Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкeNewsletter
NEWSLETTERСингидунумISSN 1450-5193

http://scindeks.ceon.rs/

SINGIDUNUM 1 (edited by Marko Popović) (English summary: Singidunum 1).

Beograd: Arheološki institut; Naučnoistraživački projekat za Beogradsku tvrđavu, 1997. – 186 pp., with figs.; 30 cm

 

SINGIDUNUM 2 (edited by Marko Popović) (English summary: Singidunum 2), online

Beograd: Arheološki institut; Naučnoistraživački projekat za Beogradsku tvrđavu, 2000. – 264 pp.,  with figs.; 30 cm

 

SINGIDUNUM 3 (edited by Marko Popović) (English summary: Singidunum 3), online

Beograd: Arheološki institut; Naučnoistraživački projekat za Beogradsku tvrđavu, 2002. – 237 pp.,  with figs.; 30 cm

 

SINGIDUNUM 4 (edited by Marko Popović) (English summary: Singidunum 4), online

Beograd: Arheološki institut; Naučnoistraživački projekat za Beogradsku tvrđavu, 2005. – 169 pp.,  with figs.; 30 cm