Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe
Сирмиум


Књига I – Том 1

I (President of the editorial board Đurđe Bošković, Editor Vladislav Popović). – 1971; 163 pp. with illus. + 9 plans

(Text in... [ даље ]


Newsletter
NEWSLETTERОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


ЈН 12/14 - „Услуге обезбеђења особља за потребе реализације пројекта обављања заштитних археолошких ископавања и истраживања на траси аутопута Е-80“

21.05.2014.  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива

21.05.2014.  Конкурсна документација

30.05.2014. Обавештње о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања јавног позива