Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Knjiga 1 – Volume 1

Slavenka ERCEGOVIĆ-PAVLOVIĆ, Srednjovekovna naselja i nekropole u Boljetinu i Hajdučkoj Vodenici

(parallel text in French: Slavenka  ... [ даље ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Др Селена Витезовић, виши научни сарадник

 

Археолошки институт
Кнез Михаила 35/IV, 11000 Београд Србија
Тел +381 11 2637191,
Факс +381 11 2180189   

 

Пројекат:  Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије, бр. 177020


 

Oбразовање

2003. Дипломирала на Филозофском факултету у Београду, Одељење за археологију, са темом Архитектура винчанске културе

2007. Магистрирала на Филозофском факултету у Београду, Одељење за археологију, са темом Коштана индустрија у неолиту средњег Поморавља.

2011. Докторирала на Филозофском факултету у Београду, Одељење за археологију, са темом Коштана индустрија у старијем и средњем неолиту централног Балкана. link

 

Стручна усавршавања

1997–2002. Млађи сарадник у Истраживачкој станици Петница

Од 2002. Стручни сарадник у Истраживачкој станици Петница

 

Запослење

2011. Истраживач-сарадник, од 2012. научни сарадник, од 2017. виши научни сарадник, Археолошки институт

 

Стипендије и награде:

2004–2007. Стипендиста-магистрант Министарства за науку и технолошки развој

2008–2010. Стипендиста-докторант Министарства за науку и технолошки развој

 

Најважнија учешћа на ископавањима

Петница код Ваљева, вишеслојни неолитски локалитет (1997)

Чуруг-Стари виногради у Бачкој, вишеслојни локалитет (1998)

Заштитна ископавања на траси гасовода код Сомбора, праисторијски и средњовековни локалитети (2000)

Винча код Београда, вишеслојни неолитски локалитет (2001-2002)

Старчево код Панчева, неолитски локалитет (2003)

Дреновац код Параћина, вишеслојни неолитски локалитет (2004-2008)

Међуреч код Јагодине, неолитски локалитет (2007)

Трговиште у источној Бугарској, халколитски тел (2010)

Бубањ-Ново Село код Ниша, вишеслојни праисторијски локалитет (2009-2014)

Павловац-Ковачке Њиве код Врања, вишеслојни праисторијски локалитет (2011)

Ранутовац-Меаниште код Врања, бронзанодопска некропола и гвозденодопско насеље (2012)

Воден код Димитровграда (област Хасково), ЈИ Бугарска, неолитско и халколитско насеље (2012)

Нова Надежда-Изток (област Хасково), JИ Бугарска, ранонеолитско и халколитско насеље са некрополом (2013-2014)

Мурсалево код Благоевграда, ЈЗ Бугарска, неолитско насеље (2014-2015)

Прљуша, Мали Штурац, Рудник, праисторијски рудник (2015-  )

Влакно, Дуги оток, Хрватска, праисторијски локалитет (2016-  )

Котлина-Nagy Hegy, Хрватска, праисторијски локалитет (2018- )

 

Области научног истраживања

Период: праисторија, посебно мезолит, неолит, енеолит

Теме истраживања: праисторијска технологија, коштана индустрија, интеракције људи и животиња у праисторији

 

Језици:

енглески, француски, италијански, немачки, шпански

старогрчки и латински

 

Сарадња на пројектима

Од 2004. до 2010. стипендиста – сарадник на пројекту Култура Лепенског Вира: културни процеси и трансформације у периоду између 9. и 6. мил. пре н. е. у Археолошком институту

2011. сарадник на пројекту Биоархеологија древне Европе – људи, животиње и биљке у праисторији Србије Филозофског факултета у Београду

 

Чланстово у научним и стручним организацијама

– Српско археолошко друштво

– European Asssociation of Archaeologists

– International Council for Аrchaeozoology

Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques

 

Учешће на конгресима

(2008) 14th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, Malta

(2009) 15th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, Riva del Garda, Italia

(2009) 7th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research group, Wroclaw, Poland

(2010) 16th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, den Haag, Netherlands

(2010) 11th International Conference of International Council of Archaeozoology, Paris, France

(2011) XXXIV годишњи скуп Српског археолошког друштва, Краљево

(2011) 8th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research group, Salzburg

(2011) 17th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Oslo

(2011) 18th Neolithic seminar, Ljubljana, Slovenija

(2011) Регионална конференција Истраживање, очување и презентација баштине Баната: садашње стање и дугорочна стратегија, Вршац

(2012) XXXV Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Ваљево

(2012) 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Helsinki, Finnland

(2012) Theory and method in prehistoric archaeology of central Europe, Mikulov, Češka Republika

(2012) 19th Neolithic Seminar, Ljubljana, Slovenija

(2013) XXXVI Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Нови Сад

(2013) Animals and archaeology workshop, Visegrád, Mađarska

(2013) Arheologija na Dunavu, Skup Hrvatskog arheološkog društva, Vukovar, Hrvatska

(2013) The International Symposium: Archaeological small finds and their significance; the third edition entitled: The costume as an identity expression, Deva, Rumunija

(2013) Metodologija i arheometrija - stanje i smjernice, Zagreb, Hrvatska

(2014) 10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the International Council of Archaeolzoology, Beograd

(2014) 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Istanbul, Turska

(2014) XXXVII Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Крагујевац

(2014) International Colloquium Cucuteni culture within the European Neo-Eneolithic context: Cucuteni 130, Piatra Neamț, Rumunija

(2014) MetArh2 - Metodologija i arheometrija, Zagreb, Hrvatska

(2015) XXXVIII Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Пирот

(2015) Retouching the Palaeolithic, Hannover, Deutchland

(2015) 22nd Neolithic Seminar, Ljubljana, Slovenija

(2015) MetArh3 - Metodologija i arheometrija, Zagreb, Hrvatska

(2016) 11th Meeting of the Worked bone research group of the ICAZ, Iaşi, Romania

(2016) XXXIX Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Вршац

(2016) 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Vilnius, Litva

(2016) MetArh4 - Methodology and archaeometry, Zagreb, Hrvatska

(2017) At the gates of the Balkans, Pécs, Mađarska

(2017) UISPP Commission Bone Artefact: "Contact, circulation, exchange in past societies: approaches from the bone artefacts", Trnava, Slovakia

(2017) 12th Meeting of the Worked bone research group of the ICAZ, Granada, Spain

(2017) XIIIth International Meeting of ASWA (Archaeozoology of Southwest Asia and Adjacent Areas) of ICAZ, Nicosia, Cyprus

(2017) 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists: Building bridges, Maastricht, Netherlands 

(2017) Workshop Detecting and explaining technological innovation in prehistoric Europe. Kiel, Germany

(2017) MetArh 5 - Methodology and Archaeometry, Zagreb, Hrvatska

(2018) UISPP XVIII World Congress, Paris, France 

(2018) 13th ICAZ International Conference, Ankara, Turkey 

(2018) MetArh 6 - Methodology and Archaeometry, Zagreb, Hrvatska 

 

Библиографија

Радови у часописима:

Витезовић С. 2009. Коштана индустрија са локалитета Страгари–Шљивик, Крушевачки зборник 14: 135-160.

Витезовић С. 2010. Неолитска коштана индустрија са локалитета Кормадин у Јакову (ископавања 2008. године), Годишњак града Београда LVII: 43-66.

Витезовић С. 2011. Студије технологије у праисторијској археологији, Зборник Матице српске за друштвене науке 137 (4/2011), 465-480. PDF

Vitezović S. 2011. Neolithic decorative objects from osseous materials from the site Starčevo-Grad, Зборник Народног музеја XX-1: 11-24. PDF

Vitezović S. 2011. The Mesolithic bone industry from Kula, eastern Serbia, Before Farming 2011/3, article 2: 1-21, link

Vitezović S. 2011. Early and Middle Neolithic bone industry in northern Serbia, Acta Archaeologica Carpathica XLVI: 19-60.

Витезовић С. 2012. Неолитски коштани предмети из збирке Народног музеја у Зрењанину, Рад Музеја Војводине 54: 9-21, PDF

Vitezović S. 2012. The White Beauty – Starčevo culture jewellery, Documenta Praehistorica XXXIX: 91-203, DOI: 10.4312/dp.39.15, PDF

Витезовић С. 2012. Коштана индустрија са локалитета Витково–Трифуновићи (ископавања 2001. године), Крушевачки зборник 15: 351-374.

Витезовић С. 2012. Коштани предмети са локалитета Страгари-Шљивик (из Музејске збирке Народног универзитета у Трстенику), Крушевачки зборник 15: 407-421.

Витезовић С. 2012. Коштани пројектили са локалитета Старчево-Град, Гласник Српског археолошког друштва 28: 233-246, PDF

Vitezović S. & Bulatović J. 2013. Managing raw materials in Vinča culture: A case study of osseous raw materials from Vitkovo. Documenta praehistorica 40: 279-289. PDF

Витезовић С. 2013. Винчанска коштана индустрија са Дивостина, Зборник Народног музеја XXI-1: 109-127, PDF

Vitezović S. 2013. Bone manufacturing in the Neolithic: the problems of reconstructing the chaîne opératoire and identifying workshops. Archeometriai Műhely / Archaeometry Workshop 2013/3: 201-208. PDF

Vitezović S. 2013. From artefacts to behaviour: technological analyses in prehistory. Anthropologie, International Journal of Human Diversity and Evolution, 51 (2): 175-194. PDF

Vitezović S. 2013. Retouching Tools from Osseous Raw Materials in the Starčevo Culture. Haemus Journal 2: 31- 42. PDF

Vitezović S. 2013. The prehistoric bone tool assemblage from Grivac (central Serbia). Гласник САД (Journal of the Serbian Archaeological Society) 29: 209-232. PDF

Витезовић С. 2014. Предмети од костију старчевачке културе са Течића. Крушевачки зборник XVI: 11-20.

Витезовић С. 2014. Старчевачки коштани предмети из збирке Народног музеја у Нишу. Зборник - Народни музеј Ниш 23/2014.

Vitezović S. & Bulatović A. 2015. The first find of an early Eneolithic flat bone figurine in the Central Balkans, Зборник Народног музеја XXII-1, 31-44, PDF

Витезовић С. 2015. Основна терминологија у анализи праисторијских коштаних индустрија. Гласник Српског археолошког друштва 31: 399-412. PDF

Jašarević A., Bulatović J. & Vitezović S. 2015. Osteological finds from Early Iron Age hillfort of Vis: faunal remains and bone artefacts. Godišnjak/Jahrbuch 44/2015: 95-104. DOI: 10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH-44.57, PDF

Cristiani E., Dimitrijević V. & Vitezović S. 2016. Fishing with lure hooks at the Late Neolithic site of Vinča – Belo Brdo, Serbia. Journal of Archaeological Science 65: 134-147. link

Vitezović S. 2016. Neolithization of technology: innovation and tradition in the Starčevo culture osseous industry. Documenta Praehistorica XLIII: 123-138. link

Vitezović S. 2017. Antler exploitation and management in the Vinča culture: An overview of evidence from Serbia. Quaternary International 450: 209-223, doi.org/10.1016/j.quaint.2016.12.048

Mitrović, J., Vitezović, S. 2017. Zók revisited: Excavations of D. Karapandžić at Zók in 1920. Yearbook Of Jоanus Pannonius Museum/ Jahrbuch дes Janus-Pannonius-Museums/ A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 54: 179-190.

Vitezović, S, Vranić, I. 2017. Studije tehnologije i studije materijalne kulture: mogućnosti bliže saradnje na primeru koštanih artefakata. Etnoantropološki problemi 12/3: 703-424, doi.org/10.21301/EAP.V12I3.2 

Vitezović S. 2018. Fishing and hunting gear from osseous raw materials in the Early Neolithic from Serbia. Quaternary International Vol.472, Part A, 5 April 2018, pp.38-48, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.01.021

Vitezović, S. 2018. Managing raw materials in prehistory: the importance of studying osseous raw materials. Opuscula Archaeologica 39/40, pp. 13-24, link

 

Mонографије:

S. Vitezović 2016. Metodologija proučavanja praistorijskih koštanih industrija. Srpsko arheološko društvo, Beograd. PDF

 

Приређени тематски зборници: 

Miladinović-Radmilović, N., Vitezović, S. (ur.) 2013. Bioarheologija na Balkanu. Bilans i perspektive. Radovi bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva, Beograd-Sremska Mitrovica, Srpsko arheološko društvo-Blago Sirmiuma, ISBN 978-86-84457-12-9 

Vitezović S., Antonović D. (ur.) 2014. Archaeotechnology: studying technology from prehistory to the Middle Ages. Beograd, Srpsko arheološko društvo, ISBN 978-86-913229-7-7

Miladinović-Radmilović N., Vitezović, S. (ur.) 2016. Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti. Radovi bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva, Beograd-Sremska Mitrovica, Srpsko arheološko društvo-Blago Sirmiuma, ISBN 978-86-84457-17-4

Vitezović S. (ur.) 2016. Close to the bone: Current studies in bone technologies. Institute of Archaeology, Belgrade, ISBN 978-86-6439-005-7 (electronic), ISBN 978-86-6439-006-4 (print) 

Vitezović S., Antonović D. (ur.) 2017. Archaeotechnology studies: Raw material exploitation from prehistory to the Middle Ages, Beograd, Srpsko arheološko društvo, ISBN 978-86-80094-07-6

 

Радови у монографијама и тематским зборницима:

Vitezović S. 2011. The Neolithic Bone industry from Drenovac, Serbia: in Justyna Baron аnd Bernadeta Kufel-Diakowska (eds.), Written in Bones. Studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, Wrocław 2011: 117-13. PDF

Vitezović S. 2012. Neolithic bone industry in Banat: in Ivana Pantović (ed.), Proceedings of the Regional Conference „Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: Current State and Long Term Strategy", City Museum of Vršac, Regional Center for Cultural Heritage of Banat Concordia, Vršac 2012: 25-29, 217, PDF

Vitezović S. 2013. Bone industry from Starčevo-Grad. Technology and typology: in Felix Lang (dir.), The Sound of Bones. Proceedings of the 8th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group in Salzburg 2011, Salzburg, Archæoplus (Schriften zur Archäologie und Archäometrie an der Paris Lodron-Universität Salzburg, 5): 263-276, PDF

Vitezović S. 2013. Personal ornaments in the Vinča culture: the case study of Vitkovo and Stragari. In: Iosif Vasile Ferencz, Nicolae Cătălin Rişcuţa, Oana Tutilă Bărbat (eds.), Archaeological small finds and their significance. Deva, Cluj-Napoca: Mega: 9-20. PDF

Vitezović S. 2013. Analiza praistorijskih koštanih predmeta – neka metodološka razmatranja. U: N. Miladinović-Radmilović & S. Vitezović (ur.), Bioarheologija na Balkanu. Bilans i perspektive. Radovi bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva, Beograd-Sremska Mitrovica, Srpsko arheološko društvo-Blago Sirmiuma: 107-132, PDF

Vitezović S. 2013. Osseous Raw Materials in the Vinča Culture. In: A. Choyke & S. O’Connor (eds.), From these bare bones : raw materials and the study of worked osseous objects. Oxbow Books, Oxford and Oakville: 59-72. PDF

Vitezović S. 2014. Antlers as raw material in the Starčevo culture. In: S. Vitezović  & D. Antonović (eds.), Archaeotechnology: studying technology from prehistory to the Middle Ages. Beograd, Srpsko arheološko društvo: 151-176. PDF

Витезовић С. 2014. Праисторија Бачке: од палеолита до позног бронзаног доба. У: М. Матицки, В. Јовић (ур.) Бачка кроз векове. Слојеви културе Бачке. Београд, Вукова задужбина: 15-41.PDF

Vitezović S. 2015. Animal symbolism in Starčevo culture. In: Iosif Vasile Ferencz, Nicolae Cătălin Rişcuţa, Oana Tutilă Bărbat (eds.), Representations, signs and symbols.Deva, Cluj-Napoca: Mega: 7-23. PDF

Vuković J., Vitezović S. & Milanović D. 2016. Pavlovac - Kovačke Njive - Neolithic layers. In: Perić S. & Bulatović A. (eds.) Archaeological investigations along the highway route E 75 (2011-2014). Institute of Archaeology, Belgrade: 167-204. PDF

Bulatović A., Bizjak D. & Vitezović S. 2016. Early Bronze Age necropolis at the site of Meanište near Vranje. In: Perić S. & Bulatović A. (eds.) Archaeological investigations along the highway route E 75 (2011-2014). Institute of Archaeology, Belgrade: 71-89. PDF

Petković S., Vitezović,S. & Temerinski Ž. 2016. Roman bone plating from Davidovac (Southern Serbia): preliminary interpretation and reconstruction. In: N. Miladinović-Radmilović, S. Vitezović (ur.), Bioarheologija na Balkanu. Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti. Radovi bioarheološke sekcije Srpskog arheološkog društva, Beograd-Sremska Mitrovica, Srpsko arheološko društvo-Blago Sirmiuma: 185-200.PDF

Bikić V., Vitezović S. 2016. Bone working and the army: an early eighteenth–century button workshop at the Belgrade fortress. U: Vitezović S. (ed.): Close to the bone: Current studies in bone technologies. Institute of Archaeology, Belgrade, pp. 57-65 link

Čerškov T., Jeremić G., Vitezović S. 2016. Zoomorphic decorations from osseous materials from Naissus (Niš). U: Vitezović S. (ed.): Close to the bone: Current studies in bone technologies. Institute of Archaeology, Belgrade, pp. 104-111 link

Vitezović S. 2016. Bos and the bone spoon revisited: Spatula-spoons in the Starčevo culture. In: Krum Bacvarov and Ralf Gleser (eds.): Southeast Europe and Anatolia in prehistory. Essays in honor of Vassil Nikolov on his 65th anniversary. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie Band 293 Aus der Abteilung für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der Universität MünsterVerlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn: pp. 189-196, ISBN 978-3-7749-4066-6 

Vitezović S. 2016. The sea within: the use of mollusc shells as ornaments in the central Balkans Neolithic. In: C. Preoteasa, C.-D. Nicola (eds.): The sea within: the use of mollusc shells as ornaments in the central Balkans NeolithicCucuteni Culture within the European Neo-Eneolithic Context: Proceedings of the International Colloquium «Cucuteni – 130. 15–17 October 2014, Piatra-Neamţ, Romania: In Memoriam dr. Dan Monah, In Memoriam dr. Gheorghe Dumitroaia. Piatra-Neamţ: Editura “Constantin Matasă”, 2016: pp. 237-256.

Antonović, D., Vitezović, S., Dimić, V., 2017. Life in white: Symbolism and importance of the white colour in the Neolithic in the Balkans. In: Rujak, Z., Sekulov, P.V., Cvetanov, D. (eds.): International Symposium of Arcaheology Vita est Vita 4, Acta Musei Tiberiopolitani, vol 2. NI Institute for protection of cultural monuments and Museum Strumica; pp. 26-37. 

Vitezović, S. 2017. Kosti: jedna od najranijih sekundarnih sirovina. U: I. Miloglav, A. Kudelić, J. Balen, (ur.): Recikliraj, ideje iz prošlosti. Arheološki muzej u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za arheologiju, Zagreb: pp. 45-59, ISBN AMZ: 978-953-8143-07-6, FF: 978-953-175-668-6, IARH: 978-953-6064-37-3 

Vitezović S. 2017. Osseous raw materials as ornaments in the Bronze Age: the case study of Mokrin. In: S. Vitezović, D. Antonović (eds.): Archaeotechnology studies: Raw material exploitation from prehistory to the Middle Ages, Beograd, Srpsko arheološko društvo, pp. 59 – 84.

Vitezović S. 2017. The Early Neolithic osseous industry in the Iron Gates Region. U: Monica Mărgărit and Adina Boroneanț (eds.): From hunter-gatherers to farmers. Human adaptations at the end of the Pleistocene and the first part of the Holocene. Papers in Honour of Clive Bonsall. Târgovişte: Cetatea de Scaun, ISBN 978-606-537-386-0, pp. 149-165. 

Vitezović S. 2018. Craft Production in the Vinča Culture: Viewpoint from Osseous Industries. In:  I. Miloglav & J. Vuković (eds.): Artisans Rule: Product Standardization and Craft Specialization in Prehistoric Society. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 65-88, ISBN (10): 1-5275-0668-1, ISBN (13): 978-1-5275-0668-8 

Jeremić G., Antonović D., Vitezović S. 2018. Craftsmanship on the middle Danube Limes. In: S. Golubović, N. Mrđić (eds.): VIVERE MILITARE EST. From Populus to Emperors - Living on the Frontier, Volume 68/1.  Institute of Archaeology, Belgrade, pp. 131-168, ISBN 978-86-6439-035-4, ISBN 978-86-6439-036-1. 

Vitezović, S. 2018. Handle with care: handles, hafts and sleeves from osseous materials in the Starčevo culture. In: Iosif Vasile Ferencz, Oana Tutilă Bărbat, Nicolae Cătălin Rişcuţa (eds.): Representations, signs and symbols. Editura Mega, Cluj-Napoca, pp. 7-16, ISBN 978-606-020-023

Vitezović S. 2018. Ranoneolitička koštana industrija sa lokaliteta Donja Branjevina. U: D. Tončinić (ed.): Arheologija na Dunavu. Znanstveni skup. Izdanja Hrvatskog arheološkog društva Vol. 31,. Hrvatsko arheološko društvo, Gradski muzej Vukovar, Zagreb-Vukovar, pp. 9-32, ISSN 0351-8884, ISBN HAD: 978-953-6335-11-4, ISBN GM VUKOVAR: 978-953-7115-25-8, link

Vitezović, S. 2018. Retouching tools from the post-Palaeolithic period in Southeast Europe. In: J. M. Hutson, A. García-Moreno,  E. S. Noack, E.Turner, A. Villaluenga & S. Gaudzinski-Windheuser (eds.): The Origins of Bone Tool Technologies. Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, pp. 297-315, ISBN 978-3-88467-305-8, ISSN 1862-4812, link

 

Кратки извештаји:

Бъчваров К., Лещаков К., Тодорова Н., Петрова В., Лещаков П., Кацаров Г., Илиева Д., Николова Н., Тонков Н., Витезович С., Танева С., Попова Ц. 2013. Преисторически обект при с. Воден, община Димитровград (АМ "Марица", лот 2, км 43+350 до км 43+750). Археологически открития и разкопки през 2012 г., Българска академия на науките Национален археологически институт с музей, София: 62-64.

Бъчваров K., Тодорова Н., Петрова В., Кацаров Г., Илиева Д., Николова Н., Попова Ц., Танева С., Витезович С., Максуини К., 2014. Археологически обект при с. Нова Надежда, общ. Хасково (от км 245+280 до км 245+420 по трасето на жп линия Пловдив-Свиленград): Археологически открития и разкопки през 2013 г., Българска академия на науките Национален археологически институт с музей, София: 57-60.

Vitezović S. 2014. Pavlovac - Kovačke Njive: preliminarni izveštaj analize koštane industrije. Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2012. godini, ur. D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić, Arheološki institut, Beograd: 16-19.

Bulatović A., Vitezović S., Milanović D. 2014. Lokalitet Meanište u Ranutovcu – naselje iz gvozdenog doba. Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2012. godini, ur. D. Antonović, S. Golubović, V. Bikić, Arheološki institut, Beograd: 40-43.

Bulatović A., Milanović D., Vitezović S. 2014. Preliminarni rezultati istraživanja lokaliteta Bubanj u 2013. godini. Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2013. godini, ur. D. Antonović, Arheološki institut, Beograd: 22-25.

 

Саопштења са скупова:

Vitezović S. 2008. Marx, Engels and the prehistoric archaeology in Serbia. 14. Annual Meeting of European Association at Malta, 16–21. sept. 2008.

Vitezović S. 2009. The Neolithic Bone industry from Drenovac, Serbia. 7th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research group at Wroclaw, 7–11. sept. 2009.

Vitezović S.,2009. Possible Neolithic bone flute from Serbia. 15th Annual Meeting of the European Association of Archeologists at Riva del Garda, 15–20. sept. 2009.

Vitezović S. 2009. Pots with faces: Prosopomorphic lids in Vinča culture. 15th Annual Meeting of the European Association of Archeologists at Riva del Garda, 15‐20. sept. 2009.

Vitezović S. 2009. Personal ornaments in Central Balkan Neolithic. 15th Annual Meeting of the European Association of Archeologists at Riva del Garda, 15–20. sept. 2009.

Vitezović S. 2010. Raw and worked osseous material in Vinča culture. 11th ICAZ International Conference of ICAZ at Paris, aug. 2010.

Vitezović S. 2010. Perception of the environment in central Balkans Neolithic. 16th Annual Meeting of the European Association of Archeologists at den Haag, sept. 2010.

Витезовић С., 2011. Радионичка места на неолитским насељима – проблеми интерпретације и прелиминарни резултати.  XXXIV Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Краљево, 26–28. мај 2011.

Vitezović S., 2011. Коштана индустрија са Бубња – прелиминарни резултати. XXXIV Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Краљево 26–28. мај 2011.

Vitezović S., 2011. Domestic space in Vinča culture and interpretation of activity areas. 17th Annual Meeting of the European Association of Archeologists at Oslo, sept. 2011.

Vitezović S., 2011. The people of Vinča: representations of human body in Vinča culture. 17th Annual Meeting of the European Association of Archeologists at Oslo, sept. 2011.

Vitezović S., 2011. Oh, dear! Deer as material culture in the Iron Gates Mesolithic (eastern Serbia). Deer and people, Lincolnshire, UK, 8-11. sept. 2011.

Vitezović S., 2011. Jewellery from osseous materials in Starčevo culture, 18th Neolithic Seminar, Ljubljana, Slovenija, 11-12. нов. 2011. Ljubljana, 2011.

Миладиновић-Радмиловић Н. & Витезовић С. 2012. Биоархелогија на Балкану – биланс и перспективе, XXXV Годишњи скуп Срспког археолошког друштва, Ваљево 24-26. мај 2012.

Витезовић С. 2012. Коштане сировине у старијем неолиту: технолошки избори (на примеру локалитета Доња Брањевина), XXXV Годишњи скуп Срспког археолошког друштва, Ваљево 24-26. мај 2012.

Vitezović S. 2012. Bone industry studies in western and central Balkans: history of research and prospects for the future, 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Helsinki, 29. aug.- 1. sept. 2012.

Vitezović S. 2012. Can bone be beautiful? Crafting in osseous materials in the MBA Pannonia, 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Helsinki, 29. aug.- 1. sept. 2012.

Bulatović J. & Vitezović S. 2012. Comparative analysis of faunal and bone tool assemblages in the Neolithic and Chalcolithic in central Balkans, 19th Neolithic Seminar, Ljubljana, 09-10. nov. 2012.

Vitezović S. 2012. Getting from point A to point B – from artefacts to behaviour. Past, current and future approaches for artefact analyses in prehistoric Europe, Theory and method in prehistoric archaeology of central Europe, Mikulov, 24-26. oct. 2012.

Filipović D., Vitezović S. &  Orton D. 2013. Food in the Neolithic central Balkans: from archaeological finds to the reconstruction of diet and social role of food. XXXVI Годишњи скуп Срспког археолошког друштва, Нови Сад, 30 мај -1. јуни 2013.

Витезовић С. 2013. Индиректна сведочанства о лову и његовој улози у неолитским заједницама: пример коштаних пројектила са Доње Брањевине. XXXVI Годишњи скуп Срспког археолошког друштва, Нови Сад, 30 мај -1. јуни 2013.

Витезовић С. & Антоновић Д. 2013. Проучавање технологије у археологији: од студија случаја до вишеструких технологија. XXXVI Годишњи скуп Срспког археолошког друштва, Нови Сад, 30 мај -1. јуни 2013.

Витезовић С. 2013. Рогови у винчанској култури: од прикупљања сировине до готовог производа. XXXVI Годишњи скуп Срспког археолошког друштва, Нови Сад, 30 мај -1. јуни 2013.

Vitezović S. 2013. Crafting bone in the Starčevo culture: the case study of possible workshop at Čoka Kremenjak. Animals and archaeology workshop, Visegrád, 14-16. jun 2013.

Vitezović S. 2013. Starčevačka koštana industrija u Srijemu i Bačkoj. Znanstveni skup Arheologija na Dunavu, Hrvatsko arheološko društvo, Vukovar, 7-11. list. 2013.

Vitezović S. 2013. Metodologija obrade koštanih artefakata: od prikupljanja i klasificiranja artefakata do analize koštane industrije. Metodologija i arheometrija - stanje i smjernice, Zagreb, 28-29. stud. 2013. 

Antonović D. & Vitezović S. 2014. Stones and bones: stone tools used in manufacturing of bone. 10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the ICAZ, Beograd, 25-30. avg. 2014.

Bacvarov K. & Vitezović S. 2014. Objects of special use from Late Neolithic/ Chalcolithic site of Voden, Thrace (SE Bulgaria). 10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the ICAZ, Beograd, 25-30. avg. 2014.

Čerškov T., Jeremić G. & Vitezović S. 2014. Zoomorphic decorations from osseous materials from Naissus (Niš). 10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the ICAZ, Beograd, 25-30. avg. 2014.

Jašarević A., Bulatović J. & Vitezović S. 2014. Early Iron Age bone artefacts from northern Bosnia: some preliminary results. 10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the ICAZ, Beograd, 25-30. avg. 2014.

Bikić V. & Vitezović S. 2014. Bone Working and Army: An Early Eighteenth–Century Buttons Workshop at the Belgrade Fortress. 10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the ICAZ, Beograd, 25-30. avg. 2014.

Vitezović S. 2014. Specialization and Standardization in the Vinča Culture: The Case Study of Bone Industry. 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Istambul, 10-14. sept. 2014.

Vitezović S. 2014. Technological Changes in the Starčevo Culture of the Central Balkans. 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Istambul, 10-14. sept. 2014.

Булатовић Ј. & Витезовић С. Могућност интерпретације старих збирки фауне и коштаних алатки. XXXVII Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Крагујевац, 9-11. окт. 2014.

Vitezović S. 2014. Koštane sirovine u prethistoriji: fizičko-hemijska i mehanička svojstva i modeli eksploatacije. MetArh - znanstveni skup Metodologija i Arheometrija, Zagreb, 4-5. pros. 2014.

Vitezović S. & Mitrović J. 2016. Antler technology in the Bronze Age: the case study of Zók. 11th Meeting of the Worked Bone Research group of the ICAZ. Iaşi, Romania, 23-28. May 2016.

Витезовић С. & Антоновић Д. 2016. Технологија експлоатације сировина - неки проблеми проучавања. XXXIX Годишњи скуп Српског археолошког друштва, 2-4 јуни 2016, Вршац

Витезовић С. 2016. Коштане сировине у метална доба. XXXIX Годишњи скуп Српског археолошког друштва, 2-4 јуни 2016, Вршац

Витезовић С. 2016. Коштане сировине као симбол престижа и статуса од праисторије до данас. XXXIX Годишњи скуп Српског археолошког друштва, 2-4 јуни 2016, Вршац.

Vitezović S. 2016. Osseous tools in the Mesolithic and Neolithic in the Iron Gates. 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 31. 08. -04. 09. 2016, Vilnius, Litva.

Vitezović S. 2016. Exploitation of animal raw materials in the Early Neolithic in the Balkans. 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 31. 08.-04. 09. 2016, Vilnius, Litva.

Radović S., Vitezović S. & Vujević D. 2016. The use of osseous raw material of Vlakno cave (Croatia). 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 31. 08.-04. 09. 2016, Vilnius, Litva.

Antonović, D., Vitezović, S., Dimić, V. 2016. Life in white: symbolism and importance of the white colour in the Neolithic in the Balkans. 4th International Symposium of Archaeology Vita est vita: Abstracts, Strumica: pp. 2

Vitezović S., Bulatović J. 2016. Zooarchaeological and the studies of osseous artefacts: where one ends and another begins? Methodology & Archaeometry, MetArh 4, Zagreb, 1-2. Dec. 2016: pp. 34, ISBN 978-953-6335-10-7

Vitezović S., Rajković D. 2017. Neolithic bone artefacts from the site Kneževi Vinogradi-Osnovna škola.  At the Gates of the Balkans – Prehistoric communities of the Baranya/Baranja region and the adjacent areas. International round-table conference. 23-24 February 20147, Pécs, Hungary: p. 14

Miculinić K., Vitezović S. 2017. Faunal remains and the bone industry from the Late Eneolithic site Josipovac – Gravinjak, eastern Croatia. At the Gates of the Balkans – Prehistoric communities of the Baranya/Baranja region and the adjacent areas. International round-table conference. 23-24 February 20147, Pécs, Hungary: p. 32

Mitrović J., Vitezović S. 2017. New data from old collections: revised analysis of the Zók site (excavations in 1920).  At the Gates of the Balkans – Prehistoric communities of the Baranya/Baranja region and the adjacent areas. International round-table conference. 23-24 February 20147, Pécs, Hungary: p. 34

Vitezović S., Gorczyk J., Bacvarov K. 2017. Exploitation of animal resources in the Early Neolithic of Thrace: preliminary results from the site of Nova Nadezhda, Bulgaria.  XIIIth International Meeting of ASWA (Archaeozoology of South West Asia). Nicosia, Cyprus, 7-9th June 2017: p. 53

Vitezović S., Vranić I. 2017. Bone artefacts from Kale-Krševica: a Late Classical and Early Hellenistic period ’Hellenised’ site in south-eastern Serbia. XIIIth International Meeting of ASWA (Archaeozoology of South West Asia). Nicosia, Cyprus, 7-9th June 2017: p. 54

Vitezović S., Antonović D. 2017. Studying multiple technologies: case studies from the Neolithic of SE Europe. 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists: Building bridges. Maastricht, Netherlands, 30 Aug- 01 Sept 2017: p. 164.

Radović S., Cvitkušić B., Vitezović S., Vujević D. 2017. Studying ornaments from the Epigravettian and Mesolithic layers of Vlakno cave, Croatia: Some preliminary results. 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists: Building bridges. Maastricht, Netherlands, 30 Aug- 01 Sept 2017: p. 312.

Vitezović, S. 2017. Technological changes and innovations in the Neolithic osseous industries. Workshop Detecting and explaining technological innovation in prehistoric Europe. 23–24 November 2017, Christian-Albrechts Universität zu Kiel, Kiel: p.12. 

Vitezović, S. 2018. Personal ornaments from osseous raw materials in the Late Neolithic Vinča culture. 18th UISPP World Congress (XVIII° Congres UISPP Paris juin 2018), 4-9 June 2018, Paris: pp. 966.