Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2018. godini    даље ]


Др Мирјана Д. Војвода, виши научни сарадник

Археолошки институт, Кнеза Михаила 35/IV
тел. +381(0)112637191; факс +381(0)112180189
моб. +381(0)638220326
mirjana.vojvoda@gmail.com

Пројекат: IRS – Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-a, дигитализације и 3Д визуализације (бр. 47018).


 

Образовање:

1993. на Филозофском факултету у Београду одбранила дипломски рад на тему: Антропоморфна пластика са Медведњака.

2002. на Филозофском факултету у Београду одбранила магистарску тезу на тему: Скупни налази римског новца II и III века у Горњој Мезији као археолошке потврде варварских упада.

2005. на Филозофском факултету у Београду одбранила докторску дисертацију на тему: Summa militaris на новцу и медаљонима доба Принципата.

 

Запослење:

1993-2000.године у Народном музеја у Смедеревској Паланци

2003-2008. године у Археолошком институту у Београду

од 2011. године у Археолошком институту у Београду

 

Најважнија учешћа на ископавањима:

1988. Остриковац-Ђула;

1988-1989. Медведњак;

1991-1992. Пањевачки Рит;

1998. Клиса-Футог;

1996-2003. Беловоде;

1997-1998. Плочник;

2001-2003. Винча;

2003. Мала Копашница;

2003-2011 Виминацијум

 

Области научног истраживања:

Новац Римског царства (царски и провинцијски; оставе римског новца; иконографија и пропаганда представа на римском новцу)

 

Језици:

енглески

 

Предавања:

Методолошки приступ обради оставе новца, Филозофски факултет у Београду, група за археологију (методологија археолошких истаживања) 2002.

Провинција Горња Мезија у доба Принципата, Истраживачка станица Петница, 2005.

Реверсне представе на новцу и медаљонима доба Принципата као средство пропаганде, Истраживачка станица Петница, 2005.

Виминацијум римски град и војни логор, ковница царског и провинцијског новца, Народни музеј Словеније, Љубљана, 2005.

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 • Ostava rimskog novca s Vlajića Brda iz Smederevske Palanke, Numizmatičar 20, Beograd 1997, 43-108.
 • (sa Živković J.) Metodologija i rezultati statističko-tipološke obrade keramičkog materijala s vinčanskog naselja            Belovode kod Petrovca na Mlavi, Glasnik SAD 14, Beograd 1998, 281-287.
 • Dva manja nalaza rimskog novca iz Narodnog muzeja u Požarevcu, Viminacium 12, Požarevac 2001, str. 185-201. UDK 902/904(497.11)
 • Katalog zbirke rimskog carskog novca I do III veka Narodnog muzeja u Požarevcu, Viminacium 13-14, Požarevac 2003,109-142.
 • (sa Dodić S.) Ostava rimskog novca iz Gornjeg Štiplja kod Jagodine, Glasnik SAD20, Beograd 2004, 235-250.
 • Periodi pohranjivanja ostava rimskog novca u III veku na teritoriji Gornje Mezije, Glasnik SAD 20, Beograd 2004, 225-234.
 • Vojnički aspekt Fides i Konkordije u rimskom carskom kovanju (I-III v.), Glasnik SAD 22, Beograd 2006, 63-104.
 • (sa Tapavički-Ilić M. i Redžić S.) Dva nova tipa reversnih predstava kovnice Nikeje sa nekropole Više Grobalja, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 107-110.
 • (sa Tapavički-Ilić M.) Poljoprivreda centralnog Balkana na prelasku stare u novu eru, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 111-117.
 • (sa Tapavički-Ilić M. i Redžić S.) Jedan redak primerak kovanja Avgusta Oktavijana pronadjen na Viminacijumu, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 87-89.
 • (sa Milica Tapavički-Ilić), Poljoprivreda centralnog Balkana na prelasku stare u novu eru, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 91-96.
 • Rex datus kao motiv na rimskom carskom novcu, Glasnik SAD 23, Beograd 2007, 263-269.
 • Medaljon i novac iz jedne grobne celine sa Viminacijuma, Viminacium 15, Požarevac 2007, 201-206.
 • (sa Živković J.) Skupni nalaz gvozednih predmeta iz Antičke zbirke Narodnog muzeja u Požarevcu, Viminacium 15, Požarevac 2007, 217-230.
 • Restored Coins of Trajan dedicatet to Julius Caesar with Nemesis on reverse, Glasnik SAD 24, Beograd 2008, 393-399.
 • (sa Borić-Brešković B.) The Roman Denarii Hoard from Radalj near Drina, Numizmatičar 26-27, Beograd 2008, 93-156.
 • Katalog novca U: Korać M., Golubović S. Viminacium, Više Grobalja, Tom 2, 439-496, Beograd 2009.
 • (sa Borić-Brešković B.) Roman Silver Coin Hoard from the Vicinity of Požarevac, Numizmatičar 28, Beograd 2010, 26-106.
 • Reversne predstave sa vojnim oznakama kovnice u Nikeji na osnovu uzoraka sa viminacijumske nekropole Više Grobalja, Glasnik SAD 25 (2009), Beograd 2011, 243-256.
 • Motiv profectio kao tema reversnih predstava na novcu i medaljonima doba Principata, Museum 12, Šabac 2011, 31-44.
 • (sa Borić-Brešković B.) A Hoardof Roman Coins from Čortanovci in Srem, Numizmatičar 29, Beograd 2011, 9-282.
 • (са Петровић С.) Новац битинијске ковнице Никеје из Бановог Поља у Мачви, Нумизматичар 29, Београд 2011, 283-308.
 • Мотив adlocutio као тема реверсних представа на новцу и медаљонима доба принципата, Гласник САД 26 (2010), Београд 2011, 51-71.
 • (sa Tapavički-Ilić M.) PROVINCIA CAPTA and PROVINCIA FIDA ET PACATA as reverse motives on Roman Imperial coinsfromthe time of Principate, Arheologija i prirodne nauke 6 (2010), Beograd 2011, 109-137.
 • Coins from mints of Thrace and Lower Moesia on the Viminacium cemetery Više Grobalja, Arheologija I prirodne nauke 6 (2010), Beograd 2011, 139-152.