Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Knjiga 1 – Volume 1

Ljubica ZOTOVIĆ, Časlav JORDOVIĆ, Viminacium: nekropola „Više Grobalja“ (parallel text in German: Ljubica Zotović, Časlav Jordović, Viminacium: Nekropole "Više  ... [ даље ]


Др Немања Мрђић, виши научни сарадник

Археолошки институт
Кнеза Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија
Тел. +381 11 3282 081, 2637 191
Факс +381 11 2180 189
 

Пројекат: Виминацијум, римски град и легијски војни логор www.viminacium.org.rs


 

Образовање

Филозофски факултет Београд

2015. Одбранио докторску дисертацију: Војна иконографија од III до V века на простору Илирика.

2009. Магистрирао са темом:  Топографија и урбанизација Виминацијума

2004 Дипломирао са темом: Снабдевање водом у антици на простору Горње Мезије југоисточног дела Доње Паноније.

 

Стручна усавршавања

1998–2002. Специјалистички курсеви из конзервације керамике, стакла и камена, Народни музеј, Београд, Центар за конзервацију „Дијана“

 

Запослење

2005. Археолошки институт у Београду

 

Најважнија учешћа на ископавањима

2009, 2012 Палеонтолошка истраживања у зони Виминацијума (откриће више мамута у оквиру заштитних истраживања на површинском копу Дрмно)

2003-2021 Виминацијум, Стари Костолац

2003 Царичин град, Јустинијана Прима

1998-2003 Рас, Градина код Постења, Нови Пазар

1998 Петничка пећина, Дворана са вигледима, античко култно место

1997 Петница – неолистко насеље испред мале пећине

 

Области научног истраживања

– римски лимес на Дунаву

– римска војска

– римске фортификације

– римски урбанизам

– примена геофизичких метода у археологији

– примена 3Д технологија у археологији

 

Језици

Енглески и руски језик

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства

 2012

  • LIMES 22XXII International Limes Congress. 6-11 September 2012 Ruse Bulgaria.

 2010.

  • ROMEC XVII – The Roman Military Equipment Conference, Загреб (Хрватска), са радом: Study Of Soldiers Burials On The Cemetery Of Viminacium,
  • The Phenomena of Cultural Borders and Border Cultures Across the Passage of Time (from the Bronze Age to the Late Antiquity), Trnava, (Slovakia)
  • Unapređenje turizma kao faktor razvoja privrede republike Srbije,Prolom Banja, sa radom: Putevima rimskih imperatora po Srbiji-kulturno nasleđe u službi turizma i održivog razvoja.

2009.

  • LIMES 21 - The XXIst international LIMES (Roman Frontiers) congress at Newcastle upon Tyne, Њукасл (Велика Британија), са радом: Viminacium - Roman City and Legionary Camp, Topography, Evolution and Urbanism

2007.

  • ROMEC XVI – The Roman Military Equipment Conference,  Ксантен (Немачка), са радом: Killed by the arrow - grave No 152 from Viminacium

 

БИБЛИОГРАФИЈА

Nemanja Mrđić Roman Cultural Heritage As A Tourist And Educational Resource; Archaeological Heritage: Methods Of Education And Popularization. Edited By Roksana Chowaniec And Wieslaw Wieckowski. BAR (British Archaeological Reports) International Series 2443. Oxford 2012. Archaeopress: 121-127. ISBN 9781407310473.

Snežana Golubović, Nemanja Mrđić Territory of Roman Viminacium – From Celtic to Slavic Tribes, Anodos 10/2010, Trnava 2011, 117-126.

Olivera Ilić, Snežana Golubović, Nemanja Mrđić Supplying and Transport along Danube Limes in Upper Moesia, Arheologija i prirodne nauke 6/2010, Beograd 2011, 61-76.

Bebina Milovanović, Nemanja Mrđić The She-Wolf Motif with Romulus and Remus on a Tomb Stela of an Augustal from Viminacium. Bollettino di Archaeologia on line – volume special. 90-94.

http://151.12.58.75/archeologia/

Miomir Korać, Nemanja Mrđić Itinerarium Romanum Serbiae, Multimedijalni DVD, 2008. Elektronska interaktivna multimedija

Miomir Korać, Nemanja Mrđić, Snežana Golubović Itinerarium Romanum Serbiae, Road Of Roman Emperors In Serbia, Center for New Technologies Viminacium, Beograd 2009

Miomir Korać, Nemanja Mrđić Cemetery as a battlefield. Weapon finds from Viminacium cemetaries XVI ROMEC (The Roman Military Equipment Conference), Xantener Berichte 16, 2009, 107-123.

Snežana Golubović , Nemanja Mrđić, C. Scott Speal KILLED BY AN ARROW – GRAVE No. 152 FROM VIMINACIUM, XVI ROMEC (The Roman Military Equipment Conference), Xantener Berichte 16, 2009, 55-63.

N. Mrđić, A. Raičković, S. Redžić Putevima rimskih imperatora po Srbiji-kulturno nasleđe u službi turizma i održivog razvoja,Unapređenje turizma kao faktor razvoja privrede republike Srbije, Beograd 2010, 444-454.

Miomir Korać, Radmila Pavlović, Nemanja Mrđić Viminacijum - daljinska detekcija i gis, Arheologija i prirodne nauke 1, 2006: 21-36

Miomir Korać, Vojislav Stojanović, Nemanja Mrđić Primena georadara u istraživanjima rimskog akvedukta na viminacijumu, Arheologija i prirodne nauke 1, 2006:37-46

Miomir Korać, Nemanja Mrđić, Mirko Mikić Kartiranje rimskog akvedukta na Viminacijumu uz pomoć globalnog sistema za pozicioniranje (gps), Arheologija i prirodne nauke 2, 2007: 7-20

Dragana Rogić, Nemanja Mrđić Vlaga-uzrok štete na fresko slikarstvu, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd, 2006,  119-126

Mirko Mikić, Vojislav Stojanović, Nemanja Mrđić Primena gradiometra za potrebe zaštitnih arheoloških istraživanja na Viminacijumu – lokalitet Rit, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd, 2006, 21-26

Nemanja Mrđić, Katarina Hegner Arheološko istorijska interpretacija ostave rimskog srebrnog novca iz Donjeg Crniljeva. Petničke sveske 42, Valjevo 1996, 44-58, slike 1-4. Valjevo: Istraživačka stanica Petnica.

Radivoje Arsić, Nemanja Mrđić Petnička pećina – Dvorana sa vigledima. Petničke sveske 46. Valjevo: Istraživačka stanica Petnica.

Немања Мрђић Заштитна археолошка истраживања на линији бунара 5 (ЛБ-5) – Археолошки локалитет Виминацијум. Arheološki pregled 2/3, Beograd 2008, 55-59.

 

Cemetery as a battlefield. Weapon finds from Viminacium cemetaries XVI ROMEC (The Roman Military Equipment Conference),