Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe
Сингидунум


ISSN 1450-5193

http://scindeks.ceon.rs/

SINGIDUNUM 1 (edited by Marko Popović) (English summary: Singidunum 1).

Beograd: Arheološki institut; Naučnoistraživački projekat za... [ даље ]


Newsletter
NEWSLETTERОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


ЈН 12/14 - „Услуге обезбеђења особља за потребе реализације пројекта обављања заштитних археолошких ископавања и истраживања на траси аутопута Е-80“

21.05.2014.  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива

21.05.2014.  Конкурсна документација

30.05.2014. Обавештње о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања јавног позива