Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

ISSN 1450-5193

http://scindeks.ceon.rs/

SINGIDUNUM 1 (edited by Marko Popović) (English summary: Singidunum  ... [ даље ]


Др Драгана Гавриловић, научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија
Тел. +381 11 3282 081, 2637 191
Факс +381 11 2180 189

Пројекат: Виминацијум, римски град и легијски војни логор - www.viminacium.org.rs


 

Образовање:

(2003) Дипломирала на Академији СПЦ за уметности и конзервацију у Београду.

(2005- 2008) Магистрирала на факултету Примењених Уметности у Београду

       (од 2009) Рад на изради докторске тезе „Технологија израде античког зидног cликарства на територији             Србије“

 

Стручна усавршавања: 

- Централни институт за конзервацију из Београда – CIK и Виши институт за конзервацију и рестаурацију из - ISCR  (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro), Archaeological Wall Paintings Conservation  Course, Ниш, Србија, 13 јуни - 29 јули 2011.

- ICCROM, Regional course on archaeological conservation (Butrint) , Albanija, 2007.

- Специјалистички курс „Савремене методе у конзервацији слика“, Народни музеј, Београд, 2003.

- Специјалистички курс „Савремене методе у конзервацији икона“, Народни музеј, Београд, 2003.

- Школа старих сликарских техника, Нови Пазар 2001, 2002.

 

Запослење:

2005. запослена у Археолошком институту.

 

Најважнија учешћа на ископавањима:

Од 2004. члан истраживачке екипе на Виминацијуму.

 

Руковођење теренским истраживањем:

- Обрада фрагмената зидних слика са археолошког налазишта Сирмијум, Руководиоци пројекта Драгана Рогић - Археолошки институт и Мирослав Јесретић -Музеј Срема, 2010 и 2012.

 

Области научног истраживања:

 - Конзервација зидних слика

 - Иконографска анализа античких фресака 

- Технологија античког сликарства

 

Језици:
енглески

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства:

- Rogić, Dragana, Bogdanović, Ivan. „Slikana dekoracija zida arene amfiteatra u Viminacijumu“. Rezultati saradnika Arheološkog instituta u 2011. godini, Viminacijum, 28. mart 2012.

- Рогић, Драгана, Анђелковић, Јелена, Николић, Емилија. „Од венца до круне – развој идеје и значења у визуелној култури касне антике и раног хришћанства“. Српска теологија данас: Четврти годишњи симпосион, Београд, 25 – 26. мај 2012.

- Анђелковић, Јелена, Николић, Емилија, Рогић, Драгана. „Трапезни пресек гробних конструкција на Виминацијуму и могући утицаји на његов настанак“. Српско археолошко друштво, XXXV скупштина и годишњи скуп, Ваљево 24 – 26. мај 2012.

- Nikolić, Emilija, Rogić, Dragana. “Phenomenon  of  Disneyfication: The Necessity in Archaeological Heritage Protection?”. Archaeological Heritage –  its Role in Education, Presentation and Popularization of Science, Symposium, Viminacium, 5 - 8. Oktobar 2012.

- Рогић, Драгана, Анђелковић, Јелена, Међународни конгрес византолога, НИШ И ВИЗАНТИЈА X, „Ниш – мартириополис и царски град“ од 3-5.јуна 2011. Учествовала са радом: „Вегетабилни мотиви у касноантичком и ранохришћанском фунерарном сликарству на територији Србије“

- Rogić, Dragana, Nikolić, Emilija, Anđelković, .Jelena. “Making the Authentic History: Relocation of Buildings and Dislocation of Wall Paintings at the Archaological Site of Viminacium as a Result of a Local Catastrophe”. Second Interdisciplinary Conference: Disasters, Catastrophes and the Ends of the Worlds In Sources, Pultusk, 25 – 27. jun 2012.

- Jelena Anđelković Grašar, Dragana Rogić, Emilija Nikolić, Viminacium, Archaeological Park – Modern Code for Re-Reading the past of the Roman City and Legionary Camp, Proceedings of Second Interdisciplinary Conference: Disasters, Catastrophes and the Ends of the Worlds In Sources, Pultusk,  2013

- Gajič-Kvašćev, Maja, Rogic, Dragana, Andrić, Velibor, “The Roman wall paintings from Viminacium- analysis of the pigments, European Conference on X-Ray Spectrometry, Viena 2012.

- The Eleventh International Colloquium, 13th-17th September 2010. The general theme of the Colloquium “Painting between Local- and Period-Styles”, Ephesos/Selçuk, Turkey. Учествовала са радом: "Wall decoration at Amphitheater of Viminacium".

- Иконографске студије 2, Ректорат универзитета уметности, Београд, 29 - 31октобар 2008. Учествовала са радом: "Предлог рестаурације и презентације делова декоративног сликарства виминацијумских терми ".

 

Библиографија

- Rogić, Dragana, Nikolić, Emilija, Jesretić, Miroslav. “Astragal und Eiformige Motive auf Stuckdekor der Wandmalerei Sirmiums“, Старинар LXI  (2011), pp.205-221.

- Nikolić, Emilija, Anđelković Jelena, Rogić, Dragana. „Archaeological Park as a Product of Emotional Design: Design and Organization of a Park based on the exploration of Visitors’ Emotions“. Archaeology and Sciences 6/2010 (2011), pp.259-270.

- Rogić, Dragana, Anđelković Grašar Jelena. “ Vegetabilni motivi u kasnoantičkom i ranohrišćanskom funerarnom slikarstvu na teritoriji Srbije, Niš i Vizantija X, str. 85-104, 2012.

- Anđelković Jelena, Rogić, Dragana, Nikolić, Emilija. “Peacock as a Sign in the Late Antique and Early Christian Art”. Archaeology and Sciences 6/2010 (2011), pp.231-248. - Nikolić, Emilija, Anđelković Grašar Jelena, Rogić, Dragana. “Authenticity in Presenting History: The Influence of Ruins on Visitor’s Impressions “. Archaeology and Sciences 7/2011 (2012), pp.231-240.

- Anđelković Grašar Jelena, Nikolić, Emilija, Rogić, Dragana. “Symmetry of the iconography of surfaces and spaces from the Viminacium tombs G 160, G 5517 and G 2624”. Archaeology and Sciences 7/2011 (2012), pp.241-267.

- Rogic, Dragana, Gajić-Kvaščev, Maja, Andrić, Velibor, ”Analiza plavih i zelenih pigmenta oslikanih grobnica iz Viminacijuma”, Archaeology and Sciences 7/2011 (2012), pp.268-290.

- Rogić, Dragana, Bogdanović, Ivan. „Slikana dekoracija zida arene amfiteatra u Viminacijumu“. Arheologija u Srbiji: projekti Arheoloskog instituta u 2011. godini. Arheološki institut Godišnjak 2011. godina. Beograd: Arheološki institut, 2012, str. 46-49

- Рогић, Д, ''Проблематика одлепљивања подлепљених слика'', Живопис 4, 2010.

- Рогић, Д, Марковић, С. ''Реконструкција античког сликарства са локалитета Над Клепечком, Живопис 4, 2010.

- Рогић, Д., Деспотовић, Д. ''Предлог рестаурације и презентације делова декоративног сликарства виминацијумских терми'', Иконографске студије 2, 2008.

- Рогић, Д., , Миловановић, Б. Деспотовић, Д. ''Конзерваторски радови на фреско фрагментима са Терми археолошког локалитета Виминацијум'', Археологија и природне науке, No. 3, 2008.

- Раичковић, А. Реџић, С. Рогић, Д. Теракоте са простора занатског центра Виминацијум, Археологија и природне науке, No. II, 2006.

- Рогић, Д. Мрђић, Н. Влага-узрок штете на фреско сликарству, Археологија и природне науке, No. I, 2006.

               

 

Објављени апстракти:

- Maja Gajić-Kvaščev, Dragana Rogić, Velibor Andrić, „The Roman Paintings from Viminacium-analysis of the pigments“, EXRS 2012, June 18-22, Vienna, Austria, Europian Conference on X-Ray Spectrometry, Organized by: Atominstitut, Vienna University of Technology, pp. 183.

- Анђелковић, Јелена, Николић, Емилија, Рогић, Драгана. „Трапезни пресек гробних конструкција на Виминацијуму и могући утицаји на његов настанак“. Програм, извештаји и апстракти: Српско археолошко друштво, XXXV скупштина и годишњи скуп, Ваљево. ур. Војислав Филиповић, Драгана Антоновић. Ваљево: Српско археолошко друштво, 2012, стр.61-62.

- Nikolić, Emilija, Rogić, Dragana. “Phenomenon  of  Disneyfication: The Necessity in Archaeological Heritage Protection?”. Book of Abstracts: Archaeological Heritage –

its Role in Education, Presentation and Popularization of Science, Symposium, Viminacium. eds. Miomir Korać, Slaviša Perić. Belgrade: Archaeological Institute, 2012, pp.25-26.

- Rogić, Dragana, Bogdanović, Ivan. „Slikana dekoracija zida arene amfiteatra u Viminacijumu“. Rezultati arheoloških istraživanja u 2011. godini: apstraki. ur. Slaviša Perić. Beograd: Arheološki institut, 2012, str.23-24

- Rogić Dragana, Andjelković Grašar Jelena, Nikolić, Emilija. “Wreath - its use and meaning in ancient visual culture, Religija i tolerancija 18

- Rogić, D, Wall decoration at Amphiteater of Viminacium, Abstrakt, XI.

Internationales Kolloquium, Antike Malerei zwischen Lokalstil und Zeitstil? 2010.

 

 Остало:

 - Илустровала књигу ''Битка на Чегру'', 2009.

 - Илустровала књигу ''Itinerarium Romanum Serbiae'', 2008.

 - Илустровала друштвену игру: ''Mистерија императорове смрти'', 2005.

 - Радила илустрације за часопис‚''Звонце'' 2004-2009.

 - Сликарски радови (члан тима) у цркви Светог Николе у Голупцу, 2003.

 

Изложбе:

- ''Хероји вере-хероји историје '', Галерија Прогрес, Београд, 2008.

- ''Хорови међу фрескама'', Галерија Фресака, Београд, 2004.

- Изложба икона, Галерија Стара капетанија, Земун, 2004.

- Изложба икона, ''Руски дом'', Београд, 2004.

- Изложба радова чланова УЛУПУДС-а, Галерија УЛУПУДС, Београд 2003.

-''Подигнимо Ступове'', Галерија фресака, Београд, 2002.

-''У славу и одбрану иконе'', Златибор, 2002.

-''Осма изложба икона'', Дом Културе, Шабац, 2002.

- ''Четврта изложба икона'', Дом Културе, Шабац, 2002, 2001.

- Изложба икона и минијатура, Галерија Конак, Обреновац, 2001.

- Изложба копија фресака, Дом Културе, Нови Пазар, 2001.

- Изложба копија фресака, Дом Културе, Нови Пазар, 2000.

 

Чланства:

ULUPUDS од 2005.

REANTICA од 2003.