Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

ISSN 1820-4724

 

Knjiga 1 – Volume 1

The Central Pomoravlje in Neolithization of South East Europe

(editors-in-chef Miloje Vasić, Predrag Vučković, Branislav  ... [ даље ]


Др Милица Тапавички-Илић, виши научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија
Тел. +381 11 3282 081, 2637 191
Факс +381 11 2180 189

Пројекат: Itinerarum Romanum Serbiae, IRS – Viminacium / Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3D визуализације. Од фебруара 2012. руководилац пројекта културе "OpenArch" Европске Уније.


 

Образовање

(1987–1996) Основне студије на Филозофском факултету у Београду, Одељење за археологију

(1997–2000) Магистарске студије на Филозофском факултету у Београду, Одељење за археологију

(1998–2002) Докторске студије на Филипс универзитету у Марбургу, Немачка, Одељење за пра- и протоисторију

 

Запослење

(2002–2004) Кустос Збирке гвозденог доба у Народном музеју у Београду

2004. Научни сарадник у Археолошком институту

 

Стипендије и награде

Од 1998. до 2002. стипендиста за докторске студије Немачке службе за академску размену (DAAD)

 

Руковођење теренским истраживањем:

од 1995. до 1997. на локалитету Косанчићев венац у Београду

 

Области научног истраживања

Романизација домородачких племена у области централног Балкана

 

Језици

Енглески, немачки, италијански

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства

RCRF, LRCW, EAA, EXARC

 

Изложбе

“Silber der Illyrer und der Kelten im Zentralbalkan“, Keltenmuseum – Hochdorf/Enz, 2004–2005.

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 
Milica Tapavički-Ilić (2012): Some Observations concerning painted Pottery in Moesia Superior, Rei Cretariae Romanae Acta Favtorum 42, Bonn 2012, 155-158.
 
Milica Tapavički-Ilić, Vojislav Filipović (2012): A Late Iron Age Grave Find from Syrmia, Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş (ed. S. Berecki), Târgu Mureş 2012, 453-459.
 
Milica Tapavički-Ilić, Snežana Golubović (2012): The Viminacium Archaeological Park and Scientific and Research Centre. In: R. Chowaniec and W. Wieckowski (eds.): Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization, BAR International Series 2443, 2012, 67-73.
 
Milica Tapavički-Ilić, Mirjana Vojvoda (2012): "Inheriting the Throne during the Principate in the Light of Reverse Images on Roman Imperial Coins", Arheologija i prirodne nauke 7, Beograd.
 
Тапавички-Илић, М., The Vranj Find of Iron Tools from the Vicinity of Požarevac in Eastern Serbia, Archaeologia Bulgarica XV, 2011/1, 69–76.
 
Милица Tапавички-Илић (2011): "Једна остава и јeдан случајан налаз гвоздених предмета из околине Пожаревца", Viminacium 16, 7-20.
 
Milica Tapavički-Ilić, Sofija Petković (2011): "Römerzeitliche Keramik aus dem nordöstlichen Turm der Römerstadt Horreum Margi", Starinar LXI, Beograd 2011, 251-273.
 
Milica Tapavički-Ilić, Mirjana Vojvoda (2011): "Provincia Capta et Provincia Fida et Pacata as Reverse Motives on Roman Imperial Coins from the Time of Principate", Arheologija i prirodne nauke 6, Beograd 2011, 109-138.

Тапавички-Илић, М., Једна остава и јeдан случајан налаз гвоздених предмета из околине Пожаревца, Viminacium 16, 2011, 7–20.

Тапавички-Илић, М., Војвода, М., PROVINCIA CAPTA and PROVINCIA FIDA ET PACATA as reverse motives on Roman Imperial coins from the time of Principate, Arheologija i prirodne nauke 6/2010, Београд 2011, 109–138.

Тапавички-Илић, М., Петковић, С., Римска керамика из североисточне куле римског утврђења Horreum Margi, Старинар LXI, Београд 2011, 251–274.

Tapavički-Ilić, M.  (2010): Dacian Ware at Horreum Margi, in: LRCW 3, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, Archaeology and archaeometry, Comparison between western and eastern Mediterranean, BAR International Series 2185 (II), 979–982.

Tapavički-Ilić, M.  (2009): Glazed pottery as grave goods (shown on the examples from Viminacium),  in: Late Roman glazed pottery in Carlino and in central-east Europe. Production, function and distribution, Carlino 2009, BAR International Series 2068, 2010, 123–131.

Tapavički-Ilić, M.  (2009): Keltische Keramiktradition zur Römerzeit (bei den Treverern und den Skordiskern), Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, Saarbrücken 2009.

Tapavički-Ilić, M.  (2008): Finds of Dacian Pots from the Roman Graves in Viminacium, Proceedings of the 10th International Colloquium of Funeraray Archaeology „Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th century B. C. to 3rd century A. D.)“, Editura Istros Muzeul Brăilei, Tulcea, Румунија, Brăila–Braşov, 215–224.

Тапавички-Илић, М. (2008): Прилог опредељивању римских грађевинских остатака са локалитета Косанчићев венац 12–16 у Београду, Археологија и природне науке 3, 19–23.

Тапавички-Илић, М. (2008): Археолошки паркови и музеји на отвореном, Лесковачки зборник XLVIII, 291–312.

Tapavički-Ilić, M.  (2008): The Romanization of Scordiscian Pottery (as shown by the example of bowl finds from Viminacium), Rei Cretariae Romanae Acta 40, 195–197.

Тапавички-Илић, М. (2007): Келтски гробови са Рудина у Старом Костолцу, Гласник САД 23, 245–252.

Tapavički-Ilić, M.  (2007): Fortification System of the Scordisci; Proceedings of the  International Archaeological Conference "The Lower Danube in Antiquity"(VI C BC – VI C AD), 6–7. 10. 2005, Bulgaria – Tutrakan, Sofia 2007. Ed.: Lyudmil F. Vagalinski, 83–90.

Tapavički-Ilić, M., Mirjana Arsenijević (2006): Stočarstvo centralnog Balkana na prelasku Stare u Novu eru, Arheologija i prirodne nauke 2, 91–96.

Arsenijević, M., Tapavički-Ilić, M., Redžić, S. (2006): Jedan redak primerak kovanja Avgusta Oktavijana pronađen na Viminacijumu, Arheologija i prirodne nauke 2, 87–90.

Tapavički-Ilić, M., Arsenijević M. (2006): Poljoprivreda centralnog Balkana na prelasku Stare u Novu eru, Arheologija i prirodne nauke 1, 111–118.

Arsenijević, М., Tapavički-Ilić, M., Redžić S. (2006): Dva nova tipa reversnih predstava kovnice Nikeje sa nekropole Više grobalja, Arheologija i prirodne nauke 1, 107–110.

Tapavički-Ilić, M.  (2006): Relations of Celtic Mintings to Roman Monetary System (Shown on the Еxample of Scordisci and Treveri), Старинар LV, Београд, 35–51.

Тапавички-Илић, М. (2006): Фортификациони систем Скордиска у источном Срему, Зборник радова са симпозијума «Балкан и Панонија кроз историју», Нови Сад, 51–57.

Tapavički-Ilić, M., Reiche Fürsten, fremde Völker, Archäologie in Deutschland 4/5, 58–61.

Tapavički-Ilić, M. (2004): Die Skordisker – ein keltisches Volk im Mittelbalkan, у: Silber der Illyrer und der Kelten im Zentralbalkan, каталог изложбе, Keltenmuseum – Hochdorf/Enz.

Tapavički-Ilić, M. (2004): Manche Überlegungen zur Romanisierung der Skordisker, Balcanica XXXIII,  7–18.

Tapavički-Ilić, M. (2004): Die Romanisieurng der Skordisker, Internationale Archäologie 84, Rahden/Westf.

Тапавички-Илић, М. (1998): Нови налази римског новца са ископавања на локалитету Косанчићев венац 12–16 у Београду, Нумизматичар XXI, 54–62.

Тапавички-Илић, М. (1998):  Неки од резултата најновијих ископавања у Београду, ул. Kосанчићев венац 12–16, Гласник САД 14, 119–126. 

 

Aпстракти:

Milica Tapavički-Ilić, Mirjana Vojvoda (2012): "Tipologija oljenk z rimskega grobišča "Kod Bresta - Viminacij"", Materiali конгреса Ex-Oriente-Lux, "IV. Mednarodni kongres Zveze raziskovalcev svetil, Zveze ILA" (IV. International Congress of the International Lychnological Association), Ptuj, Slovenia, 12-13.

Милица Тапавички-Илић (2012): "Дачке шоље и дачки лонци – развој кроз историју и праисторију", Програм, извештаји и апстракти са XXXV скупштине и годишњег скупа САД (Српског Археолошког Друштва), Ваљево, 54.

Milica Tapavički-Ilić (2012): "Late Iron Age Finds from Roman Graves in Viminacium", Book of Abstracts,  “Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World” Петница, 86.

Milica Tapavički-Ilić (2012): "The story of Dacian Pots and Dacian Cups", Book of Abstracts, "XXII International Limes Congress", Русе, Бугарска, 122.

Milica Tapavički-Ilić, Jelena Anđelković Grašar (2012): "Senior Visitors, Junior Enthusiams" Book of Abstracts, "Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science", Виминацијум, Београд, 33.

Milica Tapavički-Ilić, Jelena Anđelković Grašar (2012):"OpenArch, European Project of Popularizing Archaeology", Book of Abstracts, "Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science", Виминацијум, Београд, 30.

Milica Tapavički-Ilić (2011): "Grabbeigaben als Ausdruck des Venuskultes in Viminacium, Provinz Moesia Superior", "Prähistorische und antike Göttinnen, Befunde - Interpretation - Rezeption", Abstracts, Хајлброн 25 - 27. 03. 2011, 23-24.

Milica Tapavički-Ilić, Dragana Spasić-Đurić (2011): Hackamore from Šljivovac in eastern Serbia, XVIIth International Congress of Ancient Bronzes, Kubaba (Arkeoloji-Sanat Tarihi-Tarih Dergisi), god. 8, br. 17, Izmir 2011, 98.

Milica Tapavički-Ilić, Vojislav Filipović (2011): "An interesting Late Iron Age Grave Find from Syrmia", Program and Abstracts of the International Colloquium "Iron Аge Rites and Rituals in the Carpathian Basin", Târgu Mureş, Румунија, 13.

Milica Tapavički-Ilić, Snežana Golubović (2011): "Archaeological Park and scientific and Research Center Viminacium. A  Model of Popularization of Archaeology", Abstracts of the international conference "Archaeological Heritage - Methods of Education and Popularization", Варшава, 2-3.

Tapavički-Ilić, M. (2010): Long Tradition of Painted Pottery in Moesia Superior, Abstracts, The 27th Congress of R.C.R.F., Beograd, 19–26. September 2010, 38.

Tapavički-Ilić, M. (2008): Dacian Ware as Grave Goods on Roman Cemeteries of Viminacium, 10. међународни конгрес „Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th century B. C. to 3rd century A. D.)“, Tulcea, Румунија, 10–12. 10. 2008, 20.

Tapavički-Ilić, M. (2008): Finds of Dacian Ware in Horreum Margi, Serbia,  LRCW 3, IIIrd International Conference on Late Roman Coarse Wares, cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Comparison between Western and Eastern Mediterranean), Parma/Pisa, 26–30. март 2008, 105.

Tapavički-Ilić, M. (2008): Glazed Pottery as Grave Goods (shown on the Examples from Viminacium, Serbia),  LRCW 3, IIIrd International Conference on Late Roman Coarse Wares, cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Comparison between Western and Eastern Mediterranean), Parma/Pisa, 26–30. март 2008, 104–105.

Tapavički-Ilić, M., Speal C. S. (2007): Towards Development of Human Osteological Collections in Serbia: The Research Value of Iron Age Graves at Kostolac, Abstracts Book, 13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Задар, Хрватска, 18–23. 09. 2007, 338.

Tapavički-Ilić, M. (2006): The Romanization of Scordiscian Pottery; Abstracts, The 25th Congress of R.C.R.F., Durrës, 24 September – 1 October 2006, 31.

Tapavički-Ilić, M. (2004): Manche Überlegungen zur Romanisierung der Skordisker, Résumés, IXe Congrès International d'Études Sud-Est Européennes, Tirana, 30 août – 3 septembre 2004, 170.

 

Прикази:

Милица Тапавички-Илић (2012): Славица Крунић, Античке светиљке из Музеја града Београда (и начини илуминације у Сингидунуму од I. до средине V. века), издање Музеја града Београда, Београд 2011, Старинар LX II, 105-107.

Тапавички-Илић, М. (2010): Бранко Најхолд, Таурунум Скордиска, Земун 2010, Старинар LX, 150–152.

Tapavički-Ilić, M. (2010):  Иво Д. Чолаков, Римски и ранновизантийски метални инструменти от територията на България (I – началото на VII век), НОУС ЕООД, София 2010 (Ivo D. Cholakov, Roman and Early Byzantine Metal Tools on the Territory of Bulgaria (the 1st – the beginning of the 7th century), Nous Eood, Sofia 2010), Archaeologia Bulgarica XIV,3, 2010, 93–96.

Тапавички-Илић, М. (2007): 25. конгрес Rei cretarie Romanae Fautores, 24. септембар – 1. октобар 2006, Драч, Албанија, Гласник САД 23, 449–452.

 

У штампи:

Milica Tapavički-Ilić (2011): "Grabbeigaben als Ausdruck des Venuskultes in Viminacium, Provinz Moesia Superior", акта са конгреса "Prähistorische und antike Göttinnen, Befunde - Interpretation - Rezeption", Хајлброн, Немачка.

Milica Tapavički-Ilić, Dragana Spasić-Đurić (2011): Hackamore from Šljivovac in eastern Serbia, акта са конгреса XVIIth International Congress of Ancient Bronzes, Izmir.

Milica Tapavički-Ilić (2011): Späteisenzeitliche Funde aus römerzeitlichen Gräbern Viminaciums" акта са конгреса "Eisenzeit und Geschlechterforschung. Bilder - Räume - Rollenverteilungen", Бремен.

Милица Тапавички-Илић, Софија Петковић (2011): "Римски жишци из Horreum Margi-ја", акта са конгреса "Античке светиљке: типологија, хронологија, орнаментика", Београд.