Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Грађа - Materials


ГРАЂА / MATERIALS   ISSN 0354-1967

Грађа бр. 11 

Софија Петковић, Милица Тапавички - Илић, КАСНОАНТИЧКО УТВРЂЕЊЕ... [ даље ]


Newsletter
NEWSLETTERСПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ


 

Истраживачи:

ДР ВУЈАДИН ИВАНИШЕВИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК
ДР МИОМИР КОРАЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК
ДР ВЕСНА БИКИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК
ДР ДРАГАНА АНТОНОВИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК
ДР АЛЕКСАНДАР БОШКОВИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК
ДР АЛЕКСАНДАР БУЛАТОВИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК
ДР НАТАША МИЛАДИНОВИЋ-РАДМИЛОВИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК
ДР СОФИЈА ПЕТКОВИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК
ДР СЛАВИША ПЕРИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР РАДМИЛА  ЗОТОВИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ЈОСИП ШАРИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР МИЛИЦА ТАПАВИЧКИ-ИЛИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР СНЕЖАНА ГОЛУБОВИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР БЕБИНА МИЛОВАНОВИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР НАДЕЖДА ГАВРИЛОВИЋ  ВИТАС, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ИВАН БУГАРСКИ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ВОЈИСЛАВ ФИЛИПОВИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ГОРДАНА ЈЕРЕМИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР МИРЈАНА ВОЈВОДА, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР АЛЕКСАНДАР  КАПУРАН, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР СЕЛЕНА ВИТЕЗОВИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР НЕМАЊА МРЂИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР СТЕФАН ПОП-ЛАЗИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР АНГЕЛИНА РАИЧКОВИЋ САВИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР САША РЕЏИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ИВАН ВРАНИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ДРАГАНА ГАВРИЛОВИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР СОЊА СТАМЕНКОВИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ОЛИВЕРА ИЛИЋ, НАУЧНИ-САРАДНИК
ДР ОЛГА ПЕРИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ДРАГАН МИЛАНОВИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ИЛИЈА МИКИЋ, ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК
ДР ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ЈЕЛЕНА АНЂЕЛКОВИЋ ГРАШАР, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ИВАН БОГДАНОВИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР МЛАДЕН ЈОВИЧИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ЂУРЂА ОБРАДОВИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР БОЈАН ПОПОВИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР МИЛИЦА РАДИШИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР НЕМАЊА МАРКОВИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ИВАНА СТОЈАНОВИЋ, ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
ИЛИЈА ДАНКОВИЋ, ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
ИВАНА КОСАНОВИЋ, ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
МИЛИЦА МАРЈАНОВИЋ, ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
ЉУБОМИР ЈЕВТОВИЋ, ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
НИКОЛИЋ СНЕЖАНА, СТРУЧНИ САВЕТНИК
 

Администрација:

БРАНИСЛАВА ЕЛЕЗ, СЕКРЕТАР ИНСТИТУТА
ВЕСЕЛИНКА КУВАЧ, ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
МАЈА ЈОВАНОВИЋ, ЛИКВИДАТОР
САЊА СЛАНКАМЕНАЦ, БИБЛИОТЕКАР
НИНА МИЉКОВИЋ, РЕФЕРЕНТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
СЛАЂАНА ЈОВАНОВИЋ, БЛАГАЈНИК
МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ. ДОКУМЕНТАРИСТА