Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Knjiga 1 – Volume 1

Lazar MIRKOVIĆ, Miroslavljevo evanđelje

(French summary: Lazar Mirković,L'évangile de Miroslav), 1950. – 47 pp., 47 pls.; 23  ... [ даље ]

Др Миомир Кораћ, научни саветник
Археолошки институт
Кнеза Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија
Тел. +381 11 3282 081, 2637 191
Факс +381 11 2180 189
Моб.+38163340047
E-mail: misko@mi.sanu.ac.rs; korac.miomir@gmail.com

Пројекат: Виминацијум, римски град и легијски војни логор
www.viminacium.org.rs


 Образовање:

 • (1996) докторат „Античке лампе са територије Виминацијума“ одбрањен на Филозофском Факултету у Београду
 • (1990) магистарски „Касноантичка и рановизантијска утвђења на Дунаву“ одбрањен на Филозофском Факултету у Београду
 • (1980) дипломирао на Филозофском Факултету у Београду

Запослење:

 • oд 1981. године запослен у Археолошком институту
 • 2007-2008 помоћник министра културе Републике Србије

Стипендије и награде:

 • од 1981 до 2010. више студијских боравака у Великој Британији  САД
 • Током 2005.  студијски боравк у САД у организацији Америчке владе на "International Visitors programme" у више научних и музејских институцијама у Вашингтону, Њујорку, Чикагу, Бостону, Филаделфији, Балтимору, Лос Анђелесу као и у Пол Гети фондацији. 
 • експерт је Министартва за науку и технолошки развој за оцену пројеката из области историје, архелогије, етнологије, историје уметности и музикологије.
 • Одликован од Председника
 • Одликован од председника владе Парагваја
 • Одликован Октобарском наградом града Пожаревца
 • Одликован наградом Цара Константина у Нишу
 • Одликован наградом Мише Анастасијевића
 • Одликован светски престижном наградом LUNATBWA
 • Одликован златном значком Културно-просветне заједнице  Србије за допринос науци и култури.

Најважнија учешћа на ископавањима:

 • од 1981.-– Виминацијум
 • од 1976. - 80. – Сингидунум
 • од 1976. – 81. – римски војни логори (Ђердап II)

Руковођење теренским истраживањем:

 • од 1997. године koруководи пројектом Виминацијум
 • Руководи научноистраживачким пројектом Виминацијум који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја (тим броји 25 младих научника, од тога 12 доктора наука и 13 докторанада).
 • Оформио је на пројекту Виминацијум је први стални интердисциплинарни тим истраживача из области археологије  (археолози, математичари, геофизичари, истраживачи који је баве сателитском навигацијом и даљинском детекцијом као и 3Д анализом објеката испод површине земље).
 • Са српске стране руководи са 6 међународних пројеката  које финансира Европска унија:
 • T-PASS -пројекат повезује један од најзначајних римских градова, Аквилеју са Виминацијумом. Остварује се у сарадњи са Fondazione Aquileia, Италија и Словенија -;
 • ARCH EAST - пројекат повезује један од најзначајних римских градова Аквилеју са Виминацијумом. Остварује се у сарадњи са Fondazione Aquileia, Италија и Словенија;
 • DANUBE LIMES BREND са 6 земаља (Аустрија, Словачка, Мађарска, Србија, Румунија, Бугарска) Циљ пројекта је да Виминацијум буде предложен за тентативну листу УНЕСКА;
 • SMART DANUBE са 6 земаља (Аустрија, Словачка, Мађарска, Србија, Румунија, Бугарска). Циљ пројекта је да Виминацијум буде предложен за тентативну листу УНЕСКА;
 • OPEN ARCH - експериментална археологија – пројекат повезује  11 земаља  (Шведска, Финска, Велс, Енглеска, Холандија, Француска, Шпанија, Немачка, Аустрија, Швајцарска, Србија).
 • VIMINACIUM STRONCIUM ANALYSIS - антрополошки пројекат стронцијум анализа са Државном антрополошком збирком Немачке из Минхена. На костима покојника из римског периода раде се стронцијум анализе којим се утврђује домицилно порекло становника.
 • Са више универзитета у САД  ради на заједничким пројектима:
 • ИСТРАЖИВАЊЕ РИМСКОГ ГРАДА И ЛЕГИЈСКОГ ЛОГОРА ВИМИНАЦИЈУМА 2001-2005.-заједно са University at Albany, New York, USA .
 • ТЕХНОЛОГИЈА СТАТИСТИЧКОГ УЧЕЊА И ДИСТРИБУИРАНЕ И ПАРАЛЕЛНЕ АНАЛИЗЕ ПОДАТАКА И ПРИМЕНЕ У АРХЕОЛОГИЈИ - 2005-2015.године заједно са Center for Information Science and Technology at Temple University, Philadelphia, USA.
 • ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМ И ПРИМЕНА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У АРХЕОЛОГИЈИ, ИНТЕРНЕТ БАЗЕ ПОДАТАКА И ДИНАМИЧКЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА, 2008-2015.године заједно са University of Wisconsin-Madison, USA.
 • ПРИМЕНА НОВИХ МЕТОДА У АРХЕОЛОГИЈИ, 2003.-2015.године заједно са Temple University, Philadelphia, USA.
 • У периоду од 2003. до 2015. био сам ментор 7 студената на докторским и магистарским студијама и члан или председник комисије за одбрану докторских и магистарских теза код 16 студената.
 • Од 2002. до 2016. одржао сам више десетина предавања на више универзитета у свету: Њујорк, Бостон, Чикаго, Лос Анђелес, Сан Франциско, Лондон, Милано, Венеција, Аквилеја, Келн, Рим, Бордо, Берлин, Ксантен, Малта, Монтевидео, Букурешт, Мадрид, Буенос Ајрес, Асунсион, Бразилија, Сантјаго де Чиле, Лима и Ла Паз.
 • Од 2004. до 2010. је експерт Министарства просвете, науке и технолошког развоја за оцену пројеката из историје, етнологије, археологије, историје уметности и музикологије.
 • Од 2010. је председник интердисциплинарног одбора за оцену пројеката при Министарству просвете, науке и технолошког развоја.
 • Цитираност активности на интернету - 1.208.700.
 • Цитираност научних активности – 168.
 • У периоду од 2003. до 2015. године био је ментор 7 студената на докторским и магистарскиm студијама, а 16 студената као члан или председник комисије за одбрану докторских и магистарских теза.
 • Презентујући резултате научних истраживања Кораћ је од 2002. до 2014. године одржао је више од двадесет предавања на више универзитета: Албани, Њујорк, Бостон, Чикаго, Лос Анђелес, Сан Франциско, Лондон, Милано, Венеција, Аквилеја, Келн, Рим, Бордо и Берлин Малта, Монтевидео, Букурешт, Мадрид, Буенос Ајрес, Асунсион, Бразилија, Сантјаго де Чиле, Лима и Ла Паз заснованим на резултатима пројекта Виминацијум. За време рада у Археолошком институту, као експерт обављао више дужности у министарсту науке. Од 2004. до 2010. године експерт Министарства просвете, науке и технолошког развоја и члан Одбора за оцену пројекта из историје, етнологије, археологије, историје уметности и музикологије.
 • Од 2010. године као експерт Министарста науке вршио је дужност  председника интердисциплинарног одбора за оцену пројекта при Министарству просвете, науке и технолошког развоја.
 • Од 2005.године, оснивач је и уредник научног часописа "Археологија и природне науке" ("Archaeology and science") који има међународну редакцију и излази на страном језику као и резимеом на српски.
 • Уредник је научне едиције од 25 томова грађе са истраживања античких некропола Виминацијума. До 2015. објављена су  3 тома које приказују досадашње резултате највеће римске некрополе са целе територије римског Царства
 • од 1997. Године коруководи а од 2000. године руководи пројектом Виминацијум
 • у оквиру пројекта Ђердап II (1976-1981) руководио је истраживањима на касноантичким и рановизантијским ауксилијарним логорима у Љубичевцу, Ушћу Слатинске реке и Михајловцу
 • Од 2010. директор Центра за популаризацију науке при Министарству за науку и технолошки развој.
 • Од 2002.године руководи Центром за нове технологије, у којем су експерти са Рударско-геолошког факултета, Математичког факултета, Математичког института САНУ, Електротехничког факултета и Археолошког института САНУ.
 • Од 2000. године руководи и пројектом динамичких презентација на Интернету.
 • Руководи пројектом Примена геофизичких метода у археологији (георадар, магнетизам, даљинска детекција, анализа дигиталног сигнала).
 • Од 1990. године руководи пројектом Информационог система из области археологије.

Области научног истраживања:

 • римски лимес на Дунаву
 • материјална и духовна култура (римски период)
 • становање и сахрањивање (римски период)
 • религија, култ и ритуал (римски период)

Језици:

 • енглески
 • немачки

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства:

Значајнији радови М. Кораћа (монографије, каталози и чланци):

- Model Archaeological data base (Model arheoloske baze podataka), Occasional Publications of the Archaeological Institute, Archaeological Institute Beograd, Beograd 1994

- Superbase for archaeologists (Superbase za arheologe), Occasional Publications of the Museum of Požarevac,  Požarevac 1999

- Old Maps, Engrawings and Photographs in the City of Museum of Belgrade (Stare karte gravire i fotografije iz zbirke muzeja grada Beograda), Beograd 1996

- Slikarstvo grobnica u Viminacijumu (The Paintings in Tombs in Viminacium, Die Malkunst Viminaciums) Archaeological Institute Beograd, Center for New Technologies, Beograd 1998, drugo dopunjeno izdanje 2009

- Itinerarium Romanum Serbiae, Multimedijalni DVD, Tipon, Beograd 2009

- Viminacium - Više Grobalja 281-530 (kremacija) 268-560 (inhumacija), Tom II, Arheološki institut - Centar za nove tehnologije, Beograd 2009

Itinerari degli imperatori romani in Serbia, Center for New Technologies Viminacium, Beograd 2011

- Romanum Serbiae auf dem kulturweg der Römischen Kaiser in Serbien, Center for New Technologies Viminacium, Beograd, 2012 

- IRS Road Of Roman Emperors in Serbia, Center for New Technologies, Beograd 2014

- Antropološka kolekcija Viminacium : nekropola Pećine, Arheološki institut- CNT , Beograd 2014

- ROMAN Limes in Serbia, 2014, Arheološki institut, Beograd 2014.

- Imperatores Romani Pannonia, Moesia, Dacia et Dardania, 2014, Centar za nove tehnologije- Arheološki institut, Beograd 2014

- Exposing mammoths: From loess research discovery to public palaeontological park Quaternary International 2014, International Union for Quaternary Research, 1040-6182

- Remains of mammoths, horses and deer from the Late Middle Pleistocene loess deposits at Nosak (Drmno coal pit), Kostolac Basin, NE Serbia VIth International Conference on Mammoths and their Relatives. S.A.S.G., Special Volume 102 Aristotle University of Thessaloniki, Scientific Annals of,  Grevena, Grееce

- Medicus et chirurgus ocularius iz Viminacijuma (Medicus et chirurgus osularius de Viminacium), Starinar XXXVII (1986), Beograd 1986.

- Medicamente und medizinische Instrumente auf dem Boden aus Jugoslawien, Acta 14th International Congress of Pharmacy, Amsterdam 1989, 428-447.

- Late Roman Tomb with Frescoes from Viminacium, Starinar XLII, Arheološki institut, Beograd 1993, 107-122.

- The Painting of Late Classical Tombs from Viminacium, The Age of Tetrarchs, Scientific Meetings, Vol. LXXV, The Section fir Historical Sciences, Vol. 24, edited by D. Srejović, The Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade 1995, 166 -.183

- Ekspertni sistemi i njihova primena, Veštačka inteligencija - inteligentne mašine i sistemi, Beograd 1997. (Poglavlje u monografiji).

- Cremation burials at Viminacium (I-III c. AD.), Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th c BC – 3rd c. AD), Brăila - Braşov 2008, 109-118.

- Cemetery as a battlefield. Weapon finds from Viminacium cemetaries, ROMEC XVI – The Roman Military Equipment Conference 2007, Xanten (Nemačka). Xantener Berichte, 103-111, 

- Bringing to Life the Ancient City of Viminacium on the Danube, The XXIst international LIMES (Roman Frontiers) congress at Newcastle upon Tyne, 17-23August 2009

- Use of GIS with Multidisciplinary Surveys of a Roman City and Military Camp: Viminacium, Theoretical Roman Archaeology Conference, April 2009, Ann Arbor, University of Michigan, USA

- Cemetery as a battlefield. Weapon finds from Viminacium cemetaries XVI ROMEC (The Roman Military Equipment Conference), Xantener Berichte 16, 2009, 107-123

- Knives and Daggers in Graves from Viminacium XVII Romec (The Roman Military Equipment Conference), Zagreb 24-27 maj 2010

- Exposing mammoths: From loess research discovery to public palaeontological park Quaternary International 2014, International Union for Quaternary Research, 1040-6182

- Danube River Fleet and Viminacium as its Base Bridging the Danube, Roman Occupation and Interaction along the Middle Danube Valley, 1st-5th c. AD, West University Timișoara, Abstractbook, Temišvar, 2014,Rumunija

- Remains of mammoths, horses and deer from the Late Middle Pleistocene loess deposits at Nosak (Drmno coal pit), Kostolac Basin, NE Serbia VIth International Conference on Mammoths and their Relatives. S.A.S.G., Special Volume 102 Aristotle University of Thessaloniki, Scientific Annals of,  Grevena, Grčka,

- Roman Legionary fort Viminacium – Multidisciplinary Research, 40th International Symposium on Archaeometry | ISA 2014 Getty Conservation Institute, Cotsen Institute of Archaeology, University of California Los Angeles, Angeles, California, USA, 2014

-  Photogrametry and Visualization of the Viminacium 40th International Symposium on Archaeometry | ISA 2014 Getty Conservation Institute, Cotsen Institute of Archaeology, University of California Los Angeles, Angeles, California, USA, 2014

 

СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ

После вишедеценијских научних истраживања римских некропола почетком 2000. године М. Кораћ је смело кренуо у истраживање римског града и Виминацијума као и легијског логора VII Клаудије пије фиделис. Са својим тимом младих истраживача после само шест година, 2006. године је отворио"Археолошки парк Виминацијум", први те врсте у нашој земљи. Као што је до сада познато, археолошки паркови се просечно граде 80 до 100 година, али изузетно агилна екипа са Виминацијума је успела да то уради у исузетно кратком року.

Овај археолошки парк је постао изузетно занимљив за посетиоце из неше земље и света. На основу остварених прихода од продаје улазница и сувенира у Археолошком парку Виминацијум, данас живи 100  породица из околних места. На тај начин постао је први економски самоодржив пројекат у Србији из области археолошке науке.

Годишње Археолошки парк посети велики број истраживача из земље и иностранства као и  60.000 туриста из Србије и 17.000 страних туриста који долазе крузерима који крстаре  Дунавом. На Виминацијуму у оквиру међународне сарадње боравили истраживачи са више универзитета ис УСА (Албани, Темпл, Висконсин), и са европских универзитета из Беча, Кембриџа, Анконе, Болоње, Перуђе, Хајделберга, Кобурга, Ротердама, Лондона, Софије, Москве, Сант Петерсбурга.

Кораћ је са својим тимом изградио први археолошки научно-истраживачки центар који се простире на преко 5000 м2 под називом - "Domus Scientiarum Viminacium"-(научноистраживачки центар Виминацијум).Овај научноистраживачки центар је опремљен за смештај, не само истраживача који непосредно бораве током целе године током ископавања на Виминацијуму, већ и за истраживаче који такође са нама раде на заједничким интердисциплинарним пројектима. Објекат је приземан и изграђен  у форми римске виле рустике, са троспратним подземним простором за излагање и чување предмета. Поседује библиотеку са неколико хиљада наслова, научне лабораторије, научно-истраживачки део за смештај римске типологије, више дворана за скупове, депое за смештај предмета, музеј, трепезарију са савремено опремљеном кухињом, рекреативни спа центар са базеном и друге садржаје. У овом објекту може да истовремено борави више од 200 истраживача.

Године 2014. Кораћ је отворио "Мамут парк - Виминацијум". У овом  палеоонтолошком парку смештени су мамути стари око 1.000.000 година и по потпуно очуваној јединки мамута  је јединствен у светским мерилима. Истраживања мамута спроведена су са истраживачима из земље (Универзитети у Београду и Новом саду) и иностранства (Универзитети у Ротердаму и Лондону).

Овај парк је јединствен у светским мерилима и представља посебну атракцију Србије. Посета Археолошком парку Виминацијум и Мамут парку мери се десетинама хиљада посетилаца, што је највећа посета једном налазишту у нашој земљи.

Последњих двадесетак година бави се систематски применом рачунара у археологији. Из тога је произашла сарадња на заједничким пројектима са Математичким институтом, Природно-математичким факултетом и Електротехничким факултетом у Београду. Од 1996. године са поменутим институцијама, а под руководством Археолошког института САНУ, руководи на пројекту изградње и развијању Експертног система и применом вештачке интелигенције из археологије под називом ПАНДОРА.

Заједно са Математичким факултетом, Математичким институтом и Музејом града Београда радио је неколико година на Иновационом пројекту који је имао за циљ да се утврде стандарди и модели за дигитализацију и архивирање културне баштине наше земље. Ради се на утврђивању стандарда и методологије за дизајн и архитектуру ових врста база података.

Бави се и графичким дизајном, и дизајнирао је више десетина књига, плаката посвећених изложбама, јубилејима и промоцијама.

У оквиру Научног програма РТС-а, реализовао је више пројеката: “Римски медицински инструменти”, “Античке лампе”, “ЕС Пандора”, “Старе карте, гравире и фотографије”, “Архивирање културне баштине”. За Научни програм РТС-а урадио је серију емисија под називом “Историја српске археологије”, и „Путевима римских императора“.