Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Монографије


Dušica MINIĆ, Obrenija VUKADIN, Srednjovekovni Stalać  

(English summary: Dušica Minić, Obrenija Vukadin, Medieval Stalać), Beograd: Arheološki institut; Kraljevo,... [ даље ]


Newsletter
NEWSLETTERУПРАВА


 

Директор

      Др Миомир Кораћ, научни саветник

 

Управни одбор:

      Др Емина Зечевић, Народни музеј Београд (председница)

      Др Зоран Огњановић, Математички институт САНУ Београд

      проф. др Драган Прља, Институт за упоредно право Београд

      доцент др. Мирослав Вујовић, Филозофски факлултет Београд

      Др Драгана Антоновић, Археолошки институт Београд

      Др Наташа Миладиновић-Радмиловић, Археолошки институт Београд

      Др Славиша Перић, Археолошки институт Београд

 

Научно веће:

      Др Вујадин Иванишевић, научни саветник

      Др Ивана Поповић, научни саветник

       Др Миомир Кораћ, научни саветник       

      Др Весна Бикић, научни саветник (председница)

      Др Славиша Перић, виши научни сарадник

      Др Драгана Антоновић, научни саветник (заменица председнице)

      Др Јосип Шарић, виши научни сарадник

      Др Александар Булатовић, виши научни сарадник

       Др Снежана Голубовић,  виши научни сарадник