Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe
Ђердапске свеске - посебна издања


Knjiga 1 – Volume 1

Slavenka ERCEGOVIĆ-PAVLOVIĆ, Srednjovekovna naselja i nekropole u Boljetinu i Hajdučkoj Vodenici

(parallel text in French: Slavenka Ercegović-Pavlović, Les sites... [ даље ]


Newsletter
NEWSLETTERMEDIANAМЕДИЈАНА


Руководилац пројектног тима пројекта Константинова вила 2010–2013: др Гордана Милошевић
Руководилац археолошких истраживања: др Милоје Васић
Руководилац теренских истраживања: др Надежда Гавриловић Витас
 
Остале институције укључене у процес истраживања: 
Архитектонски факултет у Београду
Завод за заштиту споменика културе у Нишу
Народни музеј, Ниш

 

Налазиште Медијана, у Брзом Броду код Ниша, представља касноантичко насеље отвореног типа са вилама и економским зградама. Прва археолошка истраживања спроведена су током тридесетих година XX века у средишњем делу насеља (А. Оршић-Славетић, Р. Братанић). Сондажним радовима 1961. године (М. Грбић) утврђен је габарит насеља и истражене су мање терме, а систематским ископавањима током 70-их и 80-их година (Љ. Зотовић) испитан је већи број грађевина (вила са перистилом, вила са октогоном, хореум, виле рустике, castellum aquae, утврђење). У периоду 1994–1996. истражена су два комплекса војничких барака, економске зграде и некрополе (П. Петровић), а ископавањима од 2000. до 2007. године (М. Васић) откривене су две ранохришћанске цркве, монументални улаз у комплекс виле са перистилом и добро очувана бронзана ограда са хермама са бистама Асклепија и Луне.

Вила са перистилом представља на Медијани главну административно-стамбену зграду, која је богато декорисана скулптурама, фрескама и геометријским и фигуралним мозаицима (представе Медузе и речног божанства). Нови циклус археолошких истраживања виле спроводи се у оквиру пројекта „Константинова вила на Медијани – пројекат презентације 2010–2013. године“ (Г. Милошевић).

Резултати археолошких истраживања указују да је ово насеље настало и доживело просперитет у првој половини и средином IV века н. е. Страдало је најпре у готским пустошењима из 378–380, а потом у најезди Хуна 441. године.

 

Одабрана библиографија:

● Дрча С., Медијана (каталог изложбе), Ниш 1979.

● Јовановић А., Неки аспекти проблема скупног налаза скулптура са Медијане код Ниша, Старинар XXIV–XXV, 1973–74, Београд 1975, 57–65.

● Оршић-Славетић А., Археолошка истраживања у Нишу и околини, Старинар VIII–IX, 1933–34, Београд 1934, 303–310.

● Петровић П., Ниш у античко доба, Ниш 1976.

● Петровић П., Ниш у античко доба, Историја Ниша, I, 1983, 53–75.

● Petrović P., Naissus – Remesiana – Horreum Margi, Inscriptions de la Mésie Supérieure, IV, Beograd 1979.

● Petrović P., Naissus a foundation of emperor Constantin, Roman Imperial Towns and Palaces in Serbia, SirmiumRomulianaNaissus, ed. D. Srejović, Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade 1993, 57–81.

● Петровић П., Медијана. Резиденција римских царева, Београд–Ниш 1994.

● Петровић П., Ниш у античко доба, Ниш 1999.

● Popović I., Dea Dardanica iz Medijane i srodni spomenici iz balkanskih provincija Carstva, Niš i Vizantija VI, Niš 2008, 31–43.

● Срејовић Д., Цермановић-Кузмановић А., Римска скулптура у Србији, Београд 1987.

● Васић М., Хроника ископавања Медијане 2000–2002, Старинар LIII–LIV (2003–2004), 2004, 288–294.

● Vasić M., Bronze Railing from Mediana, Старинар LIII–LIV, 2003–2004, Београд 2004, 79–109.

● Vasić M., Mediana – domaine impérial ou bien privé, Römische Städte und Festungen an der Donau: Akten der regionalen Konferenz organisiert von Alexander von Humboldt-Stiftung, Beograd, 16–19. Oktober 2003, ed. M. Mirković, Beograd 2005, 167–177.

● Vasić M., Prolasci i boravci rimskih imperatora u Nišu krajem III i u IV veku, Naissus I, Niš 2008, 9–23.

● Zotović Lj., Mediana – rimsko naselje, Arheološki pregled 4, Beograd 1962, 194–197.

 

Сарадници на истраживању:

Весна Црноглавац, Народни музеј у Нишу

Миле Вељковић, директор Завода за заштиту споменика културе у Нишу

Мр Александар Алексић, Завод за заштиту споменика културе у Нишу