Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкeNewsletter
NEWSLETTERЂердапске свеске - Cahiers des Portes de FerĐERDAPSKE SVESKE - CAHIERS DES PORTES DE FER


ĐERDAPSKE SVESKE I

Glavni i odgovorni urednik Vladimir Kondić – "editeur en chef Vladimir Kondić (parallel texts in French)". –  Beograd: Arheološki institut; Narodni muzej; Odeljenje za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. – 1980; 69 pp. with illus. + 9 pls.; 29 cm

 

ĐERDAPSKE SVESKE II

Glavni i odgovorni urednik Vladimir Kondić – editeur en chef Vladimir Kondić (parallel texts in French). –  Beograd: Arheološki institut; Narodni muzej; Odeljenje za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. – 1984; 230 pp. with illus. + 9 pls.; 29 cm

 

ĐERDAPSKE SVESKE III

Glavni i odgovorni urednik Vladimir Kondić – editeur en chef Vladimir Kondić (parallel texts in French). –  Beograd: Arheološki institut; Narodni muzej; Odeljenje za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. – 1986; 474 pp. with illus.; 29 cm

 

ĐERDAPSKE SVESKE IV

Glavni i odgovorni urednik Vladimir Kondić – editeur en chef Vladimir Kondić (parallel texts in French). – Beograd: Arheološki institut; Narodni muzej; Odeljenje za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. – 1987; 185 pp. with illus.; 29 cm