Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкeNewsletter
NEWSLETTERАрхеолошка грађа СрбијеАРХЕОЛОШКА ГРАЂА СРБИЈЕ

Kњига 1 – Том 1

Milorad STOJIĆ, Miroslava JOCIĆ, Niš: kulturna stratigrafija praistorijskih lokaliteta u niškoj regiji 

(English summary: Cultural Stratigraphy of Prehistoric Sites in the Niš Region), Beograd: Arheološki institut; Niš: Narodni muzej, 2005; 323 pp. with illus.; 30 cm

ISBN 978-86-80093-25-4

 

Kњига 2 – Том 2

Milorad STOJIĆ, Gordana ČAĐENOVIĆ, Kruševac: kulturna stratigrafija praistorijskih lokaliteta u zoni stava Zapadne Morave i Južne Morave 

(English summary: Milorad Stojić, Gordana Čađenović, Cultural Stratigraphy of Prehistoric Sites in the Kruševac Region), Beograd: Arheološki institut; Kruševac: Narodni muzej, 2006; 355 pp. with illus.; 30 cm

ISBN 978-86-80093-47-5

 

Kњига 3 – Том 3

Александар БУЛАТОВИЋ, ВРАЊЕ: културна стратиграфија праисторијских локалитета у Врањској регији

(English summary: Aleksandar Bulatović, Vranje: Cultural Stratigraphy of Prehistoric Sites in the Vranje Region), Beograd: Arheološki institut; Vranje: Narodni muzej, 2007; PDF

ISBN 978-86-80093-64-9

 

Kњига 4 – Том 4

Milorad STOJIĆ, Dragan JACANOVIĆ, Požarevac: kulturna stratigrafija praistorijskih lokaliteta u Braničevu 

(English summary: Milorad Stojić, Dragan Jacanović, Cultural Stratigraphy of Prehistoric Sites in the Braničevo Region), Beograd: Arheološki institut; Požarevac: Narodni muzej, 2008; 529 pp. with illus.; 30 cm

ISBN 978-86-80093-55-0

 

Kњига 5 – Том 5

Александар БУЛАТОВИЋ, Смиља ЈОВИЋ, ЛЕСКОВАЦ: културна стратиграфија праисторијских локалитета у Лесковачкој регији 

(English summary: Aleksandar Bulatović, Smilja Jović,  Leskovac: Cultural Stratigraphy of Prehistoric Sites in the Leskovac Region), Beograd: Arheološki institut; Leskovac: Narodni muzej, 2010; PDF

ISBN 978-86-80093-64-9

 

Kњига 6 – Том 6

Milorad STOJIĆ, Bojana ILIJIĆ, Knjaževac: kulturna stratigrafija praistorijskih lokaliteta knjaževačkog kraja 

(English summary: Milorad Stojić, Bojana Ilijić, Cultural Stratigraphy of Prehistoric Sites in the Knjaževac Region), Beograd: Arheološki institut; Knjaževac: Zavičajni muzej, 2011; 173 pp. with illus.; 30 cm

ISBN 978-86-80093-71-0

 

Kњига 7 – Том 7

Milorad STOJIĆ, Momir CEROVIĆ, Šabac: kulturna stratigrafija praistorijskih lokaliteta u Podrinju 

(English summary: Milorad Stojić, Momir Cerović, Šabac: Cultural Stratigraphy of Prehistoric Sites in the Drina Valley), Beograd: Arheološki institut; Šabac: Narodni  muzej, 2011; 451 pp. with illus.; 30 cm

ISBN 978-86-80093-76-5

 

Kњига 8 – Том 8

Александар БУЛАТОВИЋ, Александар КАПУРАН, Гордан ЈАЊИЋ, НЕГОТИН: Културна стратиграфија праисторијских локалитета Неготинске Крајине

(English summary: Aleksandar Bulatović, Aleksandar Kapuran, Gordan Janjić, Negotin: Cultural Stratigraphy of Prehistoric Archaeological Sites in Negotinska Krajina). Београд: Археолошки институт, Неготин: Музеј Крајине, 2013, PDF

ISBN 978-86-80093-75-8