Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

ГРАЂА / MATERIALS   ISSN 0354-1967

Грађа бр. 11 

Софија Петковић, Милица Тапавички - Илић,  ... [ даље ]


Снежана Николић, стручни саветник

Археолошки институт
Кнеза Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија
Тел. +381 11 3282 081, 2637 191
Факс +381 11 2180 189

Пројекат: Научноистраживачки пројекат за Београдску тврђаву


 

Образовање

Филозофски факултет у Београду – Одељење за археологију

 

Запослење

1995 – Археолошки институт

 

Најважнија учешћа на ископавањима:

Улпијана (1981–1983)

Виминацијум (1985–2010)

Београдска тврђава – Сингидунум (1985–2010), обрада керамике и покретних налаза

Медијана (1995–2005) (обрада керамике)

 

Области научног истраживања

Материјална и духовна култура античког периода  

 

Језик:

Француски

 

БИБЛИОГРАФИЈА

Nikolić-Đorđević, S., 1990. Rimske staklene posude sa Beogradske tvrđave, Godišnjak grada Beograda XXXVII/1990 (1991), 39–55.

Nikolić-Đorđević, S., 1997. Novi tragovi antičkih fortifikacija u Singidunumu – lokalitet Knez Mihailova 30, Singidunum 1, Beograd, 65–148 (sa V. Ivaniševićem).

Nikolić-Đorđević, S., 2000. Antička keramika Singidunuma – oblici posuda, Singidunum 2, Beograd, 11–244.

Nikolić-Đorđević, S., 2001. Ceramique des II ème–III ème siècles à Singidunum, Die Archäologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores Zwischen 106–275 N. Chr., Kolloquium in Drobeta – Turnu Severin (1– 4. Oktober 2000), Rumänisch-Jugoslawische Kommission für die Erforschung der Region des Eisernen Tores, Archäologische Abteilung IV, Bucuresti, 105–128.

Nikolić-Đorđević, S., 2002. Istraživanja na lokalitetu Studentski trg br. 9, Singidunum 3, Beograd, 183–220 (sa V. Bikić i Z. Simićem).

Nikolić-Đorđević, S., 2002. Nalazi antičke keramike sa prostora Konaka kneginje Ljubice, Singidunum 3, Beograd, 221–237.

Nikolić-Đorđević, S., 2002. Viminacijum – zaštitna arheološka iskopavanja u 2001. godini, Glasnik Društva konzervatora Srbije, Beograd, 78–81(sa M. Blagojević i D. Spasić).

Nikolić, S.,  2004. Ostaci antičke urbane zone na Dunavskoj padini, Singidunum 4, Beograd (sa S. Pop-Lazićem).

Nikolić, S., 2006. A Group of painted vassels from Singidunum – a contribution to the researches on painted ceramics, Starinar LV/2005, 107–113.

Nikolić, S., 2008. Ceramic Balsamaria-Bottles: the Example of Viminacium, Starinar LVI/2006, 327–336 (sa A. Raičković).

Nikolić, S., 2008. Prosopomorphic Vessels from Moesia Superior, Starinar LVIII/2008,  135–153 (sa A. Raičković).

p