Почетна / Вести Историјат Пројекти Публикације Документација Библиотека Управа Запослени Контакт Јавнe набавкe

Сирмиум


Књига I – Том 1

I (President of the editorial board Đurđe Bošković, Editor Vladislav Popović). – 1971; 163 pp. with illus. + 9 plans

(Text in... [ даље ]


Newsletter
NEWSLETTERСПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ


 

Истраживачи:

ДР ИВАНА ПОПОВИЋ,  НАУЧНИ САВЕТНИК
ДР ВУЈАДИН ИВАНИШЕВИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК
ДР МИОМИР КОРАЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК
ДР ВЕСНА БИКИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК
ДР ДРАГАНА АНТОНОВИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК
ДР АЛЕКСАНДАР БОШКОВИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК
ДР СЛАВИША ПЕРИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР РАДМИЛА  ЗОТОВИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР СОФИЈА ПЕТКОВИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ЈОСИП ШАРИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР МИЛИЦА ТАПАВИЧКИ-ИЛИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР СНЕЖАНА ГОЛУБОВИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР БЕБИНА МИЛОВАНОВИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР СТЕФАН ПОП-ЛАЗИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР АЛЕКСАНДАР БУЛАТОВИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР НАТАША МИЛАДИНОВИЋ-РАДМИЛОВИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР НАДЕЖДА ГАВРИЛОВИЋ  ВИТАС, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ГОРДАНА ЈЕРЕМИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР МИРЈАНА ВОЈВОДА, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР АЛЕКСАНДАР  КАПУРАН, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
ДР СЕЛЕНА ВИТЕЗОВИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР АНГЕЛИНА РАИЧКОВИЋ САВИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР САША РЕЏИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ИВАН БУГАРСКИ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ИВАН ВРАНИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ДРАГАНА ГАВРИЛОВИЋ, ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
ДР СОЊА СТАМЕНКОВИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР НЕМАЊА МРЂИЋ, НАУЧНИ САРАДНИК
ДР ВОЈИСЛАВ ФИЛИПОВИЋ, ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК
ДР ОЛИВЕРА ИЛИЋ, НАУЧНИ-САРАДНИК
ОЛГА ПЕРИЋ, M.A.  ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК
ДРАГАН МИЛАНОВИЋ, М.А. ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК
ДР ИЛИЈА МИКИЋ, ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК
ДР ЕМИЛИЈА НИКОЛИЋ, ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК
ДР ЈЕЛЕНА АНЂЕЛКОВИЋ ГРАШАР, ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК
ДР ВАН БОГДАНОВИЋ, ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
ДР МЛАДЕН ЈОВИЧИЋ, ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
ЂУРЂА ОБРАДОВИЋ, ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
ИВАНА СТОЈАНОВИЋ, ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
БОЈАН ПОПОВИЋ, M. Arch. ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
МИЛИЦА РАДИШИЋ, M.A. ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК
НЕМАЊА МАРКОВИЋ, М.А. ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
ИЛИЈА ДАНКОВИЋ, ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
ИВАНА КОСАНОВИЋ, ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК
МИЛИЦА МАРЈАНОВИЋ, ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК
ЉУБОМИР ЈЕВТОВИЋ, ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
НИКОЛИЋ СНЕЖАНА, СТРУЧНИ САВЕТНИК
 

Администрација:

БРАНИСЛАВА ЕЛЕЗ, СЕКРЕТАР ИНСТИТУТА
ВЕСЕЛИНКА КУВАЧ, ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
МАЈА ЈОВАНОВИЋ, БЛАГАЈНИК
САЊА СЛАНКАМЕНАЦ, БИБЛИОТЕКАР
НИНА МИЉКОВИЋ, РЕФЕРЕНТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
СЛАЂАНА ЈОВАНОВИЋ, РАЧУНОВОДСТВО

 

Сарадници у пензији:

ДР МИЛОРАД СТОЈИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК
ДР ПЕТАР ПОПОВИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК