Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкeNewsletter
NEWSLETTERСтаринарYU ISSN 0350-0241 (download)

http://doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-0241

Упутство ауторима о начину припреме радова за часопис Старинар  (english)

Уређивачка политика часописа Старинар (english)

Уређивачка политика часописа Старинар (српски)

 

XXXVI, 1985 (edited by B. JOVANOVIĆ) pp. VIII + 381 + [ 2 ]

XXXVII, 1986 (edited by Vladimir KONDIĆ) pp. 315 with illus

XXXVIII, 1987 (1988)  (edited by Vladimir KONDIĆ) pp. 236 with illus.

XLII, 1991 (1993) (edited by Vladimir KONDIĆ) pp. 217 with illus.

XLIII–XLIV, 1992–1993 (1994) (edited by Petar PETROVIĆ), pp. 337 with illus.                            

XLV–XLVI, 1994–1995 (1995) (edited by Petar PETROVIĆ), pp. 315 with illus.

XLVII, 1996 (edited by Petar PETROVIĆ) pp. 340 with illus.,

XLVIII, 1997 (edited by Miloje R. VASIĆ) pp. 242 with illus.,

XLIX, 1998 (1999) (edited by Miloje R. VASIĆ) pp. 261 with illus.

L, 2000 (2001) (edited by Miloje R. VASIĆ) pp. 329 with illus.,

LI, 2001 (2002) (edited by Miloje R. VASIĆ) pp. 204 with illus.,

LII, 2002 (2003) (edited by Miloje R. VASIĆ) pp. 224 with illus., online

LIII–LIV, 2003–2004 (2004) (edited by Miloje R. VASIĆ) pp. 330 with illus., online

LV, 2005 (2006) (edited by Miloje R. VASIĆ) pp. 213 with illus., online

LVI, 2006 (2008) (edited by Slaviša PERIĆ) pp. 397 with illus., online

LVII, 2007 (2009) (edited by Slaviša PERIĆ) pp. 374 with illus., online

LVIII, 2008 (2009) (edited by Slaviša PERIĆ) pp. 217 with illus., online

LIX, 2009 (2010) (edited by Slaviša PERIĆ) pp. 252 with illus., online

LX, 2010 (2011) (edited by Slaviša PERIĆ) pp. 154 with illus., online

LXI, 2011 (2011) (edited by Slaviša PERIĆ) pp. 311 with illus. online

LXII, 2012 (2012) (edited by Slaviša PERIĆ), online

LXIII, 2013 (2013) (edited by Slaviša PERIĆ), online, PDF

LXIV, 2014 (2014) (edited by Slaviša PERIĆ) online

LXV, 2015 (2015) (edited by Miomir KORAĆ) online