Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

ISSN 1450-5193

http://scindeks.ceon.rs/

SINGIDUNUM 1 (edited by Marko Popović) (English summary: Singidunum  ... [ даље ]


Емилија Николић, истраживач-сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија
Тел. +381 11 3282 081, 2637 191
Факс +381 11 2180 189
emilij@gmail.com

Пројекат: Виминацијум, римски град и легијски војни логор - www.viminacium.org.rs


 

Занимање

2006. Дипломирани инжењер архитектуре.

Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације, од 2009. године.

 

Образовање

Дипломирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, 2006. године; изборни програм основних студија - развој и теорија архитектуре и уметности.

Редован студент докторских студија Архитектонског факултета Универзитета у Београду, од 2010/2011.

 

 

Радионице и изложбе:

 • Међународна школа енглеског језика у Оксфорду, Енглеска, 1995.
 • Републичке ликовне колоније организације Креативних и даровитих Србије - К.И.Д.С. (Караташ, 1996. и Стара Планина, 1997.) са изложбама слика (Дом Војске Југославије, Београд, 1996. и 1997.).
 • Изложба студентских радова са конкурса „Изложбени павиљон ISOVER“, Архитектонски факултет, Београд, 2003.
 • Изложба студентских радова у Конаку кнегиње Љубице и Општини Савски венац, под називом „Пројекат ревитализације просторне културно-историјске целине Топчидер“, 2004.
 • Међународна радионица студената архитектуре, INDESEM 2005 (International Design Seminar), под називом ”Architecture As A Political Act“, Faculteit Bouwkunde, TU Delft, Холандија (тутор арх. Малкит Шошан (Malkit Shoshan), F.A.S.T., Израел).

 

Стручна усавршавања

 • INDESEM 2005, Architecture As A Political Act, Архитектонски факултет, TU Delft, Холандија
 • Виминацијум, Археолошки институт, Београд, 2004-2006
 • Декорос, д.о.о., арх. Ђорђе Митровић, Београд,  2003-2004

 

Запослење:

 • 2011 Археолошки институт, Београд
 • 2008-2011 Центар за нове технологије Виминацијум, д.о.о., Београд 
 • 2006-2008 Манпројект, д.о.о., арх. Александар Николић, Београд

 

Архитектонски пројекти:

2003 - 2012

Конкурсно решење аквапарка у Москви, Русија – сарадник на изради конкурсног пројекта.

Туристичко-рекреативно насеље Рјепино, Русија  – сарадник на изради идејног урбанистичког решења.

Реконструкција хотела Bianca-Resort i SPA у Колашину, Црна Гора – сарадник на изради идејног решења – пројекат реализован.

Реконструкција хотела 4. јули у Петровцу, Црна Гора  – сарадник на изради извођачког пројекта - пројекат реализован.

Адаптација и уређење ентеријера хотела Амбассадор, Санкт Петерсбург, Русија  – сарадник на изради пројекта ентеријера - пројекат реализован.

Адаптација и уређење ентеријера стана у Београду, Ул. Жарковачка – сарадник на изради идејног пројекта - пројекат реализован.

Породична кућа на Дедињу, Ул. Мирка Томића – пројектант идејног пројекта у тиму - пројекат реализован.

Пословно-комерцијални објекат Gorenje Studio на Новом Београду – пројектант идејног и главног пројекта у тиму - пројекат реализован.

Адаптација и уређење ентеријера амфитеатра и комуникација Савезне управе царина у Београду -  пројектант идејног и главног пројекта у тиму – пројекат реализован.

Aдаптацијa и уређењa ентеријера канцеларија управе Електродистрибуције Београд, Ул. Масарикова – пројектант идејног и главног пројекта у тиму - пројекат реализован.

Адаптација и уређење ентеријера дискотеке и кафеа Дома културе у Новоагањску, Русија – сарадник на изради извођачког пројекта - пројекат реализован.

Породична кућа у Земуну, Ул. Сремска – аутор идејног решења - пројекат реализован.

Административни објекат у кругу фабрике Prim d.o.o. у Костолцу – аутор и одговорни пројектант идејног решења, идејног и главног пројекта.

Трафостаница у Ужицу – одговорни пројектант главног пројекта - пројекат реализован.

Адаптација и уређење ентеријера стана у Београду, Ул. Иван Бегова -  аутор идејног решења у тиму – пројекат реализован.

Адаптација стана на Новом Београду, Ул. Булевар Зорана Ђинђића – аутор и одговорни пројектант идејног решења и идејног пројекта – пројекат реализован.

Презентација античког локалитета римске виле рустике у Миришту, Петровац, Црна Гора – аутор идејног решења.

Заштита дела археолошког локалитета Municipium Malvesiatium, Скелани, БиХ – аутор идејног решења.

Услужни објекти у археолошком парку Виминацијум (санитарни блок, таверна-ресторан и сувенирницa)  - аутор, пројектант и одговорни пројектант идејних решења, идејних и главних пројеката - пројекти реализовани.

Археолошки научно – истраживачки центар Domus Scientiarum Viminacium, Виминацијум – аутор идејног решења у тиму, пројектант и одговорни пројектант идејног и главног пројекта и пројекта ентеријера са елементима опремања – пројекат реализован.

Измештање занатског центра из круга ТЕ „Дрмно“ на локацију у оквиру археолошког парка Виминацијум – одговорни пројектант у тиму.

Различити садржаји у археолошком парку Виминацијум који ће се реализовати у виду идејних и главних пројеката у наредном периоду – изложбена грађевина Палеонтолошког парка, реконструкција амфитеатра и покривање аквадукта  – аутор идејних решења у сарадњи са сарадницима пројекта Виминацијум и спољним сарадницима.

 

О грађевини Domus Scientiarum Viminacium:

Jevtić, Milorad H.Moderna vila rustika u Viminacijumu” (Novi objekti). DaNS (Novi Sad),  67 (2009), str. 10-15.

Јевтић, Милорад Х. „Мост на Ади“ (Прикази – Архитектура). НИН (Београд), 3183 (2011), стр. 86.

Јевтић, Милорад Х. „Виминацијум плус“ (Критика – Архитектура). НИН (Београд), 3167, (2011), стр. 58.

 

Учешћа на ископавањима:

Виминацијум 2004-2006

Истраживање античких терми и израда ситуације.

Истраживање античких некропола на локалитетима Пиривој и Код Кораба и израда ситуација.

Истраживање античких објеката на локалитетима Хумка, Обрешова бара и ПЛБ5 и израда ситуација.

 

Обрада материјала:

Виминацијум 2011-2013

Лабораторијске анализе римских малтера амфитеатра у сарадњи са Институтом за испитивање материјале Србије а.д. (ИМС).

Области научног истраживања:

Историјске конструкције, материјали и технике грађења.

Проучавање и заштита градитељског наслеђа.

Историја и теорија архитектуре и уметности.

 

Учешћa на скуповима:

Годишњи скуп Археолошког института Београд, Виминацијум, 28. март 2012. „Путевима развоја једног археолошког парка: Domvs Scientiarvm Viminacivm” и

 „Проучавање малтера из виминацијумског амфитеатра као основа за његову будућу конзервацију и рестаурацију“ (са Иваном Богдановићем).

састанак међународног удружења археолошких паркова и музеја на отвореном, Open Arch, када је Виминацијум  - Археолошки институт Београд постао званични партнер ове организације, Модена, Италија, 13 – 15. април.

Српска теологија данас: Четврти годишњи симпосион, Београд, 25 – 26. мај 2012. „Од венца до круне – развој идеје и значења у визуелној култури касне антике и раног хришћанства“ (са Драганом Рогић и Јеленом Анђелковић).

XXXV скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва, Ваљево 24 – 26. мај 2012. „Трапезни пресек гробних конструкција на Виминацијуму и могући утицаји на његов настанак“ (са Јеленом Анђелковић и Драганом Рогић).

Second Interdisciplinary Conference: Disasters, Catastrophes and the Ends of the Worlds In Sources, Пултуск, Пољска, 25 – 27. јун 2012. “Making the Authentic History: Relocation of Buildings and Dislocation of Wall Paintings at the Archaological Site of Viminacium as a Result of a Local Catastrophe”

Archaeological Heritage –  its Role in Education, Presentation and Popularization of Science, Symposium, Viminacium, 5 - 8. oктобар 2012. “Phenomenon  of  Disneyfication: The Necessity in Archaeological Heritage Protection?” (са Драганом Рогић).

Planning, Design, Construction and Renewal in the Civil Engineering, iNDiS 2012, International Scientific Conference, Нови Сад, 28– 30. новембар 2012. “Facade Renewal of Generalštab Building in Rehabilitation and Adaptive Reuse Processes“ (са Иваном Делић-Николић).

 

Објављени радови:

Rogić, Dragana, Nikolić, Emilija, Jesretić, Miroslav. “Astragal und Eiformige Motive auf Stuckdekor der Wandmalerei Sirmiums“. Старинар LXI  (2011), pp. 205-221.

Nikolić, Emilija, Anđelković Jelena, Rogić, Dragana. „Archaeological Park as a Product of Emotional Design: Design and Organization of a Park based on the exploration of Visitors’ Emotions“. Archaeology and Sciences 6/2010 (2011), pp. 259-270.

Anđelković Jelena, Rogić, Dragana, Nikolić, Emilija. “Peacock as a Sign in the Late Antique and Early Christian Art”. Archaeology and Sciences 6/2010 (2011), pp. 231-248.

Nikolić, Emilija, Delić-Nikolić, Ivana. “Facade Renewal of Generalštab Building in Rehabilitation and Adaptive Reuse Processes“. Proceedings: Planning, Design, Construction and Renewal in the Civil Engineering, iNDiS 2012, International Scientific Conference, Novi Sad. eds. Vlastimir Radonjanin, Radomir Folić, Đorđe Lađinović. Novi Sad: Department of Civil Engineering and Geodesy - Faculty of Technical Sciences, 2012, pp. 550-562

Nikolić, Emilija, Anđelković Grašar Jelena, Rogić, Dragana. “Authenticity in Presenting History: The Influence of Ruins on Visitor’s Impressions “. Archaeology and Sciences 7/2011 (2012), pp. 231-240

Anđelković Grašar Jelena, Nikolić, Emilija, Rogić, Dragana. “Symmetry of the iconography of surfaces and spaces from the Viminacium tombs G 160, G 5517 and G 2624”. Archaeology and Sciences 7/2011 (2012), pp. 241-267

Nikolić, Emilija. „Putevima razvoja jednog arheološkog parka: Domvs Scientiarvm Viminacivm”. Arheološki institut Godišnjak 2011. godina. ur. Vesna Bikić, Snežana Golubović, Dragana Antonović. Beograd: Arheološki institut, 2012, str. 66-68

Nikolić, Emilija, Bogdanović, Ivan. „Proučavanje maltera iz viminacijumskog amfiteatra kao osnova za njegovu buduću konzervaciju i restauraciju“. Arheološki institut Godišnjak 2011. godina. ur. Vesna Bikić, Snežana Golubović, Dragana Antonović. Beograd: Arheološki institut, 2012, str. 58-61

Rogić Dragana, Andjelković Grašar Jelena, Nikolić, Emilija. “Wreath - its use and meaning in ancient visual culture“, Religija i tolerancija 18 (2012), str.129-146.

 

Радови у припреми за штампу:

Nikolić, Emilija, Rogić, Dragana, Anđelković Grašar, Jelena. “Catastrophes as an Inevitable Result of Civilizations Flow: Relocation and Dislocation of Historical Physical Structures at the Archaeological Site of Viminacium, Serbia. Proceedings of Second Interdisciplinary Conference: Disasters, Catastrophes and the Ends of the Worlds In Sources, Pultusk,  2013.

Anđelković Grašar, Jelena, Rogić, Dragana, Nikolić, Emilija. “Viminacium, Archaeological Park – Modern Code for Re-Reading the Past of the Roman City and Legionary Camp”. Proceedings of Second Interdisciplinary Conference: Disasters, Catastrophes and the Ends of the Worlds In Sources, Pultusk,  2013.

 

Остало:

Сарадник у изради анимација за ТВ филм РТС – Viminacium Lumen Meum, 2004.

Предавање на Архитектонском факултету у Београду, на предмету Интегративна заштита градитељског наслеђа, трећа година основних студија, код наставника проф. др Мирјане-Ротер Благојевић, Катедра за историју и теорију архитектуре и уметности, са темом Виминацијум – презентација археолошких локалитета, 2006.

Израда графичке документације за: Ротер Благојевић, др Мирјана. Стамбена архитектура Београда у 19. и почетком 20.века. Београд: Orion Art, 2006. и Golubović, dr Snežana. Grobovi u obliku bunara sa nekropola Viminacijuma. Beograd: Arheološki institut, 2008.

Израда прилога потребних за дизајн светла на концерту Еме Шаплен (Emma Shapplin) на Виминацијуму, 2008.

Припрема Археолошког научно – истраживачког центра Domus Scientiarum Viminacium за одржавање Деветог Унеско самита шефова држава југоисточне Европе, током августа 2011. године - IX Regional Summit of Heads of State of South East Europe, “Contemporary Art and Reconciliation in South-East Europe”, September 02nd, 2011, Viminacium.Израда социо-економске студије и state-of-the-art извештаја Виминацијума и прилога примене Агенде21 за културу у Србији, за потребе пројекта T-PAS -“Tourist Promotion of the Archaeological Sites along the route from Aquileia to Viminacium”, 2012.

 

Језици:

Енглески језик