Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe
Посебна издања - Monographs


Knjiga 1 – Volume 1

Lazar MIRKOVIĆ, Miroslavljevo evanđelje

(French summary: Lazar Mirković,L'évangile de Miroslav), 1950. – 47 pp., 47 pls.; 23... [ даље ]


Newsletter
NEWSLETTER
Др Милица Радишић, научни сарадник

Кнезa Михаила 35/IV 
11000 Београд 
тел. +381(0)11 2626 939; факс: +381(0)11 2180 189      
моб. +381(0)64 427 85 83 

Пројекат: Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва, Министарство за просвету и науку Републике Србије (бр. 177021)  


 

Образовање  

2007. године: на Филозофском факултету у Београду одбранила дипломски рад на тему: Нароскане наушнице на простору централног и западног Балкана.  

2011. године: на Филозофском факултету у Београду одбранила мастер рад на тему: Датовање и распрострањеност тзв. кијевских наушница на простору западног Балкана 

 

Запослење  

2008–2009. године: Народни музеј, Чачак, приправник – волонтер (добијено звање кустоса) 

2011. године: Археолошки институт у Београду 

 

Стипендије и награде  

2003–2007. године: стипендија града Чачка   

 

Најважнија учешћа на ископавањима  

2003–2004. године: Чачак, Порта цркве Успења Пресвете Богородице 
2004. године: Требиње, манастир Тврдош  
2004. године: Чуруг, Стари Виногради  
2003, 2006. године: Дупљаја, Град 
2007. године: Власац 
2008. године: Београд, Брестовик   
2009. године: Ниш, Бубањ 
2010. године: Перућац, Мраморје  
2010. године: Фекетић 
2011. године: Давидовац, Црквиште 
2014. године: Мала Копашница, Царски друм

  

Области научног истраживања 

Археологија раног и развијеног средњег века (становање и сахрањивање, материјална и духовна култура), ранословенска археологија, археологија Мађара и Бугара

 

Језици: 

Енглески језик, основно знање немачког 

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства  

Средњовековна секција Српског археолошког друштва, Кикинда, 2007. година, реферат: Нароскане наушнице на подручју централног и западног Балкана   

Учешће на националном скупу „Од Романа до Словена. Археолошки налази из Србије и њихов контекст “ Београд, Филозофски факултет у Београду децембар 2013, са темом: Досадашња сазнања о раносредњовековним насељима на централном Балкану.

 

Изложбе  

2009. године: учешће у припреми изложбе Касноантичка некропола у Чачку 
2014. године: Градина на Јелици – тридесет година археолошких истраживања (1984-
2014), август 2014-јануар 2015. године, Чачак (аутор појединих одредница у Каталогу изложбе)

 

Остало  

2007. године: волонтерски рад на документацији Средњовековне збирке у Народном музеју у Београду 

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА 

  • Сахрањивање током средњег века и новијег доба у праисторијским тумулима у чачанском крају, Зборник радова Народног музеја XXXVIII, Чачак 2008, 83–120. PDF
  • Једна фибула са локалитета Соколица у Остри код Чачка (у оквиру  прилога проучавања фибула са посувраћеном стопом и псеудонавојима на локалитетима у Србији), Зборник радова Народног музеја XXXIX, Чачак 2009, 33–56.  PDF
  • Позносредњовековне копче западног порекла на централном Балкану, Гласник Српског археолошког друштва 30, Београд 2014, 109-132. PDF
  • (са П. Шпехаром) Мокрањске стене у касноантичком периоду, у: Мокрањске стене, културна баштина Неготинске Крајине, ур. А. Капуран, А. Булатовић, Неготин 2015, 71-86. PDF
  • Гроб младе жене на Мокрањским стенама: запажања о појави наруквица на средњовековним некрополама, у: Мокрањске стене, културна баштина Неготинске Крајине, ур. А. Капуран, А. Булатовић, Неготин 2015, 103-120. PDF
  • Раносредњовековне апликације из Сврљиг-града и осврт на сличне налазе на нашем тлу: о функцији, хронологији и културној припадности, Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области XIX, Сврљиг 2015, 21-34. PDF
  • Касноантички и рановизантијски случајни налази са локалитета Градац-Грбавче у околини Сврљига, Гласник Српског археолошког друштва 31, Београд 2015, 285-302.