Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe


Др Саша Реџић, научни сарадник

Археолошки институт, Кнеза Михаила 35/IV
11000 Београд
тел. +381(0)112637191;
моб. +381(0)69 189 34 12
sasa.redzic@gmail.com

Пројекат: Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва, применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације. Министарство за просвету и науку Републике Србије (бр. 47018) Археолошки локалитет: Виминацијум


 

Образовање

2001. године на Филозофском факултету у Београду одбраниo дипломски рад на тему: Predstave na novcu Konstantina Velikog.

2006. године на Филозофском факултету у Београду одбраниo магистарску тезу на тему: Nalazi rimskih fibula na nekropolama Viminacijuma.

 

Запослење

Од 2002. године у Археолошком институту у Београду

 

Најважнија учешћа на ископавањима:

– 1996. године учествовао у истраживању подморског локалитета „Рт Кабала“.

– Од 1997. до 2003. године, током 6 кампањa, био је ангажован на археолошким истраживањима на подручју рударског басена РЕИК Колубара.

– Од 1997. године укључен у пројекат истраживања античког Виминацијума.

– 2000. године учествовао у заштитним ископавањима у Рајићевој улици у Београду.

– 2000. године учествовао и у заштитним ископавањима у Сирмијуму.

– 2002. године био је ангажован на археолошким истраживањима локалитета „Врело – Шаркамен“.

 

Области научног истраживања

– Материјална култура римског периода на тлу Србије;

– Анализа покретних археолошких налаза римског периода, посебно фибула, појасних гарнитура, војне опреме и новца;

 – Истраживање и анализа насеља, утврђења, некропола, као и комуникационе и водоводне инфраструктуре Виминацијума.  

 

Језици

Енглески, немачки

 

Конгреси

● XVI The Roman Military Equipment Conference, Xanten (Nemačka), 13–16. 06. 2007, sa radom  „Military Belts from Eastern Cemeteries of Viminacium“.

● XVII International Congress of  Classical Archeology, Rim, 22–26. 09. 2008, sa radom „Identifying The Workshop for intensely profiled Fibulae at Viminacium“.

мр Саша Реџић

 

БИБЛИОГРАФИЈА

Монографије

● Nalazi rimskih fibula na nekropolama Viminacijuma, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2007.

 

Чланци

● (sa A. Raičković i S. Golubović) Hronologija viminacijumskih nekropola u svetlu pronađenih fibula, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 9–20.

● (sa A. Raičković i V. Miletić) Arheološka istraživanja lokaliteta Stig na osnovu georadarskih istraživanja, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 47–56.

● (sa A. Raičković i B. Milovanović) Stilsko - tipološke odlike i poreklo formi naušnica rimskog perioda u Srbiji, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 61-80.

● (sa A. Raičković) Keramičke i opekarske peći Viminacijuma – lokacije »Pećine« i »Livade kod ćuprije«, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 81-106.

● (sa M. Arsenijević i M. Tapavički-Ilić) Dva nova tipa reversnih predstava kovnice Nikeje sa nekropole »Više grobalja«, Arheologija i prirodne nauke 1, Beograd 2006, 107-110.

● (sa A. Raičković i B. Milovanović) Krstaste fibule u grobovima viminacijumskih nekropola, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 27–45.

● (sa A. Raičković i B. Milovanović) Posude sa apliciranim zmijama iz zanatskog centra Viminacijum, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 69–76.

● (sa A. Raičković i D. Rogić) Terakote sa prostora zanatskog centra Viminacijum, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 77–86.

● (sa M. Arsenijević i M. Tapavički-Ilić) Jedan redak primerak kovanja Avgusta Oktavijana pronađen na Viminacijumu, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 87–90.

● Izveštaj o arheološkim istraživanjima lokaliteta Pirivoj,Viminacijum, u 2005. godini, Arheološki pregled 2/3 (2004/5), Beograd 2008, 59–60.

● Military Belts from Eastern Cemeteries of Viminacium, Xanten Berichte, Band 16, Mainz 2009, 243–248.

● VTERE FELIX belt sets on the territory of Viminacium, Starinar LVIII, Beograd 2009, 155–162.

● (sa M. Jovičić) Unpublished Finds of Roman Fibulas from the Territory of Viminacium, Arheologija i prirodne nauke 6, Beograd 2012, 49–60.

● (sa A. Raičković i B. Milovanović) Krstaste fibule u grobovima viminacijumskih nekropola, Arheologija i prirodne nauke 2, Beograd 2006, 27