Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe
Ђердапске свеске - посебна издања


Knjiga 1 – Volume 1

Slavenka ERCEGOVIĆ-PAVLOVIĆ, Srednjovekovna naselja i nekropole u Boljetinu i Hajdučkoj Vodenici

(parallel text in French: Slavenka Ercegović-Pavlović, Les sites... [ даље ]


Newsletter
NEWSLETTERОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


ЈН 12/14 - „Услуге обезбеђења особља за потребе реализације пројекта обављања заштитних археолошких ископавања и истраживања на траси аутопута Е-80“

21.05.2014.  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива

21.05.2014.  Конкурсна документација

30.05.2014. Обавештње о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања јавног позива