Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Knjiga 1 – Volume 1

Slavenka ERCEGOVIĆ-PAVLOVIĆ, Srednjovekovna naselja i nekropole u Boljetinu i Hajdučkoj Vodenici

(parallel text in French: Slavenka  ... [ даље ]


Др Бебина Миловановић, виши научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија
Тел. +381 11 3282 081, 2637 191
Факс +381 11 2180 189
Моб. +3810641373012

Пројекат: Виминацијум, римски град и легијски војни логор  www.viminacium.org.rs


 

Образовање

(1999) Дипломирала на Катедри за класичну археологију – Филозофски факултет у Београду

(2005) Магистратура – Филозофски факултет у Београду

(2008) Докторат – Филозофски факултет у Београду

 

Стручна усавршавања  

(2001) полагање државног испита и стицање звања кустоса у Народном музеју у Београду

 

Запослење

(2000–2001) приправнички стаж у Народном музеју у Пожаревцу

(2002) Археолошки институт у Београду

 

Најважнија учешћа на ископавањима

Археолошка ископавања на локалитету „Тврдош“ у Требињу (1997–1998. године) Археолошка ископавања на локалитету „Острво цвећа“ код Тивта (1998. године)

Археолошка ископавања на локалитету „Петрово поље“ у Требињу (2000. године) Археолошка ископавања на локалитету Виминацијум (од 2001. године)

 

Руковођење теренским истраживањем

2003. Виминацијум, лок. Castrum – Porta prаеtoria (северна капија логора)

2004–2005. Виминацијум, лок. Терме

2007. Виминацијум, лок. Чаир (у сарадњи са др Снежаном Голубовић)

 

Области научног истраживања

Материјална и духовна култура (римски период)

Религија и култ (римски период)

 

Језици:

Енглески, основно познавање француског

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства

2012

Savetovanje  -  održivi razvoj grada Požarevca i energetskog kompleksa Kostolac, Zbornik radova, Kostolac, 25. april 2012. Sa  referatom: »Turističke mogućnosti arheološkog nalazišta Viminacijum«.

2010.

–  ROMEC XVI – The Roman Military Equipment Conference, Загреб (Хрватска), са радом: “Soldiers, medals and military insignia on tombstones from Viminacium“.  

– Промотивно предавање у Задужбини Илије М. Коларца (Београд), са радом  „Накит и мода у Виминацијуму – светлости велеграда“.

2008.

–     XVII међународни конгрес класичне археологије AIAC “Meetings between cultures in the ancient Mediterranean“, Rim (Italijа), са радом: “ The motive of the she-wolf with Romul and Rem on the tomb stele of Augustal from Viminacium“.

– Научни скуп Академије СПЦ за уметност и конзервацију (Београд), са радом: „Неки од античких мотива у хришћанској уметности“.

2003.

– Међународни симпозијум “Schmuck und tracht der antike im laufe der zeit“, Словачка (Модра Хармонија), са радом: “Earrings, symbols of femininity of Viminaciums women“.

 

Монографије

Бебина Миловановић, Налази наушница у римским провинцијама на територији Србије, Београд 2007 (магистарска теза).

 

Чланци

B. Milovanović, Vegetabilni motivi na nadgrobnim spomenicima iz Viminacijuma, VIMINACIVM 12, Požarevac 2001, 109–134.

B. Milovanović, Earrings, symbols of femininity of Viminaciums women, ANOΔOS – Studies of the Ancient World 3, Trnava, 2003, 131–143.

B. Milovanović, Slučajni nalazi staklenih posuda iz Viminacijuma i okoline, Glasnik SAD 21, Beograd 2005, 293–317.

B. Milovanović, A. Raičković, S. Redžić, Stilsko-tipološke odlike i poreklo formi naušnica rimskog perioda u Srbiji, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 61–80.

B. Milovanović, S. Rеdžić, A. Raičković, Krstaste fibule u grobovima viminacijumskih nekropola, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 27–45.

B. Milovanović, A. Raičković, S. Rеdžić, Posude sa apliciranim zmijama iz zanatskog centra Viminacijum, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 69–76.

B. Milovanović, A. Raičković, Delovi olovnih vodovodnih cevi sa Viminaciujuma, Arheologija i prirodne nauke 3, Beograd 2007, 25–30.

B. Milovanović, D. Rogić, D. Despotović,  Fragmenti zidnog slikarstva sa Termi iz Viminacijuma, Arheologija i prirodne nauke 3, Beograd 2007, 75–81.

B. Milovanović, Simbolika prikazanih životinja na nadgrobnim stelama iz Viminacijuma, Arheologija i prirodne nauke 4, Beograd 2008, 15–25.

B. Milovanović, A. Raičković, Rezultati istraživanja jugozapadnog dela lokaliteta Pirivoj (Viminacijum), Arheologija i prirodne nauke 5, Beograd 2009, 7–29.

B. Milovanović, Neki od hrišćanskih motiva u antičkoj umetnosti, Zbornik radova - Ikonografske studije 2, Beograd 2009, 99-106.

S. Golubović, M. Korać, B. Milovanović, Arheološki park Viminacijum –turistička atrakcija, Turistički imidž Srbije kao faktor razvoja privrede, Prolom Banja 2010, 74–76.

B. Milovanović, N. Mrđić, The She-Wolf Motif with Romulus and Remus on a            Tomb Stela of an Augustal from Viminacium, u: Bollettino di Archeоlogia on line, Volume Speciale (The XVII International Congress of Classical Archaeology meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean, 22–23 Sept. 2008 in Roma), 90-94. Roma: Ministero per I Beni e le Attivita Culturali, http://151.12.58.75/archeologia/

B. Milovanović, А. Раичковић, Development and Changes in Roman Fashion – Showcase Viminacium, Arheologija i prirodne nauke 6/2010, Београд 2011, 77–108.

B. Milovanović, » Turističke mogućnosti arheološkog nalazišta Viminacijum«, Savetovanje -održivi razvoj grada Požarevca i energetskog kompleksa Kostolac, Zbornik radova, Kostolac 2012, 13-21.

B. Milovanović,  Miniature decorative needles from Viminacium, Arheologija i prirodne nauke 7, Beograd (2011), Beograd 2012,  167- 171.