац у Ланишту, Гласник САД  4, Београд.

Стојић, M., 1988. Gradine der älteren Eisenzeit im Gross Morava Becken, Balcanica XVII–XIX/1987–88, Beograd.

Стојић, M., 1986. Праисторијско налазиште Ђула у Остриковцу код Светозарева, Balcanica XX, Belgrade.

Стојић, M., 1989. Градиште на Јухору, истраживања 1988. године, Гласник САД  5, Београд.

Стојић, M., 1989. Гроб спаљеног покојника из Љуљака, Гласник САД  5, Београд.

Stojić, M., 1990. Early Iron Age in the Pomoravlje, Masters of silver, the Iron Age in Serbia (Старије гвоздено доба у Поморављу), каталог изложбе „Господари сребра“, Београд.

Stojić, M., 1992.  Knochengegenstände aus der Eisenzeit im Mittleren Morava Gebiet, Balcanica XXIII, Belgrade.

Stojić, M., 1992. Les régions du bassin de la Morava, du bassin Danubien Moyen et de Oltenie à ľ âge de fer ancien, Symposia thracologica, Nr. 9, Bibliotheca thracologica, Nr. II, Bucureşti.

Стојић, M., 1992.  Налазишта ватинске културне групе у средњем Поморављу, Зборник Народног музеја XIV-1, Београд.

Стојић, M., 1992.  Одбрамбени објекат из гвозденог доба на градини Ђула у Остриковцу, Старинар 40/41, Београд.

Стојић, M., 1993.  Пањевачки рит, Гласник САД,  Београд.

Стојић, M., 1993. (са Јоцић, М.) Метално доба у Лесковачкој котлини, Лесковачки зборник XXXIII, Лесковац.

Stojić, M., 1994. Basen Južne Morave u ranotribalskom periodu, Materijali simposijuma Kulture gvozdenog doba jugoslovenskog Podunavlja, Sombor 1993, Beograd.

Стојић, M., 1994. Гвоздено доба у Лесковачкој и Врањско-бујановачкој котлини, Врањски гласник XXVI–XXVII,  Врање.

Стојић, M., 1994. Керамика  металног доба у средњем Поморављу,  Материјали научног скупа у  Параћину,  Археолошка радионица  1, Параћин.

Stojić, M., 1994. Le bassin  de  la Morava entre 1200  et 700 avant J. C., Materijali međunarodnog simposijuma  The early Hallstatt period in south-eastern Europe, Alba Iulia.

Stojić, M., 1994. Etendue, chronologie et interprétation de la céramique tremblée sur la péninsule Balkanique et la région Danubienne moyenne, Banatica  12, Resiţa.

Стојић, M., 1994. Керамика из гвозденог доба рађена руком у басену Западне Мораве низводно од Овчарско-кабларске клисуре, Зборник радова Народног музеја XXII и XXIII, 1993, Чачак.

Stojić, M., 1995. Les tombes des triballes dans le bassin de la Morava et la partie Serbe du bassin de Dаnube au cours du dernier quart du VI-ème et de la première moitié du V-ème siècle avant J. C, Acta musei napocensis, 32.I, Cluj-Napoca.

 Stojić, M., 1995. Les tumuli triballes dans le bassin de la Morava, Tumulary tombs of Iron Age in the south eastern Europe, The 2nd international symposium of funerary archaeology, Tulcea.

Stojić, M., 1995. Nekoliko predmeta figuralne umetnosti u srebru u basenu Velike Morave, Materijali naučnog simposijuma  Radionice i kovnice srebra,  Beograd.

Стојић, M., 1995. Однос српског Подунавља и Поморавља у II и I миленијуму пре н. е.,  Зборник радова Народног музеја у Чачку XXIV, Чачак.

Stojić, M., 1995. Raports entre la partie serbe du bassin du Danube et la bassin de la Morava au cours des  II-ème  et  I-er millenaires avan J. C., Materijali medjunarodnog simposijuma Kulturraum mittlere und untere Donau –  Traditiones und Perspektiven des Zussammenlebes, Resiţa.

Stojić, M., 1996. L’âge de fer du bassin de la Morava et problem da la culture Basarabi, Der Basarabi-komplex in Mittel- und Südoesteuropa,  Bukurest.

Стојић, M., 1996. (са Л. Никитовић) Ada in Prijevor bei Čačak – Beitrag zur der Bronzezeit im Moravagebiet und serbischen Donaugebiet, Старинар 47,  Београд.

Стојић, M., 1996. Бронзано дугме са представом точка из околине Лесковца, Лесковачки зборник  XXXVI, Лесковац.

Стојић, M., 1996. Један тип двојног суда у Поморављу, Гласник Народног музеја XXV,  Чачак.

Stojić, M., 1996. Le bassin de la Morava a ľ âge de bronze et a la period de transition de ľ âge de bronze a celui de fer, The Yugoslav Danube Basin and the Neighbouring Regions in the 2nd Millennium BC,  Special Editions, No. 65, Belgrade–Vršac.

Stojić, M., 1996. Stages of development of the Triballi, The 7th international Congres of thracology, rezime, Constanţa.

Stojić, M., 1997. L’Enéolithe  final dans le centre des Balkans, Early Bronze Age Settlement Patterns in the Balkans,  Reports of Prehistoric Research Projects, Volume 1, Nos. 2–4, 2, Sofia.

Стојић, M., 1997. (са М. Јоцић) Фигура мачке и дугме са представом трискелеса из Народног музеја у Лесковцу, Лесковачки зборник XXXVII,  Лесковац.

Stojić, M., 1997. (sa Nikitović, L. i Vasić, R.) The Mound Necropolis Lugovi-Bent in Mojsinje, Excavations in 1997, Старинар XLVIII.

Stojić, M., 1997. Gobelets ornée du motif de spirale incrustée dans vallée de Jagodina–Paraćin et leur rapport avec des gobelets semblables dans d’autres parties des valée de Morava et Vardar, Старинар XLVIII.

Стојић, M., 1997. Керамика рађена руком са насеља гвозденог доба у централном делу западне Србије, Balcanica XXVIII, Београд.

Стојић, M., 1997. Култни објекат из ранотрибалског периода на локалитету Пањевачки рит у Јагодини, Уздарје Драгославу Срејовићу, Београд.

Stojić, M., 1997. Les caractéristiques principales da la culture triballe, Reports of the 7th international Congres of thracology, Constanţa, The Thracian world at the crossroads of Civilizations, I, Buchurest.

Стојић, M., 1997. Мрчајевци, локалитет Гушавац, резултати истраживања гробова из праисторије, Зборник Народног музеја у Чачку XXVII, Чачак.

Стојић, M., 1998. Културни хоризонт ватинске културне групе: Мојсиње –Добрача, Рад Драгослава Срејовића на истраживању праисторије централног Балкана, Крагујевац.

Stojić, M., 1998. Lieux de trouvaille de la céramiques de type Vatin en Serbie au sud de la Save et du Danube, Die Kulturen der Bronzezeit in dem Gebiet des Eisernen Tores, Bukarest.

Стојић, M., 1998. Нови налази врхова бронзаних стрелица скитског типа у Србији јужно од Саве и Дунава, Зборник Народног музеја у Чачку XXVIII, Чачак.

Стојић, M., 1999. (са С. Перић и М. Јоцић)  Керамика из стамбеног објекта из прелазног периода из бронзаног у гвоздено доба на локалитету Хисар у Лесковцу, Лесковачки зборник, Лесковац.

Stojić, M., 1999. Le dépôt de parures, ď armes et de pièces de harnais du site de Veliki Vetren dans le massif du Juhor, LE DJERDAP LES PORTES DE FER A LA DEUXIEME MOITIE DU PREMIER MILLENAIRE av. J. Ch. JUSQU'AUX GUERRES DACIQUES, Beograd.

Stojić, M., 1999. Une grande acropole celte, Archéologia, No 362, Dijon.

Stojić, M., 2000. The Brnjica cultural group in the south Morava basin, Старинар L, Београд.

Стојић, M.,  2000. (са  Јоцић М и Перић С.) Вишеслојно насеље брњичке културне групе југоисточна падина Хисара, Лесковачки зборник XL, Лесковац.

Стојић, M.,  2000. (са М. Јоцић) Врапце, окућница Михајла Јојића, некропола брњичке културне групе, Старинар L, Београд.

Стојић, M.,  2000. Брњичка културна група у лесковачком крају, Лесковац.

Стојић, M.,  2000. Најновији случајни налази фибула из гвозденог доба у долини Млаве, Viminacium 11, Пожаревац.

Стојић, M.,  2000. Праисторијска керамика са локалитета Соколица у Остри, Зборник радова Народног музеја XXX, Чачак.

Стојић, M.,  2000. Религија Трибала, Митолошки зборник 3, Рача.

Стојић, M.,  2000. Украс из Софронијева, појасна копча из Параћина и дупљајска колица – сличности религиозног значења, Митолошки зборник 2, Рача.

Стојић, M.,  2000. (са Јоцић, М.  и  Перић, С.) Вишеслојно насеље брњичке културне групе југоисточна падина Хисара, Лесковачки зборник XL, Лесковац.

Стојић, M.,  2001. (са Капуран, А.) Керамика брњичке културне групе са локалитета Хисар – југоисточна падина у Лесковцу, Лесковачки зборник XLI, Лесковац.

Стојић, M.,  2001. (са Чађеновић, Г.) Керамика из периода прелаза бронзаног у гвоздено доба на локалитету Конопљара у Читлуку, Археолошка налазишта Крушевца и околине, Крушевац–Београд.

Стојић, M.,  2001. Брњичка културна група у басену Јужне Мораве, Генеза, развој и хронологија, Лесковачки зборник XLI, Лесковац.

Стојић, M.,  2001. Бронзана дугмад и разводници украшени мотивом трискелеса из Поморавља и басена Млаве, Viminacium 12, Пожаревац.

Стојић, M.,  2001. Цртица о остави из Рогозена, Зборник радова Филозофског факултета, XXXI/2001, Косовска Митровица.

Stojić, M., 2001. Der Becher aus Grdelica und problem der keramik in Tremolo Stil, Старинар LI, Београд.

Стојић, M.,  2001. Етнокултурни однос Косова и Поморавља у праисторији, Зборник радова Филозофског факултета, XXX/2000, Блаце.

Стојић, M.,  2001. Културне традиције на простору на коме ће се формирати и развијати Трибали, Зборник радова Филозофског  факултета, XXXI/2001, Косовска Митровица.

Stojić, M., 2001. The graves from the 6th and the 5th centuries B. C. in the Central Balkan, XIVe congres de ľunion internatonal des sciences prehistoriques et protohistoriques, Lieg, 2–8 septembre.

Стојић, M.,  2002. (са Чађеновић, Г.) Нови налази керамике из бронзаног и гвозденог доба на локалитету Лазарев град у Крушевцу, Гласник САД.

Стојић, M.,  2002. Гвоздени предмет у облику игле са локалитета Хисар у Лесковцу, Лесковачки зборник XLII, Лесковац.

Stojić, M., 2002. Najstariji nalazi gvozdenih predmeta u Srbiji, Godišnjak, knjiga XXXII, Centar za balkanološka ispitivanja, knjiga 30, Sarajevo – Frankfurt am Main – Berlin – Heidelberg.

Стојић, M.,  2002. (са Никитовић, Л. и Васић, Р.) Некропола под хумкама из бронзаног и гвозденог доба у Мојсињу, каталог изложбе.

Стојић, M.,  2003. Басени Јужне Мораве и Пчиње у време развоја брњичке културне групе, Пирајхме Pyraichmes 2, Скопје.

Стојић, M.,  2003. Бронзани привесак у облику лађе из Новог Костолца, Viminacium 13–14.

Стојић, M.,  2003. Топографија, величина, структура и хронологија насеља из млађег гвозденог доба на локалитету Велики Ветрен, Крушевачки зборник 9/10, Крушевац.

Stojić, M., 2003. Waffen- und Pferdeausrüstungsdepot aus der jungeren Eisenzeit am Veliki Vetren (Zentralserbien), Archaeologia Bulgarica 9/10.

Stojić, M., 2004. Belica, nesvakidašnja lepota ranog neolita, SciTech, 001, Dosije.

Стојић, M., 2004. Неколико необјављених предмета са некрополе Бент-Лугови у Мојсињу, Зборник радова Народног музеја XXXIV, Чачак.

Стојић, M., 2004. Нови налази са праисторијских локалитета у околини Лесковца, Старинар 53.

Стојић, M., 2004. Сурдук – локалитет Марина, вишеслојно насеље из енеолита, бронзаног и гвозденог доба, Рад музеја Војводине 46.

Stojić, M., 2004. Tribalski srebrni predmeti zlatnog odsjaja, SciTech, 003.

Stojić, M., 2004. U znaku triskelesa, SciTech, 005.

Стојић, M., 2005. (са Васић, Р.) Читлук код Соко Бање, некропола са инхумираним покојницима из гвозденог доба, Крушевачки зборник 11.

Stojić, M., 2006. Ferrours metallurgy centar of the Brnjica Cultural Group (14th–13th Centuries B. C.) at the Hisar Site in Leskovac, Metalurgija – Journal of Metallurgy – MjoM, Metalurgija – Journal of Metallurgy, Volumе 12.

Стојић, M., 2006. Неколико нових археолошких налаза из Срема и Баната, Рад војвођанских музеја 47/48.

Stojić, M., 2006. Prämonetäre Zahlungsmittel aus dem Morava-Gebiet und Ostserbien, Archeologia Bulgarica X-1, Sofija.

Стојић, M. 2006. Секира – скиптар из села Кукуловце код Лесковца, Лесковачки зборник XLVI, Лесковац.

Stojić, M., 2006. Iron Age Hillfort – Kornjet, Старинар.

Стојић, M., 2006. (са Цицовић, А.), Сахрањивање под хумкама на подручју рудничко-таковског краја, Зборник радова музеја рудничко-таковског краја 3–4, Горњи Милановац.

Stojić, M., 2007. Zwei neue Gürtel aus Edelmetall vom Typ Mramorac aus Batinac in Serbien, Praehistorische Zeitschrift 82, Bnd 2007, Heft 1.

Stojić, M., 2007. Grupni nalaz bronzanih posuda iz IV veka pre n. e. na lokalitetu Rgajski grad kod Prokuplja, Situla 44, Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan.

Стојић, M., 2007. Карактеристике брњичке културне групе у Поморављу и на Косову, Археологија Косова и Метохије, зборник радова, Београд.

Стојић, M., 2007. (са Пешић, Ј. и Јовић, С.) Културна стратиграфија археолошког локалитета Хисар у Лесковцу, Лесковачки зборник.

Stojić, M., 2007. Hisar in Leskovac at the end of the early Iron Age, Старинар.

Stojić, M., 2008. Regional Characteristic of the Brnjica Cultural Group, Старинар, LVI/2006.

Stojić, M., 2008. The Features of the Brnjica Cultural group in the Morava Basin and Kosovo, In: The Archaeology of Kosovo and Metohija, Proceedings of the Conference held in December 2006, Belgrade.

Стојић, M. 2008. Нови групни налази уметничких предмета из раног неолита у Белици и Лозовику код Јагодине, Скуп „Драгослав Срејовић и уметност“, Крагујевац 28–29.11. 2006, Крагујевац.

Стојић, M. 2008. (са Живановић, А.), Археолошка ископавања хумки на окућници Миодрага - Мише Петковића у селу Дружетићи 2005. године, Археолошки преглед н. с. 2/3 (2004/05), Београд.

Стојић, M. 2008. (са Пешић, Ј., Јовић, С., Миљковић, М.), Археолошка ископавања на локалитету Хисар у Лесковцу 2004. године, Археолошки преглед н. с. 2/3 (2004/05), Београд.

Стојић, M. 2008. (са Пешић, Ј./Јовић, С.), Археолошка ископавања на локалитету Хисар у Лесковцу 2005. године, Археолошки преглед н. с. 2/3 (2004/05), Београд.

Стојић, M. 2008. (са Живановић, А), Гојна Гора, локалитет Окућница Слободана Шишовића, Археолошки преглед н. с. 2/3 (2004/05), Београд.

Stojić, M. 2008. New finds from Rutevac and deliberation on purpose, original Place of production and ethnic attribution of Mramorac type Belts, Старинар LVIII

Stojić, M. 2009. Hisar in Leskovac at the End of the Early Iron Age, Старинар LVII, Београд.

Stojić, M. 2010. Relations of the Middle Danube Basin and the Južna Morava Basin During the Iron Age I (Approximately 1350–1100 BC), TRACII SI VECIII LOR Î ATICHITATE, The Thracians and Their Neighbours in Antiquity, STUDIA I HOOREM VALERII SÎRBU, Editor: IOEL CÂDEA, MUZEUL BRĂILEI EDITURA ISTROS, BRĂILA.

Stojić, M. 2010. Belica, Primer kultna plodnosti iz starijeg neolita, Uvodni referat na skupu Antika i savremeni svet: religija i kultura u Zborniku radova Antika i savremeni svet: religija i kultura.

Stojić, M. 2011. Maskare, Bedem Site, Contribution to the research of foundations of cultures: of Ostrikovac and two- handled beakers, in Златното пето хилядолитие. Тракия и сседните райони през каменно-медната епоха, Софија.

Stojić, M. 2011. Odnos srednjeg Podunavlja i basena Južne Morave u gvozdeno doba I (približno 1350 – 1100. godine pre n. e.) na osnovu metalnih nalaza sa lokaliteta Hisar u Leskovcu, Leskovački zbornik LI.

Стојић, М. 2011. Нови примерци неолитске култноуметничке пластике с подручја Србије, Караџић, нова серија 3, Алексинац.

Stojić, M. 2011. Triballi in Archaeology and Historical Sources, Зборник Матице српске за класичне студије 13, Нови Сад, 253-282.