Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe
Сирмиум


Књига I – Том 1

I (President of the editorial board Đurđe Bošković, Editor Vladislav Popović). – 1971; 163 pp. with illus. + 9 plans

(Text in... [ даље ]


Newsletter
NEWSLETTER
Др Соња Стаменковић, научни сарадник

Археолошки институт,
Кнезa Михаила 35/IV,
11000 Београд
тел. +381(0)11 2626 939; +381(0)11 2637 191
факс: +381(0)11 2180 189
sonjas612@yahoo.com

Пројекти: Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (бр. 177021)

Пројекат Француско-српска истраживања у области Царичиног града, Министарство културе Републике Србије, Ministère des Affaires étrangères et européennes http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france-priorities_1/archaeology_2200/archaeology-notebooks_2202/europe-maghreb_2210/serbia-caricin-grad_2214/index.html


 

Образовање:

2005. године на Филозофском факултету у Београду одбранила дипломски рад

2008. године на Филозофском факултету у Београду одбранила магистарску тезу на тему Римско наслеђе у Лесковачкој котлини

 

Стручна усавршавања:

2008. године: студијски боравак у Немачкој, у Римско–германском централном музеју у Мајнцу (Römisch-Germanische Zentralmuseum – RGZM), сарадња Археолошког института у Београду и Римско-германског музеја у Мајнцу, уз финансијску подршку Фондације Alexander Rave-Stiftung / Rave-Scholarship http://www.ifa.de/en/foerderprogramme/rave-foundation/ravestipendien/erfahrungsbericht/sonja-stamenkovic/

 

Запослење:

2007-2008. године у Археолошком институту у Београду (пројекат Јавни радови Министарства економије и регионалног развоја)

2008. године у Археолошком институту у Београду

 

Стипендије и награде:

2008. године: стипендиста Фондације Alexander Rave-Stiftung / Rave-Scholarship

 

Најважнија учешћа на ископавањима:

2001. године: Охрид, Антички театар и Плаошник

2001-2010. године: Царичин Град

2011. године: Давидовац, Црквиште

2012. године: Мала Копашница, Каменитица и Пазариште

 

Области научног истраживања:

Kасноантичко и рановизантијско стакло, римска и рановизантијска нумизматика и сфрагистика, проучавање римскe и рановизантијскe материјалне културе.

 

Језици:

eнглески, француски

 

Најпознатији конгреси, учешћа, чланства:

 • XII научни скуп Културнo-историјска баштина југа Србије, Лесковац 4-5. децембар 2008. године: Трагови античке привреде на простору Лесковачке котлине
 • International conference Glass Along the Silk Road, from 200 BC to AD 1000, Mainz, 11 – 12. decembar 2008. godine: »Glass« workshop from Caričin Grad (Iustiniana Prima) (са В. Иванишевићем)
 • The XIV International Numismatic Congress, Glasgow, 31. avgust – 04. septembar 2009. godine: New Data on Monetary Circulation in Northern Illyricum in the 5th Century (sа V. Ivaniševićem)
 • XIII научни скуп Културнo-историјска баштина југа Србије, научни скуп, Лесковац, 22-23. октобар 2010. године: Милутин Гарашанин и изучавање античког наслеђа Лесковачке котлине.
 • I Workshop Internazionale di Numismatica, Roma, 28-30. decembar 2011. godine: New Coin Finds from Caričin Grad (Justiniana Prima), (sa V. Ivaniševićem)
 • XXXVI Годишњи скуп Српског археолошког друштва, Нови Сад, 2013. година: Нови резултати истраживања римске некрополе у Малој Копашници (са В. Иванишевићем)
 • Од Романа до Словена. Археолошки налази из Србије и њихов контекст, Београд, 2013. година: Касноантичка утврђења у Лесковачкој котлини (са В. Иванишевићем)

 

Изложбе:

 • Caričin Grad - Ivstiniana Prima, Француски културни центар, Београд, 22. април- 21. мај 2003. године (учешће у организацији)
 • Byzanz – Pracht und Alltag, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 26. februar – 13. jun 2010. godine (аутор појединих одредница)

 

БИБЛИОГРАФИЈА:

 • Остава римског сребрног новца из Подримца, Нумизматичар 24-25 (2001-2002), Београд 2005, 143-191.
 • (sa B. Borić-Brešković) Roman Antoniniani from the village of Supska near Ćuprija (Supska I), Numizmatičar 26/27 (2003-2004), 2008, 157-207.
 • Трагови античке привреде на простору Лесковачке котлине, Лесковачки зборник XLIX, Лесковац 2009, 219-238.
 • Kasnoantičko staklo sa Gradine u Vrsenicama, u: M. Popović, V. Bikić, Vrsenice: Kasnoantičko i srpsko ranosrednjovekovno utvrđenje/Late Roman and Serbian Early Medieval fortress, 2009, 189-195.
 • Byzanz – Pracht und Alltag, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 26. Februar bis 13. Juni 2010, Bonn 2010, 222-223, 240-246.
 • (са В. Иванишевићем) Налази новца 5. века из Рујковца, Лесковачки зборник L, Лесковац 2010, 59-84.
 • (sa V. Ivaniševićem) (with a contribution by Susanne Greiff), »Glass« workshop from Caričin grad (Iustiniana Prima), Glass along the Silk Road from 200 BC to AD 1000, Bettina Zorn, Alexandra Hilgner (eds), Mainz 2010, 39-52.
 • A mine-coin and an anonymous quadrans from Singidunum, Numizmatičar 28, 2010, 9-19.
 • Милутин Гарашанин и изучавање античког наслеђа Лесковачке котлине, Лесковачки зборник LI, Лесковац 2011, 67-76.
 • (са Б. Борић-Брешковић) Остава римског царског новца из околине Врања, Гласник српског археолошког друштва 25 (2009), Београд 2011, 257-279.
 • (sa V. Ivaniševićem) New Data on Monetary Circulation in Northern Illyricum in the fifth century, Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress, Nicholas Holmes (ed), Glasgow 2009, 757-763.
 • (sa P. Špeharom) Zaštitna arheološka iskopavanja kasnoantičke nekropole na lokalitetu Davidovac-Crkvište, Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2011. godini, Beograd 2012, 93–95.
 • (са В. Иванишевићем) Разградња фортификације Акропоља Царичиног града, Лесковачки зборник LIII, Лесковац 2013, 21-31.
 • Rimsko nasleđe u Leskovačkoj kotlini, Beograd 2013.
 • (са П. Шпехаром и Н. Миладиновић-Радмиловић) Касноантичка некропола на локалитету Давидовац-Црквиште, Старинар LXIII, Београд 2013, 269-286.
 • (sa V. Ivaniševićem) Rimski i ranovizantijski carski olovni pečati iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, Numizmatičar 31, Beograd 2013, 239-252.
 • (са Г. Самарџићем) Налази новца Константина Великог и његових синова у Музеју Херцеговине у Требињу, у: Свети цар Константин и хришћанство/Saint Emperor Constantine and Christianity, Ниш 2013.
 • (са Г. Самарџићем) Остава римског новца из средине III века са локалитета Изворе код Косовске Митровице, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини XLIII (2), Косовска Митровица 2013, 163-182.