Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Knjiga 1 – Volume 1

Lazar MIRKOVIĆ, Miroslavljevo evanđelje

(French summary: Lazar Mirković,L'évangile de Miroslav), 1950. – 47 pp., 47 pls.; 23  ... [ даље ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Др Војислав Филиповић, виши научни сарадник

 

Археолошки институт
Кнеза Михаила 35/IV, 11000 Београд Србија
Тел +381 11 2637191,
Факс +381 11 2180189   
Моб. 064/12-92-022

 

Пројекат:  Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије, бр. 177020


 

Образовање

2005. Дипломирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за археологију, са темом Некрополе Гамзиграда.

2008. Магистрирао на Филозофском факултету  Универзитета у Београду, Одељење за археологију, са темом Некрополе развијеног бронзаног доба Подгорине и Доњег Подриња.

 

Запослење

(2011) Археолошки институт, Београд, истраживач-сарадник

(2002–2006) Истраживачка станица Петница, руководилац Програма археологије

 

Стипендије и награде

2006/2007. Фонд за младе таленте Републике Србије

2011. Добитник Мајске плакете Општине Сврљиг за афирмацију и истраживање културне баштине на територији Сврљига

 

Најважнија учешћа на ископавањима

Петница – Насеље испред Мале пећине, 1997. и 1998.

Шалитрена пећина, 1995. и 2000.

Гамзиград, 2000. и 2001.

Жидовар, 1996.

Буковац – Илирско гробље, 2003–2007.

Хисар у Лесковцу, 2007–2010.

Нишевац – Timacum Maius, 2009–2011.

Рајићева улица у Београду, 2010.

Чукар и Ковачке њиве у Павловцу код Врања, 2011.

Селиште и Голо ребро у Нерадовцу код Врања, 2011.

 

Руковођење теренским истраживањем

Буковац – Илирско гробље, Сигнал – Сврљиг, Голо ребро – Нерадовац

 

Области научног истраживања

Сахрањивање у бронзаном и гвозденом добу, наоружање и ратничка опрема металних доба, археометалургија бронзе

 

Језици:

Енглески, француски

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства

Члан је Српског археолошког друштва и Друштва конзерватора Србије. Учествовао на XVIIth INTERNATIONAL CONGRESS OF ANCIENT BRONZES.

Члан је међународног пројекта Археолoшка истраживања насеобинских система, сахрањивања и рудних ресурса у бронзаном добу северозападне Србије, који реализују Археолошки институт, Београд и Brooklyn College, The City University of New York.

 

Библиографија

Birešev A., Skopljak Z. i Filipović, V., 1994. Planigrafija srednjоvekovnog utvrđenja Jerinin grad – Brangović, Petničke sveske 38/III, Valjevo, ISP. 57–68.

Danilović, B., Filipović, V. i Petrović, T., 1995. Kamena kugla sa Mravinjaca, Petničke sveske 41, Valjevo, ISP. 302–315.

Filipović, V. i Marković, S., 1999. Multimedijalna prezentacija – evolucija hominida, Petničke sveske 49, Valjevo, ISP. 379–387.

Келечевић, Ј., Поповић, М. и Филиповић, В., 2002. Позноантички гроб из околине Гамзиграда, Развитак 207–208, Зајечар, стр. 75–78.

Filipović, V. and Starović, A., 2005. Excavations at a Bronze Age Mound Necropolis Site Illyrian Graveyard, Western Serbia, in: Antiquity, Vol. 79, No 304, June 2005. (http://antiquity.ac.uk/projgall/filipovic/)

Коридор Х – европски путеви културе (Corridor X – European Roads of Culture), Београд (Belgrade), Принцип Бонарт Прес (Princip Bonart Pres) (2005): Сирмијум (Sirmium), 19; Виминацијум (Viminatium), 197; Антички Наис и Медијана (Naissus and Mediana), 234; Јустинијана Прима (Justiniana Prima), 249.

Филиповић, В., 2006. Локалитет Илирско гробље у буковачком пољу, истраживања 2004. године, Гласник друштва конзерватора Србије 30, Београд, Друштво конзерватора Србије и Републички завод за заштиту споменика културе, 47–49.

Филиповић, В., 2006. Керамика  старијег гвозденог доба са локалитета Сигнал и Облик у селу Палилула код Сврљига, Зборник 15, Ниш, Народни музеј, 9–19.

Филиповић, В., 2007. Средњовековна некропола крај цркве Св. Петра и Павла у Кањону Рибнице, Археолошки преглед 1, н. с. (2003), Београд, Министарство културе Републике Србије и САД, 58–61.

Филиповић, В. и Миљковић, М., 2007. Локалитет Илирско гробље у буковачком пољу, истраживања 2006. године, Гласник друштва конзерватора Србије 31, Београд, Друштво конзерватора Србије и Републички завод за заштиту споменика културе, 49–51.

Филиповић, В., 2007. Минијатурне неолитске посуде са изливником/сиском и њихова употреба, Архаика 1 (ур. М. Лазић), Београд, Филозофски факултет, Археолошка збирка, 95–108.

Филиповић, В., Митровић, С. и Миљковић, М., 2008. Локалитет Илирско гробље у буковачком пољу, истраживања 2007. године, Гласник друштва конзерватора Србије 32, Београд, Друштво конзерватора Србије и Републички завод за заштиту споменика културе, 68–71.

Филиповић, В. и Старовић, А., 2008. Локалитет Илирско гробље у буковачком пољу, истраживања 2004. године, Археолошки преглед 2–3, н. с. (2004/5) (www.areports.com), Београд, Министарство културе Републике Србије и САД, 30–32.

Филиповић, В. и Арсић, Р., 2008. Локалитет Илирско гробље у буковачком пољу, истраживања 2005. године, Археолошки преглед 2–3, н. с. (2004/5), Београд, Министарство културе Републике Србије и САД, 33–35.

Petrović, P. V. and Filipović, V., 2008. Newly-discovered Traces of the Roman Naissus-Ratiaria Road and the Problem of Locating Two Timacum stations, Balcanica XXXVIII, Belgrade, Institute for Balkan Studies, SASA, 29–43.

Филиповић, В. и Миливојевић, С., 2008. Уништавање археолошких локалитета, утврђења и сакралних места у области Сврљига, Етно-културолошки зборник XII, Сврљиг, Етно-културолошка радионица, 107–112.

Петровић, П. В., Филиповић, В. и Миливојевић, С., 2008. На трагу могућног локалитета Timacum Maius код Нишевца, Археолошка истраживања на територији Сврљига године 2008, Етно-културолошки зборник XII, Сврљиг, Етно-културолошка радионица, 162–163.

Филиповић, В. и Миљковић, М., 2008. Локалитет Илирско гробље у буковачком пољу, истраживања 2006. године, Археолошки преглед 4, н. с. (2006), Београд, Министарство културе Републике Србије и САД, 50–52.

Филиповић, В. и Миливојевић, С., 2008. Праисторијска налазишта у околини Сврљига, рекогносцирање 2006. године, Археолошки преглед 4, н. с. (2006), Београд, Министарство културе Републике Србије и САД, 204–206.

Filipović, V., 2008. Late Bronze Age Funerary Practices in Northwestern Serbia, in: Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe (Ed. V. Sirbu and D. L. Vaida), Proceedings of the 9th International Colloquium of Funerary Archaeology, Bistrita, Romania, 9–11 May 2008, Cluj-Napoca, Editura Mega, 95–108.

Филиповић, В., 2008. О проблему пећи у хумкама развијеног бронзаног доба на територији западне Србије, Српско археолошко друштво, 30. годишњи скуп и прослава 125 година постојања. Програм, извештаји, информације и апстракти, Зајечар, 5–7. јун 2008, 54–55.

Филиповић, В., 2008. Праисторијска налазишта у околини Сврљига, Зборник 16–17, Ниш, Народни музеј, 9–42.

Филиповић, В., Булатовић, А. и Миљковић, М., 2009. Археолошка ископавања некрополе Сигнал из старијег гвозденог доба у селу Палилула код Сврљига, Гласник друштва конзерватора Србије 33, Београд, Друштво конзерватора Србије и Републички завод за заштиту споменика културе, 79–84.

Петровић, П. В. и Филиповић, В., 2009. Нова археолошка истраживања на простору Сврљига и проблем убикације Timacum Maius-а, Етно-културолошки зборник XIII, Сврљиг, Етно-културолошка радионица, 81–87.

Филиповић, В., 2009. Локалитет Илирско гробље у Буковачком пољу, истраживања 2005. године, Архаика 2/2008 (ур. М. Лазић), Београд, Филозофски факултет, Археолошка збирка, 37–51.

Филиповић, В., 2009. Мамузе млађег гвозденог доба у Србији, Српско археолошко друштво, 32. годишњи скуп и симпозијум „Археологија Баната“. Програм, извештаји и апстракти, Зрењанин, 5–7. јун 2009, 38.

Petrović, P. V. and Filipović, V., 2009. The Location of the Timacum Maius Station on the Roman Road Lissus–Naissus–Ratiaria: New Archaeological Research, Balcanica XXXIX, Belgrade, Institute for Balkan Studies, SASA, 47–58.

Филиповић, В., 2010. Комуникације у праисторији, антици и средњем веку у области Сврљига, Српско археолошко друштво, 32. годишњи скуп и   „Природне комуникације и популациона кретања у праисторији, антици и средњем веку на подручју централног Балкана“. Програм, извештаји и апстракти, Ниш, 3–5. јун 2010, 38.

Петровић, П. В. и Филиповић, В., 2010. Положај станице Timacum Maius на римском путу Lissus–Naissus–Ratiaria, Гласник друштва конзерватора Србије 34, Београд, Друштво конзерватора Србије и Републички завод за заштиту споменика културе, 63–67.

Bankoff, H. A., Mitrović, S., Arsić, R., Boger, R., Filipović, V., Huska, A. and Powell, W., 2011. Tin sources and settlement in the Bronze Age of south-eastern Europe: a pilot study from western Serbia, in: Antiquity, Vol. 85, No 327, March 2011. (http://www.antiquity.ac.uk/projgall/bankoff327/)

Petrović, P. V. and Filipović, V., 2011. The Roman Station Timacum Maius (?): Evidence of Urbanization and Communications, Balcanica XL, Belgrade, Institute for Balkan Studies, SASA, 25–30.

Филиповић, В., 2011. Мамузе млађег гвозденог доба у Србији, Гласник САД 25, Београд, САД, 163–188.

Filipović, V., 2011. The Art and Ornamentation of Bronzes from the Territory of Triballoi (Serbia): 8th to 6th Century B. C., Kubaba 2011-17, Izmir, 69.

Petrović, P. V. and Filipović, V., 2011. Two Roman Bronze Cult Objects from the Timacum Maius (Eastern Serbia), Kubaba 2011-17, Izmir, 90–91.

Филиповић, В. и Меденица, И., 2011. Топографија и типологија тумула у области Пиве, Српско археолошко друштво, 34. годишњи скуп. Програм, извештаји и апстракти, Краљево, 26–28. мај 2011, 42–43.

Tapavički-Ilić, M. and Filipović, V., 2011. An interesting Late Iron Age Grave Find from Syrmia, Program and Abstracts of the International Colloquium "Iron Аge Rites and Rituals in the Carpathian Basin", Târgu Mureş, Rumunija, 7–9. October 2011, 13.

Filipović, V. and Bulatović, A., 2011. An Early Iron Age Necropolis in Eastern Serbia, Гласник САД 26, 73–83.

Петровић, П. В. и Филиповић, В., 2011. Историјат археолошких истраживања Сврљига и резултати нових археолошких истраживања на локалитету Timacum Maius (2010. година), у: Етно-културолошки зборник XV: Духовна и материјална култура становништва источне Србије и суседних области (ур. С. Петровић), Сврљиг, Етно-културолошка радионица, 145–154.