Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Dušica MINIĆ, Obrenija VUKADIN, Srednjovekovni Stalać  

(English summary: Dušica Minić,  ... [ даље ]


Др Вујадин Иванишевић, научни саветник

Археолошки институт
Кнеза Михаила 35/IV
11000 Београд
тел. +381(0)11 2637 191
факс +381(0)11 2180 189

Пројекти: Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва, Министарство за просвету и науку Републике Србије (бр. 177021) (руководилац) 

Француско-српска истраживања у области Царичиног града, Министарство културе Републике Србије, Ministère des Affaires étrangères et européennes http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france-priorities_1/archaeology_2200/archaeology-notebooks_2202/europe-maghreb_2210/serbia-caricin-grad_2214/index.html


 

Образовање

1981. године: на Филозофском факултету у Београду одбранио дипломски рад 1986. године: на Филозофском факултету у Београду одбранио магистарску тезу на тему: Оптицај анонимних фолиса на простору Централног Балкана

1996. године: на Филозофском факултету у Београду одбранио докторску тезу на тему: Новчани систем средњовековне Србије

 

Стручна усавршавања

1988–1989. године: Cabinet des Médailles et Antiques de la Bibliothèque Nationale и Centre Ernest Babelon из Орлеана (Cécile Morrisson)

 

Запослење

1986–2000. године: у Археолошком институту у Београду

2000–2001. године: Centre de recherches d’Histoire et de Civilisation de Byzance, Collège de France, Париз

Од 2001. године: у Археолошком институту у Београду

 

Стипендије и награде

– 1984–1985. године: стипендија града Београда

– 2005. Награда Вукове задужбине у области науке за 2004. годину за колективно дело Ново Брдо.

 

Најважнија учешћа на ископавањима

Царичин град, Београдска тврђава, Рас, Браничево, Ниш и др.

 

Руковођење теренским истраживањем

Царичин град, Београдска тврђава, Браничево, Ниш и др.

 

Области научног истраживања:

Археологија и нумизматика Сеобе народа, Византије и средњег века

 

Језици:

Француски и енглески

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства

–        XVIIIe Congrès international des études byzantines, Москва 1991; 

–        XIe Congrès international de numismatique, Брисел 1991;

–        The application of scientific methods for investigating coins and coinage, British Museum, Лондон 1994;

–        L'occident romain et l'Europe centrale au début de l'époque des Grandes Migration, Кан 1996;

–        VI međunarodni kongres slovenske arheologije, Новгород 1996;

–        International symposium dedicated to the 130th  anniversary of the establishing of the Romanian modern monetary system (1867–1997), Букурешт 1997;

–        XIIth  International Numismatic Congress, Берлин 1997;

–        XXe Congrès international des études byzantines, Париз 2001; 

–        Neue Funde und Ergebnisse in der archäologischen Forschung des Karpatenbeckens in 5–6. Jahrhundert, Будимпешта 2001;

–        Late Antique Archaeology 2003: Social and Political Life, Ashmolean Museum, Оксфорд 2003;

–        XIIIth  International Numismatic Congress, Мадрид 2003;

–        Römische Städte und Festungen an der Donau, Београд 2003;

–        9 Internationalen Workshop “Archäologie und Computer 2004”, Беч 2004; 

–        Symposium in Honour of D. M. Metcalf, Оксфорд 2005;

–        21st International Byzantine Congress, Лондон 2006; 

–        “Byzantine Archaeology”, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Forschungsinstitut für Vor- und  Frühgeschichte, Мајнц 2006;

–        La naissance des états slaves : état et perspectives des recherches, Париз 2006;

–        “The turbulent epoch – new materials from the Late Roman Period and the Migration Period”,  Красноброд 2007; 

–        Specific evolution trends in the period between Late Antiquity and Middle Age in the Middle Danube region, Шотебуз 2007; 

–        Morir en el Mediterráneo Medieval, Мадрид 2007;

–        Glass along the Silkroad from 200 BC to 1000 AD, Мајнц 2008;

–        “Serbia and Byzantium”, Келн 2008;

–        XIV International Numismatic Congress, Глазгов 2009;

–     “The Ponto-Danubian Territory During the Great Migration Period (5–6th c.)”,   

            Београд 2009;

–        “Les éqidés dans l’Antiquité tardive et à Byzance”, Стразбур 2009;

–        „Pad Srpske despotovine 1459. godine“, Београд–Смедерево 2009; 

–        Internationale Tagung der Byzantinischen Archäologie Mainz, Мајнц 2010;

–        27th  Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores, Late Roman and Early Byzantine Pottery: the End or Continuity of the Roman Production?, Београд 2010;

–        Romania Gothica – The Origins of European Identity, Будимпешта 2010; 

–    Aspekte des täglichen Lebens in Ost- und Südosteuropa von der Spätantike bis  

            zur Gegenwart, Беч 2010.

 

Руковођење пројектима

–        Средњовековна утврђења и градови (евиденциони број 1455) – Министарство за науку Републике Србије (2001–2005. година).

–        Процеси дезурбанизације и урбанизације на подручју српских земаља средњег века (евиденциони број 147004) – Министарство за науку Републике Србије (2006–2010. година).

–        Руковођење са српске стране пројектом „L’Est Européen dans le haut moyen age: des tributs à l’etat“, руководиоци: Michel Kazanski и Constantin Zukerman, a у сарадњи са: Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance (UMR 7572), Collège de France (Paris); Musée des Antiquités  Nationales (Saint-Germain-en-Laye), у периоду 2007–2009. година.

–        Француско-српска археолошка истраживања у области Царичиног града  (од 1999. године).

–        У оквиру сарадње Српске академије наука и уметности и Пољске академије наука В. Иванишевић руководи пројектом «Slavs at the Border of the Byzantine Commonwealth», који се одвија између Археолошког института у Београду и Археолошког и етнографског института ПАН у Кракову (руководилац др Marcin Wołoszyn), од 2007. године.

–        The Archaeolandscapes Europe, у оквиру програма Culture 2007–2013. Европске уније. Носилац Пројекта: Roman-Germanic Commission, German Archaeological Institute, Germany (DE), од 2010. године.

–        Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва (евиденциони број 177021), од 2011. године.

 

БИБЛИОГРАФИЈА

Монографије

 • Novčarstvo srednjovekovne Srbije (Serbian Medieval Coinage), Beograd 2001.
 • (sa B. Bavant) Ivstiniana Prima – Caričin Grad, Beograd 2003, Leskovac 2006.
 • (sa V. Jovanovićem, S. Ćirkovićem, E. Zečević, V. Radić) Novo Brdo, Beograd 2004.
 • (sa C. Morrisson, V. Popovićem) Les trésors monétaires byzantins des Balkans et d’Asie Mineure (491–713), Réalités byzantines 13, Paris 2006.
 • (sa V. Radić) Vizantijski novac iz Narodnog muzeja u Beogradu (Byzantine Coins from the National Museum in Belgrade), Beograd 2006.
 • (sa M. Kazanskim, A. Mastikovom), Les nécropoles de Viminacium à l’époque des Grandes Migrations, Collège de France – CNRS, Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Monographie 22, Paris 2006.

.

Одабрани радови

 • Dva nalaza rimskog bronzanog novca IV veka sa Beogradske tvrđave (Two findings of IV century bronze roman coins from the Belgrade forteress), Numizmatičar 6 (1983), 77–95.
 • Ostava rimskog bronzanog novca IV veka iz Novog Pazara, Novopazarski zbornik 7 (1983), 53–58.
 • Ostave turskog novca sa Beogradske tvrđave (Hinterlassenschaft türkischen Geldes in der Beograderfestung), Godišnjak grada Beograda 30 (1983), 27–37.
 • Skupni nalaz rimskog bronzanog novca iz 375/8. godine sa Beogradske tvrđave (The finding of roman bronze coins from the years 375–8 A. D. from the Belgrade forteress), Numizmatičar 9 (1986), 44–59.
 • Vizantijski novac sa Beogradske tvrđave (Byzantine coins from the Belgrade forteress), Numizmatičar 10 (1987), 88–110.
 • Kasnoantičko utvrđenje u Ramoševu (La forteresse de Ramoševo), Novopazarski zbornik 11 (1987), 5–12.
 • Ranovizantijsko utvrđenje na Humu kod Tutina (La forteresse protobyzantine de Hum), Novopazarski zbornik 12 (1988), 5–12.
 • Trojan – Jerinin grad – praistorijsko i antičko utvrđenje, Novopazarski zbornik 12 (1988), 159–160.
 • Vizantijski novac (491–1092) iz zbirke Narodnog muzeja u Požarevcu (Byzantine coins from the National museum collection in Požarevac), Numizmatičar 11 (1988), 87–104.
 • Katalog novca sa lokaliteta Svetinja u Kostolcu (Le catalogue des monnaies provenant du site Svetinja à Kostolac), Starinar 38, 1987 (1988), 59–63.
 • Un trachy faux trouvé à Brundusium, Bulletin de la Socièté française de Numismatique, 44 année, nº 5 (1989), 583–585.
 • (sa M. Popovićem) Grad Braničevo u srednjem veku (Braničevo – cité médiévale), Starinar 39, 1988 (1989), 125–179.
 • Ostava cekina druge polovine XVII veka iz crkve Svetih arhanđela u Stalaću (Dépôt de sequins d'or venetiens de la seconde moitié du XVIIe siècle provenant de l'église des Saints archanges à Stalać), Raška baština 3, 1988 (1989), 223–226.
 • Interpretation and Dating of the Folles of Basil II and Constantine VIII – the Class A2 (Tumačenje i datiranje fola Vasilija II i Konstantina VIII – vrste A2), Zbornik radova Vizantološkog instituta 27–28 (1989), 19–42.
 • Antičko utvrđenje na Trojanu (La forteresse antique de Trojan), Novopazarski zbornik 13 (1989), 7–15.
 • Les monnaies, Caričin Grad II, Red. B. Bavant, V. Kondić, J. M. Spieser, Rome-Belgrade (1990), 259-267.
 • Novac Srbije i Venecije iz zbirke Narodnog muzeja u Požarevcu (The coins of Serbia and Venice from the collection of the National museum in Požarevac), Viminacium 4–5 (1990), 149–156.
 • Ostava zlatnog novca XVII veka sa Beogradske tvrđave (A hoard of gold coins of the 17th century found in the Begrade forteress), Godišnjak grada Beograda 36, 1989 (1990), 93–97.
 • Nova emisija srpskog novca s Trgovišta kod Novog Pazara (New issue of serbian coins from Trgovište near Novi Pazar), Numizmatičar 13 (1990), 59–62.
 • Kasnoantičko utvrđenje na Zlatnom Kamenu kod Novog Pazara (La forteresse de Zlatni Kamen), Novopazarski zbornik 14 (1990), 7–17.
 • Amuleti u obliku konja iz okoline Braničeva (Horse-shaped amulets from the Braničevo area), Viminacium 6 (1991), 97–104.
 • Vizantijski novac (1092–1261) iz zbirke Narodnog muzeja u Požarevcu / Byzantine coins (1092–1261) from the National museum collection in Požarevac, Numizmatičar 14 (1991), 57–72.
 • Rimski i vizantijski novac iz zbirke Muzeja Ras iz Novog Pazara, Novopazarski zbornik 15 (1991), 49–65.
 • Rimski i vizantijski pečati i medaljoni iz zbirke Narodnog muzeja u Požarevcu (Roman and byzantine seals and medallions from the National museum collection in Požarevac), Numizmatičar 15 (1992), 47–52.
 • (sa C. Morrisson) Trouvaille de monnaies de cuivre byzantines des XIIe–XIIIe siècles provenant de Macédoine, Bulletin des Musées et Monuments Lyonnais 2 (1992), 32–39.
 • (sa J. Kondijanovim) Le trésor de Sekulica, Revue numismatique XXXIV (1992), 77–99, Pl. XIV–XIX.
 • Novac VI–XV veka iz zbirke Narodnog muzeja u Kraljevu (Coins of VI–XV century from the collection of the Museum of Kraljevo), Naša prošlost 5 (1992), 41–46.
 • Opticaj vizantijskih folisa XI veka na prostoru Centralnog Balkana (La circulation des folles du XIe siècle sur le territoire central des Balkans), Numizmatičar 16 (1993), 79–92.
 • (sa Lj. Bjelajac) Les témoignages archéologiques des Grandes Invasions à Singidunum, Starinar XLII (1991), 1993, 123–139.
 • Le début du monnayage des gros serbes, Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Louvain-la-Neuve 1993, 203–207.
 • (sa J. Kondijanovim) Naodi na vizantiski folesi od krajot na X i XI veka vo Makedonija (Finds of Byzantine folles in Macedonia from the end of the tenth and from the eleventh Century), Makedonski numizmatički glasnik 1 (1994), 85–102.
 • The Hoard of Serbian and Venetian Coins from Usje (14 c.) (Kolektiven numizmatički naod so srpski i venecijanski moneti od s. Usje / XIV vek), Makedonski numizmatički glasnik 2 (1996), 113–138.
 • Katalog novca iz ostave nakita iz Trnave kod Novog Pazara, Novopazarski zbornik 20 (1996), 119–120.
 • (sa V. Bikić) Prostor oko Južne kapije Gornjeg grada Beogradske tvrđave (South gate area in the Upper town of Belgrade forteress), Starinar XLVII (1996), 253–271.
 • (sa S. Nikolić-Đorđević) Novi tragovi antičkih fortifikacija u Singidunumu – Lokalitet Knez Mihailova 30 (New traces of roman fortification in Singidunum – 30 Knez Mihailova street site), Singidunum 1, Beograd 1997, 65–150.
 • (sa V. Bikić) Slovenska arheologija u Srbiji: dosadašnji rezultati i pravci daljih istraživanja, Trudii VI meždunarodnogo kongressa slovanskoi arheologii, Tom I – Problemi slovenskoi arheologii, Moskva 1997, 166–172.
 • (sa V. Radić) Četiri ostave vizantijskog novca iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu (Four hoards of byzantine coins from the National museum collection in Belgrade), Numizmatičar 20 (1998), 131–146.
 • Novac kralja Radoslava (King Radoslav's coinage), Zbornik radova Vizantološkog instituta 37 (1998), 87–95.
 • (sa C. Morrisson, J.-N. Barrandon) Late Byzantine Silver and Billon Coinage: a Study of its Composition, Metallurgy in Numismatics 4, London 1998, 52–70.
 • Nalazi novca iz tvrđave Ras, in: M. Popović, Tvrđava Ras, Beograd 1999, 417–436.
 • Dies for forging akches of Bayazit II (1481–1521) of the Mint Kratovo, Makedonski numizmatički glasnik 3 (1999), 139–147.
 • Le début de l'époque des Grandes Migrations dans l'Illyricum du Nord, in: L'Occident romain et l'Europe centrale au début de l'époque des Grandes Migrations, ed. J. Tejral, Ch. Pilet, M. Kazanski, Brno 1999, 95–107.
 • Le système monétaire du royaume serbe (1276–1345), XII. Internationaler Numismatischer Kongress, Berlin 1997 – Akten II, Berlin 2000, 1041–1044.
 • (sa V. Radić) Ostave srpskog srednjovekovnog novca iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu (Serbian Coin Hoards from the Collection of the National Museum in Belgrade), Zbornik radova Narodnog muzeja XVII/1 (2001), 285–307.
 • (sa M. Kazanskim) La nécropole de l’époque des Grandes Migrations à Singidunum (Nekropola Seobe naroda iz Singidunuma), Singidunum 3 (2002), 101–157.
 • L’évolution du système monétaire de Serbie (Razvoj novčanog sistema Srbije), Cercetări numismatice 8 (2002), 177–188.
 • Ostava „elektron” traheja Teodora Anđela iz niške oblasti (Trésor “d’électrum” trachéa de Théodore Ange provennant de la région de Niš), „Niš i Vizantija“, Zbornik radova 1 (2003), 47–62.
 • (sa M. Hadži-Manevom) Ostava solida i silikvi iz Stobija (A Hoard of Solidi and Siliquae from Stobi), Numizmatičar 22–23, 1999–2000 (2003), 119–140.
 • Nalazi novca u kompleksu Mitropolije, u: M. Popović, V. Bikić, Kompleks srednjovekovne mitropolije u Beogradu, Beograd 2004, 255–270.
 • Razvoj heraldike u srednjovekovnoj Srbiji (Le développement de l'héraldique en Serbie médiévale), Zbornik radova Vizantološkog instituta 41 (2004), 213-234.
 • Novac kao ogledalo privatnog života, u: Privatni život u srpskim zemljama srednjeg veka, priredili Smilja Marjanović-Dušanić i Danica Popović, Beograd 2004, 280–299.
 • La réforme monétaire du roi Stefan Dušan, XIII Congreso Internacional de Numismática, Actas I, eds. C. Alfaro, C. Marcos, P. Otero, Madrid 2005, 1347–1351.
 • (sa P. Špeharom) Early Byzantine Finds from Čečan and Gornji Streoc (Kosovo), Starinar LV 2005 (2006), 133–159.
 • (sa B. Bavant) Iustiniana Prima (Caričin Grad) – eine spätantike Stadt von Reissbrett, Roms Erbe auf dem Balkan, Hrsg. U. Brandl, M. Vasić, Mainz am Rhein 2007, 108–129.
 • Francusko-srpska saradnja u oblasti arheologije (La coopération franco-serbe dans le domaine de l’archéologie), u: Francusko-srpska saradnja u oblasti arheologije, red. V. Ivanišević, Beograd 2008, 7–23.
 • Arhitektonska dekorativna plastika u Caričinom gradu (La plastique architecturale à Caričin Grad),  u: Francusko-srpska saradnja u oblasti arheologije, red. V. Ivanišević, Beograd 2008, 77–89.
 • Stalać – nalazi novca, u: D. Minić, O. Vukadin, Srednjovekovni Stalać, Beograd 2008, 262–267.
 • (sa M. Kazanskim) Das nördliche Illyrien im 5. und 6. Jahrhundert, in: Rom und die Barbaren, Europa zur Zeit der Völkerwanderung, Eds. J. Bemmann, D. Quast, München 2008, 188–192.
 • (sa V. Radić, P. Papadopoulou) The 12th and 13th Century Hoards of Byzantine Coins from the National Museum in Belgrade, Numizmatičar 26–27 (2008), 319–354.
 • (sa M. Kazanskim) Nouvelle nécropole des Grandes migrations de Singidunum, Starinar LVII (2007), 2009, 117–139.
 • (sa I. Bugarskim) Western Banat during the Great Migration Period, in: The Turbulent Epoch II, Eds. B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, Lublin 2008, 39–61.
 • (sa S. Stamenković) Nalazi novca 5. veka iz Rujkovca, Leskovački zbornik 50 (2010), 59–84.
 • Caričin Grad – The fortifications and the intramural housing in the Lower town, in: Byzanz – das Römerreich im Mittelalter, Teil 2.2,  Eds.Ur. F. Daim,  J. Drauschke, Mainz 2010, 747–775.
 • (sa S. Stamenković, S. Greiff) „Glass“ Workshop from Caričin Grad (Iustiniana Prima), in: Glass along the Silk Road from 200 BC to AD 1000, Eds. B. Zorn, A. Hilgner, Mainz 2010, 39–52.
 • (sa М. Казанским) Герулы Юстиниана в Северноме Иллирикуме и их археологические следы, Stratum plus 5, 2010, 147–157.
 • V. Ivanišević, La monnaie paleobyzantine dans l’Illyricum du nord, Travaux et mémoires 16, Mélanges Cécile Morrisson, Paris 2010, 441–454.